Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2137(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0040/2019

Předložené texty :

A9-0040/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/11/2019 - 6.2

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0068

Přijaté texty
PDF 133kWORD 48k
Středa, 27. listopadu 2019 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku
P9_TA(2019)0068A9-0040/2019
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. listopadu 2019 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0496 – C9-0144/2019),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na článek 11 této dohody,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0040/2019),

1.  vítá toto rozhodnutí jako projev solidarity Unie s občany a regiony Unie zasaženými přírodními katastrofami;

2.  připomíná, že Fond solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) má v duchu solidarity sloužit k rychlým a efektivním reakcím na mimořádné situace; v této souvislosti zdůrazňuje, že interní postupy pro konečné uvolnění finanční pomoci z fondu by neměly vést k prodlevám, protože přírodní pohromy většinou způsobují rozsáhlé škody, které mají vážný dopad na každodenní život lidí a na místní ekonomiky;

3.  bere na vědomí, že podle důvodové zprávy Komise zůstalo v roce 2018 nevyužito 265 252 381 EUR z přidělených finančních prostředků, které byly převedeny, a že v letošním roce je stále k dispozici 557 530 278 EUR;

4.  zdůrazňuje, že je naléhavě nutné uvolnit finanční pomoc z fondu pro všechny regiony, které byly v Unii v roce 2019 zasaženy přírodní katastrofou;

5.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

6.  zdůrazňuje, že je nutné co nejdříve uvolnit zbývající částku v rozumné lhůtě, protože sanační práce na Krétě by měly být urychleně dokončeny kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám, které se na Krétě a v ostatních řeckých regionech vyskytují stále častěji;

7.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2020/28.)

Poslední aktualizace: 5. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí