Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2027(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0036/2019

Předložené texty :

A9-0036/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/11/2019 - 6.4

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0070

Přijaté texty
PDF 130kWORD 45k
Středa, 27. listopadu 2019 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2020
P9_TA(2019)0070A9-0036/2019
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. listopadu 2019 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2020 (COM(2019)0252 – C9-0008/2019 – 2019/2027(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0252 – C9-0008/2019),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na článek 11 této dohody,

–  s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 18. listopadu 2019 (A9-0035/2019),

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9‑0036/2019),

A.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 4a odst. 4 nařízení (ES) č. 2012/2002 je v souhrnném rozpočtu Unie vyčleněna částka 50 000 000 EUR na vyplácení záloh prostřednictvím prostředků;

1.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2020

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2020/264.)

Poslední aktualizace: 5. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí