Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 112kWORD 43k
Miercuri, 27 noiembrie 2019 - Strasbourg
Alegerea Comisiei
P9_TA(2019)0067

Decizia Parlamentului European din 27 noiembrie 2019 privind alegerea Comisiei (2019/2109(INS))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 17 alineatul (7) al doilea și al treilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Decizia (UE) 2019/1136 a Consiliului European din 2 iulie 2019(1), prin care Ursula von der Leyen este propusă în calitate de candidat la funcția de președinte al Comisiei,

–  având în vedere declarația Ursulei von der Leyen și orientările sale politice prezentate în fața Parlamentului European în ședința plenară din 16 iulie 2019,

–  având în vedere decizia sa din 16 iulie 2019(2) privind alegerea Ursulei von der Leyen în funcția de președinte al Comisiei,

–  având în vedere Decizia (UE) 2019/1330 a Consiliului European din 5 august 2019(3), adoptată cu acordul președintei alese a Comisiei, de numire a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

–  având în vedere Decizia (UE) 2019/1949 a Consiliului adoptată de comun acord cu președinta aleasă a Comisiei din 25 noiembrie 2019 de adoptare a listei celorlalte persoane pe care le propune Consiliul pentru a fi numite membri ai Comisiei și de abrogare și înlocuire a Deciziei (UE) 2019/1393(4),

–  având în vedere audierile comisarilor desemnați în cadrul comisiilor parlamentare, ce s-au desfășurat între 30 septembrie și 14 noiembrie 2019, precum și evaluările efectuate de comisii în urma audierilor cu privire la comisarii desemnați,

–  având în vedere examinarea efectuată în cadrul Conferinței președinților de comisie din 20 noiembrie 2019 și în cadrul reuniunii Conferinței președinților din 21 noiembrie 2019,

–  având în vedere declarația președintei alese a Comisiei adresată Parlamentului European, în ședință plenară, la 27 noiembrie 2019,

–  având în vedere articolul 125 și anexa VII la Regulamentul său de procedură,

1.  aprobă numirea președintei, a vicepreședintelui pentru relații externe (Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) și a celorlalți membri ai Comisiei, ca organism colegial, pentru mandatul ce se va încheia la 31 octombrie 2024;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului European, Consiliului de Miniștri și președintei alese a Comisiei.

(1) JO L 179 I, 3.7.2019, p. 2.
(2) Texte adoptate, P9_TA(2019)0002.
(3) JO L 207, 7.8.2019, p. 36.
(4) JO L 304, 26.11.2019, p. 16.

Ultima actualizare: 5 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate