Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2026(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0039/2019

Předložené texty :

A9-0039/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/11/2019 - 6.3

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0069

Přijaté texty
PDF 136kWORD 46k
Středa, 27. listopadu 2019 - Štrasburk Konečné znění
Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami
P9_TA(2019)0069A9-0039/2019
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. listopadu 2019 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0251 – C9-0007/2019),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a zejména na článek 11 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 12 této dohody,

–  s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, který přijala Komise dne 5. července 2019 (COM(2019)0400), ve znění návrhu na změnu č. 1/2020 (COM(2019)0487),

–  s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, který přijala Rada dne 3. září 2019 a postoupila Evropskému parlamentu dne 13. září 2019 (11734/2019 – C9-0119/2019),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2019 týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020(3),

–  s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 18. listopadu 2019 (A9‑0035/2019),

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9‑0039/2019),

A.  vzhledem k tomu, že nástroj pružnosti má v daném rozpočtovém roce umožnit financování přesně určených výdajů, které nebylo možné financovat v mezích stropů pro jeden nebo více okruhů;

B.  vzhledem k tomu, že Komise navrhla uvolnit prostředky z nástroje pružnosti, aby doplnila financování souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2020 nad rámec stropu okruhu 3 o částku 778 074 489 EUR na financování opatření k řešení migrace, přílivu uprchlíků a bezpečnostních hrozeb;

C.  vzhledem k tomu, že dohodovací výbor svolaný k projednávání rozpočtu Unie na rok 2020 se dohodl na uvolnění prostředků tak, jak je navrhla Komise;

1.  souhlasí s tím, aby byly z nástroje pružnosti uvolněny prostředky ve výši 778 074 489 EUR v prostředcích na závazky;

2.  opakuje, že uvolnění prostředků z tohoto nástroje v souladu s článkem 11 nařízení o VFR znovu ukazuje, že je klíčové, aby byl rozpočet Unie flexibilnější;

3.  opakuje svůj dlouhodobý postoj, že prostředky na platby pocházející z prostředků na závazky, které byly původně uvolněny prostřednictvím nástroje pružnosti, je možné započítávat pouze nad rámec stropů VFR;

4.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

5.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Přijaté texty, P9_TA(2019)0038.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2020/265.)

Poslední aktualizace: 5. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí