Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 114kWORD 50k
Сряда, 27 ноември 2019 г. - Страсбург
Избор на Комисията
P9_TA(2019)0067

Решение на Европейския парламент от 27 ноември 2019 г. за избор на Комисията (2019/2109(INS))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 17, параграф 7, втора и трета алинея от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Решение (ЕС) 2019/1136 на Европейския съвет от 2 юли 2019 г.(1), с което Урсула фон дер Лайен се предлага за кандидат за председател на Комисията,

–  като взе предвид изявлението на Урсула фон дер Лайен и представянето на политическите ѝ насоки по време на пленарно заседание на 16 юли 2019 г.,

–  като взе предвид своето решение от 16 юли 2019 г.(2), с което избира Урсула фон дер Лайен за председател на Комисията,

–  като взе предвид Решение (ЕС) 2019/1330(3) на Европейския съвет от 5 август 2019 г., взето със съгласието на избрания председател на Комисията, с което се назначава върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

–  като взе предвид Решение (ЕС) 2019/1949 на Съвета от 25 ноември 2019 г., взето по общо съгласие с избрания председател на Комисията, с което се приема списъкът на другите лица, които Съветът предлага да назначи за членове на Комисията, и с което се отменя и заменя Решение (ЕС) 2019/1393(4)

–  като взе предвид изслушванията на кандидатите за членове на Комисията от парламентарните комисии, проведени от 30 септември до 14 ноември 2019 г., и оценките на кандидатите, изготвени от комисиите вследствие на изслушванията,

–  като взе предвид разглеждането, извършено на среща на Съвета на председателите на комисии на 20 ноември 2019 г., и това, извършено на среща на Председателския съвет на 21 ноември 2019 г.,

–  като взе предвид изявлението, направено от избрания председател на Комисията на пленарното заседание на 27 ноември 2019 г.,

–  като взе предвид член 125 и приложение VII към своя Правилник за дейността,

1.  Дава одобрението си за назначаването на Председателя на Комисията, на Заместник-председателя по външните отношения (Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) и на останалите членове на Комисията като цяло, за мандат със срок до 31 октомври 2024 г.;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейския съвет, на Съвета на министрите и на избрания председател на Комисията.

(1) OВ L 179 I, 3.7.2019 г., стр. 2.
(2) Приети текстове, P9_TA(2019)0002.
(3) OВ L 207, 7.8.2019 г., стр. 36.
(4) OВ L 304, 26.11.2019 г., стр. 16.

Последно осъвременяване: 5 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност