Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 115kWORD 44k
2019. november 27., Szerda - Strasbourg
A Bizottság megválasztása
P9_TA(2019)0067

Az Európai Parlament 2019. november 27-i határozata a Bizottság megválasztásáról (2019/2109(INS))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke (7) bekezdésének második és harmadik albekezdésére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel a 2019. július 2-i (EU) 2019/1136 európai tanácsi határozatra(1), amely Ursula von der Leyent javasolja a Bizottság elnökének,

–  tekintettel Ursula von der Leyennek a 2019. július 16-i plenáris ülésen tett nyilatkozatára és politikai irányvonalainak ismertetésére,

–  tekintettel a 2019. július 16-i határozatára(2), amely Ursula von der Leyent választotta meg a Bizottság elnökének,

–  tekintettel a Bizottság megválasztott elnökének jóváhagyásával hozott, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének kinevezéséről szóló, 2019. augusztus 5-i (EU) 2019/1330 európai tanácsi határozatra(3),

–  tekintettel a Tanács javaslata alapján a Bizottság tagjaivá való kinevezésre javasolt további személyek listájának elfogadásáról, valamint az (EU) 2019/1393 határozat hatályon kívül helyezéséről és felváltásáról szóló, a Bizottság megválasztott elnökével közös megegyezésben hozott, 2019. november 25-i (EU) 2019/1949 tanácsi határozatra(4),

–  tekintettel a biztosjelölteknek a parlamenti bizottságok előtt, 2019. szeptember 30. és november 14. között tartott meghallgatásaira, továbbá a biztosjelölteknek a meghallgatásokat követő értékeléseire,

–  tekintettel a Bizottsági Elnökök Értekezlete 2019. november 20-i ülésén és az Elnökök Értekezlete 2019. november 21-i ülésén lefolytatott vizsgálatra,

–  tekintettel a Bizottság megválasztott elnöke által a plenáris ülésen, 2019. november 27-én tett nyilatkozatra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 125. cikkére és VII. mellékletére,

1.  megadja jóváhagyását a Bizottság elnökének, külkapcsolatokért felelős alelnökének (az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének) és többi tagjának testületként történő kinevezéséhez, a 2024. október 31-ig tartó hivatali időszakra;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Tanácsnak, a Miniszterek Tanácsának, valamint a Bizottság megválasztott elnökének.

(1) HL L 179. I, 2019.7.3., 2. o.
(2) Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0002.
(3) HL L 207., 2019.8.7., 36. o.
(4) HL L 304., 2019.11.26., 16. o.

Utolsó frissítés: 2020. március 5.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat