Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2137(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0040/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0040/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2019 - 6.2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0068

Usvojeni tekstovi
PDF 131kWORD 45k
Srijeda, 27. studenog 2019. - Strasbourg
Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj
P9_TA(2019)0068A9-0040/2019
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 27. studenoga 2019. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0496 – C9‑0144/2019),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 10.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 11.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0040/2019),

1.  pozdravlja odluku kao znak solidarnosti Unije s građanima i regijama Unije pogođenima prirodnim katastrofama;

2.  podsjeća da je cilj Fonda solidarnosti Europske unije („Fond”) izraziti solidarnost i brzo i učinkovito reagirati na izvanredne situacije; u tom pogledu naglašava da interni postupci za konačnu isplatu financijske pomoći iz Fonda ne bi smjeli dovesti do zastoja jer prirodne katastrofe obično uzrokuju veliku štetu koja ozbiljno utječe na svakodnevni život ljudi i lokalno gospodarstvo;

3.  prima na znanje da je, prema obrazloženju Komisije, 265 252 381 EUR dodijeljenih sredstava za Fond ostalo neiskorišteno tijekom 2018. godine i preneseno je te da je 557 530 278 EUR ostalo raspoloživo za 2019. godinu;

4.  ističe hitnu potrebu za oslobađanjem financijske pomoći iz Fonda za sve regije pogođene prirodnim katastrofama u Uniji tijekom 2019.;

5.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

6.  naglašava potrebu za što bržom isplatom preostalog iznosa u razumnom roku jer bi se, zbog teških vremenskih uvjeta koji se sve češće javljaju na Kreti i u drugim regijama Grčke, operacije oporavka na Kreti trebale odmah završiti;

7.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 311, 14.11.2002., str. 3.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2020/28.)

Posljednje ažuriranje: 5. ožujka 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti