Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Usvojeni tekstovi
PDF 118kWORD 49k
Srijeda, 27. studenog 2019. - Strasbourg
Izbor Komisije
P9_TA(2019)0067

Odluka Europskog parlamenta od 27. studenoga 2019. kojom se izabire Komisija (2019/2109(INS))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 17. stavak 7. drugi i treći podstavak Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Odluku Europskog vijeća (EU) 2019/1136 od 2. srpnja 2019.(1), kojom se predlaže Ursulu von der Leyen kao kandidatkinju za predsjednicu Komisije,

–  uzimajući u obzir izjavu Ursule von der Leyen i predstavljanje njezinih političkih smjernica tijekom plenarne sjednice 16. srpnja 2019.,

–  uzimajući u obzir svoju odluku od 16. srpnja 2019.(2) kojom izabire Ursulu von der Leyen za predsjednicu Komisije,

–  uzimajući u obzir Odluku Europskog vijeća (EU) 2019/1330(3), donesenu uz suglasnost izabrane predsjednice Komisije, od 5. kolovoza 2019. o imenovanju Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2019/1949, donesenu zajedničkom suglasnošću s izabranom predsjednicom Komisije od 25. studenoga 2019. o donošenju popisa ostalih osoba koje Vijeće predlaže za imenovanje članovima Komisije, kojom se stavlja izvan snage i zamjenjuje Odluka (EU) 2019/1393(4),

–  uzimajući u obzir saslušanja kandidata za povjerenike koja su održana od 30. rujna do 14. studenoga 2019. pred parlamentarnim odborima i ocjene kandidata koje su odbori dali nakon saslušanja,

–  uzimajući u obzir preispitivanje provedeno na sastanku Konferencije predsjednika odbora 20. studenoga 2019. te preispitivanje Konferencije predsjednika na sastanku 21. studenoga 2019.,

–  uzimajući u obzir izjavu izabrane predsjednice Komisije danu na plenarnoj sjednici 27. studenoga 2019.,

–  uzimajući u obzir članak 125. Poslovnika i Prilog VII. Poslovniku,

1.  daje suglasnost za imenovanje predsjednice, potpredsjednika za vanjske odnose (Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) i ostalih članova Komisije, kao tijela, za mandat do 31. listopada 2024.;

2.  nalaže svom predsjedniku da proslijedi ovu odluku Europskom vijeću, Vijeću i izabranoj predsjednici Komisije.

(1)SL L 179 I, 3.7.2019., str. 2.
(2)Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0002.
(3)SL L 207, 7.8.2019., str. 36.
(4)SL L 304, 26.11.2019., str. 16.

Posljednje ažuriranje: 5. ožujka 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti