Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 106kWORD 40k
Keskiviikko 27. marraskuuta 2019 - Strasbourg
Komission valitseminen
P9_TA(2019)0067

Euroopan parlamentin päätös 27. marraskuuta 2019 komission valitsemisesta (2019/2109(INS))

Euroopan parlamentti, joka,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 7 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2019 annetun Eurooppa-neuvoston päätöksen (EU) 2019/1136(1), jossa ehdotetaan, että Ursula von der Leyen asetetaan ehdolle komission puheenjohtajaksi,

–  ottaa huomioon Ursula von der Leyenin täysistunnossa 16. heinäkuuta 2019 antaman lausuman ja poliittisia toimintalinjauksiansa koskevan esittelyn,

–  ottaa huomioon 16. heinäkuuta 2019 antamansa päätöksen(2) valita Ursula von der Leyen komission puheenjohtajaksi;

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston päätöksen (EU) 2019/1330(3), joka hyväksyttiin 5. elokuuta 2019 komission puheenjohtajaksi valitun suostumuksella, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan nimittämisestä,

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2019 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2019/1949, joka on tehty yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajaksi valitun kanssa, niiden muiden henkilöiden luettelon hyväksymisestä, jotka neuvosto esittää nimitettäväksi komission jäseniksi(4) ja päätöksen (EU) 2019/1393 kumoamisesta ja korvaamisesta,

–  ottaa huomioon valiokunnissa ja kaikille Euroopan parlamentin jäsenille avoimessa puheenjohtajakokouksessa 30. syyskuuta–14. marraskuuta 2019 järjestetyt komission jäsenehdokkaiden kuulemistilaisuudet ja näiden tilaisuuksien jälkeen esitetyt arviot jäsenehdokkaista,

–  ottaa huomioon 20. marraskuuta 2019 valiokuntien puheenjohtajakokouksessa ja 21. marraskuuta 2019 puheenjohtajakokouksessa suoritetut arvioinnit,

–  ottaa huomioon valitun komission puheenjohtajan 27. marraskuuta 2019 täysistunnossa antaman lausuman

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 125 artiklan ja liitteen VII,

1.  hyväksyy komission puheenjohtajan, ulkosuhdeasioista vastaavan varapuheenjohtajan (unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan) ja muiden komission jäsenten nimittämisen yhtenä kokoonpanona toimikaudeksi, joka päättyy 31. lokakuuta 2024;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Eurooppa-neuvostolle, ministerineuvostolle ja valitulle komission puheenjohtajalle.

(1) EUVL L 179 I, 3.7.2019, s. 2.
(2) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0002.
(3) EUVL L 207, 7.8.2019, s. 36.
(4) EUVL L 304, 26.11.2019, s. 16.

Päivitetty viimeksi: 5. maaliskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö