Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Sprejeta besedila
PDF 110kWORD 48k
Sreda, 27. november 2019 - Strasbourg
Izvolitev Komisije
P9_TA(2019)0067

Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. novembra 2019 o izvolitvi Komisije (2019/2109(INS))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju drugega in tretjega pododstavka člena 17(7) Pogodbe o Evropski uniji,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Sklepa Evropskega sveta (EU) 2019/1136 z dne 2. julija 2019(1), v katerem je Ursulo von der Leyen predlagal kot kandidatko za predsednico Komisije,

–  ob upoštevanju izjave ter političnih smernic, ki jih je na plenarnem zasedanju 16. julija 2019 predstavila Ursula von der Leyen,

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 16. julija 2019(2) o izvolitvi Ursule von der Leyen za predsednico Komisije,

–  ob upoštevanju Sklepa Evropskega sveta (EU) 2019/1330(3), sprejetega s soglasjem izvoljene predsednice Komisije, z dne 5. avgusta 2019 o imenovanju visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2019/1949, sprejetega v medsebojnem soglasju z izvoljeno predsednico Komisije, z dne 25. novembra 2019 o sprejetju seznama drugih oseb, ki jih Svet predlaga v imenovanje za člane Komisije, ter o razveljavitvi in nadomestitvi Sklepa (EU) 2019/1393(4),

–  ob upoštevanju predstavitev kandidatov za komisarje pred pristojnimi parlamentarnimi odbori, ki so potekale med 30. septembrom in 14. novembrom 2019, ter ocen kandidatov, ki so jih odbori oblikovali po predstavitvah,

–  ob upoštevanju preučitve, izvedene na seji konference predsednikov odborov z dne 20. novembra 2019 in na seji konference predsednikov z dne 21. novembra 2019,

–  ob upoštevanju izjave izvoljene predsednice Komisije na plenarnem zasedanju 27. novembra 2019,

–  ob upoštevanju člena 125 Poslovnika in Priloge VII k Poslovniku,

1.  potrdi imenovanje predsednice, podpredsednika za zunanje zadeve (visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) ter drugih članov Komisije kot kolegija za mandatno obdobje do 31. oktobra 2024;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Evropskemu svetu, Svetu ministrov in izvoljeni predsednici Komisije.

(1) UL L 179 I, 3.7.2019, str. 2.
(2) Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0002.
(3) UL L 207, 7.8.2019, str. 36.
(4) UL L 304, 26.11.2019, str. 16.

Zadnja posodobitev: 5. marec 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov