Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 113kWORD 40k
Trečiadienis, 2019 m. lapkričio 27 d. - Strasbūras
Komisijos rinkimai
P9_TA(2019)0067

2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Komisijos rinkimų (2019/2109(INS))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 7 dalies antrą ir trečią pastraipas,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. liepos 2 d. Europos vadovų tarybos sprendimą (ES) 2019/1136(1), kuriuo kandidate į Europos Komisijos pirmininkus siūloma Ursula von der Leyen,

–  atsižvelgdamas į Ursulos von der Leyen 2019 m. liepos 16 d. plenarinėje sesijoje padarytą pareiškimą ir pristatytas politines gaires,

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. liepos 16 d. sprendimą(2), kuriuo Ursula von der Leyen išrenkama Komisijos pirmininke,

–  atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos sprendimą (ES) 2019/1330(3), priimtą gavus išrinktos Komisijos pirmininkės sutikimą, kuriuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. skiriamas Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimą (ES) 2019/1949, priimtą bendru sutarimu su išrinktąja Komisijos pirmininke, kuriuo priimamas kitų asmenų, kuriuos Taryba siūlo skirti Komisijos nariais, sąrašas, ir kuriuo panaikinamas bei pakeičiamas Sprendimas (ES) 2019/1393(4),

–  atsižvelgdamas į paskirtųjų Komisijos narių klausymus atsakinguose Parlamento komitetuose, surengtus 2019 m. rugsėjo 30 d. – lapkričio 14 d., taip pat į kandidatų vertinimus, kuriuos šie komitetai pateikė pasibaigus klausymams,

–  atsižvelgdamas į įvertinimus, atliktus 2019 m. lapkričio 20 d. Komitetų pirmininkų sueigos posėdyje ir 2019 m. lapkričio 21 d. Pirmininkų sueigos posėdyje,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 27 d. išrinktos Komisijos pirmininkės pareiškimą plenariniame posėdyje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 125 straipsnį ir VII priedą,

1.  pritaria, kad būtų paskirti Komisijos pirmininkė, pirmininko pavaduotojas išorės santykiams (Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) ir kiti Komisijos nariai kolektyviai, kurių kadencijos pabaiga 2024 m. spalio 31 d.;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Vadovų Tarybai, Ministrų tarybai ir išrinktai Komisijos pirmininkei.

(1) OL L 179 I, 2019 7 3, p. 2.
(2) Priimti tekstai, P9_TA(2019)0002.
(3) OL L 207, 2019 8 7, p. 36.
(4) OL L 304, 2019 11 26, p. 16.

Atnaujinta: 2020 m. kovo 5 d.Teisinė informacija - Privatumo politika