Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2026(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0039/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0039/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 27/11/2019 - 6.3

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0069

Elfogadott szövegek
PDF 132kWORD 44k
2019. november 27., Szerda - Strasbourg
A Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozásának céljából történő igénybevétele
P9_TA(2019)0069A9-0039/2019
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2019. november 27-i állásfoglalása a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0251 – C9-0007/2019),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(1) (a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet) és különösen annak 11. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 12. pontjára,

–  tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, az 1/2020. sz. módosító indítvánnyal (COM(2019)0487) módosított általános költségvetési tervezetére, amelyet a Bizottság 2019. július 5-én fogadott el (COM(2019)0400),

–  tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló, 2019. szeptember 3-án elfogadott és az Európai Parlamentnek 2019. szeptember 13-án továbbított tanácsi álláspontra (11734/2019 – C9-0119/2019),

–  tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről szóló tanácsi álláspontról szóló, 2019. október 23-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel az egyeztetőbizottság által 2019. november 18-án jóváhagyott közös szövegtervezetre (A9‑0035/2019),

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0039/2019),

A.  mivel a Rugalmassági Eszköz arra szolgál, hogy az adott pénzügyi évben fedezze azon pontosan meghatározott kiadásokat, amelyeket egy vagy több fejezet felső határán belül nem lehetne finanszírozni,

B.  mivel a Bizottság javasolta a Rugalmassági Eszköz igénybevételét annak érdekében, hogy a 3. fejezet felső határértékén felül 778 074 489 EUR-val egészítsék ki az Európai Unió 2020. évi általános költségvetésében elérhető forrásokat a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések területén hozott intézkedések finanszírozására,

C.  mivel a 2020. évi uniós költségvetéssel kapcsolatban összehívott egyeztetőbizottság megállapodott a Bizottság által javasolt igénybevételről,

1.  egyetért a Rugalmassági Eszköz 778 074 489 EUR összegű, kötelezettségvállalási előirányzatok formájában történő igénybevételével;

2.  ismételten hangsúlyozza, hogy ezen eszköznek a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 11. cikke szerinti igénybevétele újra rávilágít arra a döntő fontosságú igényre, hogy az uniós költségvetésnek rugalmasabbnak kell lennie;

3.  ismételten hangot ad annak a régóta képviselt álláspontjának, hogy a Rugalmassági Eszköz révén korábban igénybe vett kötelezettségvállalásokból származó kifizetéseket csak a többéves pénzügyi keret felső határértékein túlmenően lehessen bevezetni a költségvetésbe;

4.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

5.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(2) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(3) Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0038.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2020/265 határozattal.)

Utolsó frissítés: 2020. március 5.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat