Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2027(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0036/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0036/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 27/11/2019 - 6.4

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0070

Pieņemtie teksti
PDF 131kWORD 47k
Trešdiena, 2019. gada 27. novembris - Strasbūra
ES Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2020. gada vispārējā budžetā
P9_TA(2019)0070A9-0036/2019
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2019. gada 27. novembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2020. gada vispārējā budžetā (COM(2019)0252 – C9-0008/2019 – 2019/2027(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2019)0252 – C9-0008/2019),

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(1),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 10. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 11. punktu,

–  ņemot vērā Samierināšanas komitejas 2019. gada 18. novembrī apstiprināto kopīgo dokumentu (A9-0035/2019),

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu(A9-0036/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2012/2002 4.a panta 4. punktu avansa maksājumiem tiek atvēlēta summa 50 000 000 EUR apmērā, izmantojot Savienības vispārējā budžeta apropriācijas,

1.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2020. gada vispārējā budžetā

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam (ES) 2020/264.)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 5. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika