Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2026(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0039/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0039/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2019 - 6.3

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0069

Usvojeni tekstovi
PDF 132kWORD 44k
Srijeda, 27. studenog 2019. - Strasbourg
Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji
P9_TA(2019)0069A9-0039/2019
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 27. studenoga 2019. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji (COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0251 – C9‑0007/2019),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(1) („Uredba o VFO-u”) te posebno njezin članak 11.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 12.,

–  uzimajući u obzir nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020. koji je Komisija usvojila 5. srpnja 2019. (COM(2019)0400), kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1/2020 (COM(2019)0487),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020., koje je Vijeće usvojilo 3. rujna 2019. i proslijedilo Europskom parlamentu 13. rujna 2019. (11734/2019 – C9‑0119/2019),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 23. listopada 2019. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.(3),

–  uzimajući u obzir zajednički tekst koji je Odbor za mirenje odobrio 18. studenog 2019. (A9‑0035/2019),

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0039/2019),

A.  budući da je instrument fleksibilnosti namijenjen financiranju, u određenoj financijskoj godini, precizno određenog rashoda koji nije moguće financirati u okviru gornjih granica raspoloživih za jedan ili više naslova;

B.  budući da je Komisija predložila mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti kako bi se dopunilo financiranje dostupno u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2020. iznad gornje granice za naslov 3. za iznos od 778 074 489 EUR kako bi se financirale mjere u području migracija, izbjeglica i sigurnosti .

C.  budući da je Odbor za mirenje, sazvan radi proračuna Unije za 2020., pristao na mobilizaciju koju je predložila Komisija;

1.  slaže se da se instrument fleksibilnosti mobilizira u iznosu od 778 074 489 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza;

2.  ponavlja da se mobilizacijom ovog instrumenta, kako je predviđeno u članku 11. Uredbe o VFO-u, još jednom potvrđuje koliko je presudno da proračun Unije bude fleksibilniji;

3.  ponavlja svoj dugogodišnji stav da se plaćanja koja proizlaze iz preuzetih obveza prethodno mobiliziranih preko instrumenta fleksibilnosti mogu računati samo povrh gornjih granica VFO-a;

4.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

5.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(2) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(3) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0038.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2020/265.)

Posljednje ažuriranje: 5. ožujka 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti