Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/0096(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0034/2019

Predložena besedila :

A9-0034/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 26/11/2019 - 8.2

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0060

Sprejeta besedila
PDF 142kWORD 43k
Torek, 26. november 2019 - Strasbourg Končna izdaja
Sprememba predpisov o DDV in trošarinah v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije *
P9_TA(2019)0060A9-0034/2019

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2019 o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in Direktive 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije (COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2019)0192),

–  ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C9-0003/2019),

–  ob upoštevanju člena 82 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0034/2019),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 4
(4)  Obrambna prizadevanja, ki so del izvajanja dejavnosti Unije v okviru SVOP, zajemajo vojaške misije in operacije, dejavnosti bojnih skupin, vzajemno pomoč, projekte stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO) in dejavnosti Evropske obrambne agencije (v nadaljnjem besedilu: agencija EDA). Vendar ne bi smela zajemati dejavnosti iz solidarnostne klavzule iz člena 222 Pogodbe o delovanju Evropske unije ali kakršnih koli drugih dvostranskih ali večstranskih dejavnosti med državami članicami, ki se ne nanašajo na obrambna prizadevanja, ki so del izvajanja dejavnosti Unije v okviru SVOP.
(4)  Obrambna prizadevanja, ki so del izvajanja dejavnosti Unije v okviru SVOP, zajemajo vojaške misije, dejavnosti bojnih skupin in drugih večnacionalnih sestav ali struktur, ki jih vzpostavijo države članice, ki delujejo v okviru SVOP, vzajemno pomoč, projekte stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO), dejavnosti Evropske obrambne agencije (v nadaljnjem besedilu: agencija EDA) in dejavnosti, ki so namenjene postopnemu oblikovanju skupne obrambne politike Unije. Vendar ne bi smela zajemati dejavnosti iz solidarnostne klavzule iz člena 222 Pogodbe o delovanju Evropske unije ali kakršnih koli drugih dvostranskih ali večstranskih dejavnosti med državami članicami, ki se ne nanašajo na obrambna prizadevanja, ki so del izvajanja dejavnosti Unije v okviru SVOP. Komisija bi morala voditi evidenco o vseh obrambnih prizadevanjih, ki so del izvajanja dejavnosti Unije v okviru SVOP, za katera veljajo izjeme.
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 8
(8)  Podobno kot pri oprostitvi za obrambna prizadevanja zveze NATO bi moralo biti področje uporabe oprostitev za obrambna prizadevanja, ki so del izvajanja dejavnosti Unije v okviru SVOP, omejeno. Do oprostitve bi morali biti upravičeni samo stroški, nastali v zvezi z nalogami, ki so neposredno povezane z obrambnimi prizadevanji. Za naloge, ki jih izvaja izključno civilno osebje ali ki se izvajajo izključno z uporabo civilnih zmogljivosti, oprostitev ne bi smela veljati. Prav tako oprostitev ne bi smela veljati za blago, kot so nadomestni deli za vojaško opremo ali prevozne storitve, ki jih oborožene sile države članice pridobijo za uporabo v zadevni državi članici, ali storitve, ki se nanašajo na gradnjo prometne infrastrukture ali infrastrukture komunikacijskih in informacijskih sistemov.
(8)  Podobno kot pri oprostitvi plačila DDV in trošarine za obrambna prizadevanja zveze NATO bi moralo biti področje uporabe oprostitev za obrambna prizadevanja, ki so del izvajanja dejavnosti Unije v okviru SVOP, omejeno. Oprostitve bi se morale uporabljati le v primerih, ko oborožene sile opravljajo naloge, ki so neposredno povezane z obrambnim prizadevanjem v okviru SVOP. Te oprostitve ne bi smele zajemati civilnih misij v okviru SVOP. Oprostitve bi se za blago ali storitve, ki se zagotavljajo za potrebe civilnega osebja, lahko uporabljale le, kadar civilno osebje spremlja oborožene sile, ki opravljajo naloge, neposredno povezane z obrambnimi prizadevanji v okviru SVOP zunaj svoje države članice. Naloge, ki jih izvaja izključno civilno osebje ali ki se izvajajo izključno z uporabo civilnih zmogljivosti, ne bi smele šteti kot obrambna prizadevanja. Prav tako oprostitve v nobenem primeru ne bi smele zajemati blaga ali storitev, ki jih oborožene sile pridobijo za potrebe sil ali civilnega osebja, ki jih spremlja v njihovi državi članici.
Zadnja posodobitev: 5. marec 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov