Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 120kWORD 44k
Středa, 27. listopadu 2019 - Štrasburk
Volba Komise
P9_TA(2019)0067

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. listopadu 2019 o volbě Komise (2019/2109(INS))

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 17 odst. 7 druhý a třetí pododstavec Smlouvy o Evropské Unii,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na rozhodnutí Evropské rady 2019/1136/EU ze dne 2. července 2019(1), kterým se navrhuje Ursula von der Leyenová jako kandidátka na funkci předsedkyně Komise,

–  s ohledem na prohlášení a představení svých politických cílů učiněné Ursulou von der Leyenovou během plenárního zasedání dne 16. července 2019,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 16. července 2019(2) o volbě Ursuly von der Leyenové za předsedkyni Komise,

–  s ohledem na rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/1330/EU(3) přijaté se souhlasem zvolené předsedkyně Komise ze dne 5. srpna 2019 o jmenování vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2019/1949, přijaté vzájemnou dohodou se zvolenou předsedkyní Komise, ze dne 25. listopadu 2019, kterým se přijímá seznam dalších osob, jež Rada navrhuje jmenovat členy Komise, a kterým se zrušuje a nahrazuje rozhodnutí (EU) 2019/1393(4).

–  s ohledem na slyšení kandidátů na komisaře konaná ve dnech 30. září až 14. listopadu 2019 před příslušnými parlamentními výbory, a na hodnocení těchto kandidátů výbory po slyšeních,

–  s ohledem na projednání na schůzi Konference předsedů výborů dne 20. listopadu 2019 a na schůzi Konference předsedů dne 21. listopadu 2019;

–  s ohledem na prohlášení zvolené předsedkyně Komise, které učinila během plenárního zasedání dne 27. listopadu 2019,

–  s ohledem na článek 125 a přílohu VII jednacího řádu,

1.  uděluje svůj souhlas se jmenováním předsedkyně, místopředsedy pro vnější vztahy (vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) a dalších členů Komise jako celku na funkční období do 31. října 2024;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Evropské radě, Radě ministrů a zvolené předsedkyni Komise.

(1) Úř. věst. L 179, 3.7.2019, s. 2.
(2) Přijaté texty, P9_TA(2019)0002.
(3) Úř. věst. L 207, 7.8.2019, s. 36.
(4) Úř. věst. L 304, 26.11.2019, s. 16.

Poslední aktualizace: 5. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí