Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2027(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0036/2019

Texte depuse :

A9-0036/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/11/2019 - 6.4

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0070

Texte adoptate
PDF 124kWORD 46k
Miercuri, 27 noiembrie 2019 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020
P9_TA(2019)0070A9-0036/2019
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția Parlamentului European din 27 noiembrie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020 (COM(2019)0252 – C9-0008/2019 – 2019/2027(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0252 – C9‑0008/2019),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 10,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 11,

–  având în vedere textul comun aprobat de comitetul de conciliere la 18 noiembrie 2019 (A9-0035/2019),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0036/2019),

A.  întrucât, în conformitate cu articolul 4a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002, se pune la dispoziție o sumă de 50 000 000 EUR pentru efectuarea unor plăți în avans, prin intermediul creditelor aferente din bugetul general al Uniunii,

1.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 311, 14.11.2002, p. 3.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2020/264.)

Ultima actualizare: 5 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate