Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 118kWORD 50k
Środa, 27 listopada 2019 r. - Strasburg
Wybór Komisji
P9_TA(2019)0067

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Komisji (2019/2109(INS))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 17 ust. 7 akapit drugi i trzeci Traktatu o Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając decyzję Rady Europejskiej (UE) 2019/1136 z dnia 2 lipca 2019 r.(1), wysuwającą kandydaturę Ursuli von der Leyen na stanowisko przewodniczącej Komisji,

–  uwzględniając oświadczenie i przedstawienie założeń politycznych Ursuli von der Leyen’s na posiedzeniu plenarnym w dniu 16 lipca 2019 r.,

–  uwzględniając swoją decyzję z dnia 16 lipca 2019 r.(2) w sprawie wyboru Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji,

–  uwzględniając decyzję Rady Europejskiej (UE) 2019/1330(3), przyjętą za zgodą nowo wybranej przewodniczącej Komisji, z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie mianowania wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa,

–  uwzględniając decyzję Rady (UE) 2019/1949, podjętą za wspólnym porozumieniem z wybraną Przewodniczącą Komisji, z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które Rada proponuje mianować na stanowiska członków Komisji, oraz uchylenia i zastąpienia decyzji (UE) 2019/1393 (4),

–  uwzględniając wysłuchania kandydatów na komisarzy, które odbyły się w dniach od 30 września do 14 listopada 2019 r. przed komisjami parlamentarnymi a także uwzględniając oceny kandydatów na komisarzy dokonane po tych wysłuchaniach,

–  uwzględniając sprawdzenie dokonane na posiedzeniu Konferencji Przewodniczących Komisji w dniu 20 listopada 2019 r. oraz na posiedzeniu Konferencji Przewodniczących w dniu 21 listopada 2019 r.,

–  uwzględniając oświadczenie przewodniczącej elekt Komisji wygłoszone na posiedzeniu plenarnym w dniu 27 listopada 2019 r.,

–  uwzględniając art. 125 i załącznik VII do Regulaminu,

1.  zatwierdza nominację na przewodniczącą, wiceprzewodniczącego ds. stosunków zewnętrznych (wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) oraz pozostałych członków Komisji, jako organu, na kadencję, która będzie trwała do dnia 31 października 2024 r.;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie Europejskiej, Radzie Ministrów i przewodniczącej elekt Komisji.

(1) Dz.U. L 179 I z 3.7.2019, s. 2.
(2) Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0002.
(3) Dz.U. L 207 z 7.8.2019, s. 36.
(4) Dz.U. L 304 z 26.11.2019, s. 16.

Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności