Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 104kWORD 49k
Kolmapäev, 27. november 2019 - Strasbourg
Euroopa Komisjoni valimine
P9_TA(2019)0067

Euroopa Parlamendi 27. novembri 2019. aasta otsus Euroopa Komisjoni valimise kohta (2019/2109(INS))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõike 7 teist ja kolmandat lõiku;

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a;

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 2. juuli 2019. aasta otsust (EL) 2019/1136(1), millega esitatakse Ursula von der Leyen kandidaadiks komisjoni presidendi ametikohale;

–  võttes arvesse Ursula von der Leyeni poolt 16. juuli 2019. aasta parlamendi täiskogu istungil tehtud avaldust ning oma poliitiliste eesmärkide tutvustust;

–  võttes arvesse oma 16. juuli 2019. aasta otsust(2) Ursula von der Leyeni komisjoni presidendiks valimise kohta;

–  võttes arvesse kokkuleppel komisjoni ametisseastuva presidendiga tehtud Euroopa Ülemkogu 5. augusti 2019. aasta otsust (EL) 2019/1330(3), millega nimetatakse ametisse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja;

–  võttes arvesse nõukogu 25. novembri 2019. aasta otsust (EL) 2019/1949, mis on tehtud ühisel kokkuleppel komisjoni ametisseastuva presidendiga ja millega võetakse vastu teiste isikute nimekiri, keda nõukogu paneb ette nimetada komisjoni liikmeteks, ning millega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse otsus (EL) 2019/1393(4);

–  võttes arvesse 30. septembrist kuni 14. novembrini 2019 toimunud volinikukandidaatide kuulamisi parlamendikomisjonides ning komisjonide hinnanguid volinikukandidaatidele pärast kuulamisi;

–  võttes arvesse komisjonide esimeeste konverentsi 20. novembri 2019. aasta kohtumisel ja esimeeste konverentsi 21. novembri 2019. aasta kohtumisel läbiviidud hindamist;

–  võttes arvesse avaldust, mille komisjoni ametisseastuv president tegi parlamendi täiskogu istungil 27. novembril 2019;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 125 ja VII lisa;

1.  annab nõusoleku presidendi, välissuhete asepresidendi (liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) ning komisjoni ülejäänud liikmete kui terviku ametissenimetamiseks ametiajaks, mis kestab kuni 31. oktoobrini 2024;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Ülemkogule, ministrite nõukogule ja komisjoni ametisseastuvale presidendile.

(1) ELT L 179 I, 3.7.2019, lk 2.
(2) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0002.
(3) ELT L 207, 7.8.2019, lk 36.
(4) ELT L 304, 26.11.2019, lk 16.

Viimane päevakajastamine: 5. märts 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika