Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 117kWORD 43k
Trešdiena, 2019. gada 27. novembris - Strasbūra
Komisijas ievēlēšana
P9_TA(2019)0067

Eiropas Parlamenta 2019. gada 27. novembra lēmums par Komisijas ievēlēšanu (2019/2109(INS))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 7. punkta otro un trešo daļu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2019. gada 2. jūlija Lēmumu (ES) 2019/1136(1), ar kuru Ursula von der Leyen tiek izvirzīta par Komisijas priekšsēdētāja amata kandidāti,

–  ņemot vērā 2019. gada 16. jūlija plenārsēdē Ursula von der Leyen sniegto paziņojumu un iepazīstināšanu ar savām politiskajām pamatnostādnēm,

–  ņemot vērā 2019. gada 16. jūlija lēmumu(2) par Ursula von der Leyen ievēlēšanu Komisijas priekšsēdētājas amatā,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2019. gada 5. augusta Lēmumu (ES) 2019/1330(3), kas pieņemts, vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju, un ar ko ieceļ Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 25. novembra Lēmumu (ES) 2019/1949, kas pieņemts, savstarpēji vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju, un ar ko pieņem pārējo personu sarakstu, kuras Padome ierosina iecelt par Komisijas locekļiem(4), ar ko atceļ un aizstāj Lēmumu (ES) 2019/1393,

–  ņemot vērā no 2019. gada 30. septembra līdz 14. novembrim notikušās komisāra amata kandidātu uzklausīšanas Parlamenta komitejās un Priekšsēdētāju konferences sanāksmē, ko varēja apmeklēt visi deputāti, un komisāra amata kandidātu novērtējumus, kas sagatavoti pēc uzklausīšanas,

–  ņemot vērā izskatīšanu Komiteju priekšsēdētāju konferences 2019. gada 20. novembra sanāksmē un Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 21. novembra sanāksmē,

–  ņemot vērā ievēlētās Komisijas priekšsēdētājas 2019. gada 27. novembra paziņojumu plenārsēdē,

–  ņemot vērā Reglamenta 125. pantu un VII pielikumu,

1.  sniedz savu piekrišanu priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieces ārējo attiecību jautājumos (Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos) un pārējo Komisijas locekļu kā vienotas kolēģijas iecelšanai uz pilnvaru termiņu līdz 2024. gada 31. oktobrim;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Eiropadomei, Ministru Padomei un jaunievēlētajai Komisijas priekšsēdētājai.

(1) OV L 179 I, 3.7.2019., 2. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0002.
(3) OV L 207, 7.8.2019., 36. lpp.
(4) OV L 304, 26.11.2019., 16. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 21. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika