Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2019/2028(BUD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0035/2019

Testi mressqa :

A9-0035/2019

Dibattiti :

PV 26/11/2019 - 13
CRE 26/11/2019 - 13

Votazzjonijiet :

PV 27/11/2019 - 6.5
CRE 27/11/2019 - 6.5
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P9_TA(2019)0071

Testi adottati
PDF 289kWORD 87k
L-Erbgħa, 27 ta' Novembru 2019 - Strasburgu
Proċedura baġitarja 2020: test konġunt
P9_TA(2019)0071A9-0035/2019
Riżoluzzjoni
 Anness

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-27 ta' Novembru 2019 dwar l-abbozz konġunt tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fil-qafas tal-proċedura baġitarja (14283/2019 – C9-0186/2019 – 2019/2028(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni u d-dikjarazzjonijiet relevanti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (14283/2019 – C9-0186/2019),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020, adottat mill-Kummissjoni fil-5 ta' Lulju 2019 (COM(2019)0400),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020, adottata mill-Kunsill fit-3 ta' Settembru 2019 u li ntbagħtet lill-Parlament Ewropew fit-13 ta' Settembru 2019 (11734/2019 – C9-0119/2019),

–  wara li kkunsidra l-Ittra Emendatorja Nru 1/2020 għall-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020, ippreżentata mill-Kummissjoni fil-15 ta' Ottubru 2019,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2019 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020(1) u l-emendi baġitarji li tinkludi,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta' Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020(4),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba(5),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 95 u 96 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tad-delegazzjoni tiegħu għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni (A9-0035/2019),

1.  Japprova t-test konġunt;

2.  Jikkonferma d-dikjarazzjonijiet konġunti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni annessi ma' din ir-riżoluzzjoni;

3.  Jieħu nota tad-dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni annessi ma' din ir-riżoluzzjoni;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiddikjara li l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 ġie adottat b'mod definittiv u biex jiżgura li jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni leġiżlattiva lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-istituzzjonijiet l-oħra u lill-entitajiet ikkonċernati, kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) Testi adottati ta' din id-data, P9_TA(2019)0038.
(2) ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105.
(3) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
(4) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.
(5) ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANNESS

FINALI

Baġit 2020 – Elementi għal konklużjonijiet konġunti

Dawn il-konklużjonijiet konġunti jkopru t-taqsimiet li ġejjin:

1.  Baġit 2020

2.  Dikjarazzjonijiet

Ħarsa ġenerali

Skont l-elementi għall-konklużjonijiet konġunti:

—  Il-livell kumplessiv ta' approprjazzjonijiet ta' impenn fil-baġit tal-2020 huwa stabbilit fl-ammont ta' EUR 168 688,1 miljun, li jħalli marġni taħt il-limiti massimi tal-QFP għall-2020 ta' EUR 1 492,3 miljun.

Dan jikkorrispondi għal żieda kumplessiva ta' EUR 400,0 miljun meta mqabbel mal-Abbozz ta' Baġit, kif emendat bl-Ittra Emendatorja Nru 1/2020.

—  Il-livell kumplessiv ta' approprjazzjonijiet ta' pagament fil-baġit tal-2020 huwa stabbilit fl-ammont ta' EUR 153 566,2 miljun.

Dan jikkorrispondi għal tnaqqis kumplessiv ta' EUR 49,1 miljun meta mqabbel mal-Abbozz ta' Baġit, kif emendat bl-Ittra Emendatorja Nru 1/2020.

 

Impenji

Pagamenti

Livell finali tal-approprjazzjonijiet (f'miljuni ta' EUR)

168 688,1

153 566,2

Bħala % tat-28 ING

0,99%

0,90%

L-Istrument ta' Flessibbiltà għall-2020 huwa mobilizzat f'approprjazzjonijiet ta' impenn għall-ammont ta' EUR 778,1 miljun għall-intestatura 3 Sigurtà u Ċittadinanza.

—  Il-marġni globali għall-impenji qed jintuża f'livell ta' EUR 269,6 miljun għall-intestaturi 1a Kompetittività għat-Tkabbir u l-Impjiegi u 1b Koeżjoni Ekonomika, Soċjali u Territorjali.

—  Il-marġni ta' kontinġenza mobilizzat fl-2017 huwa kkumpensat b'EUR 252,0 miljun mill-marġni mhux allokati taħt l-intestatura 5 Amministrazzjoni.

—  L-approprjazzjonijiet ta' pagament għall-2020 relatati mal-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà fl-2017, fl-2018, fl-2019 u fl-2020 huma stmati mill-Kummissjoni li jammontaw għal EUR 849,8 miljun.

—  Id-disponibilitajiet li jifdal għas-sena 2020 huma miġbura fil-qosor fit-tabella li ġejja:

F'EUR miljuni (prezzijiet tal-2019)

Marġni ta' impenn taħt il-limiti massimi tal-QFP għall-2020

1 492,3

Strumenti speċjali attwalment disponibbli

1 216,9

Strument ta' Flessibbiltà

141,3

Marġni globali għall-impenji (mill-2018)

1 075,6

Strumenti speċjali addizzjonali disponibbli fl-2020

1 463,5

Strument ta' Flessibbiltà

 

Mill-ammonti mhux użati (2019) tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni

173,5

Mill-ammonti mhux użati (2018) tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea

-

Marġni globali għall-impenji (mill-2019)

1 290,0

Total

4 172,7

1.  Baġit 2020

1.1.  Linji "magħluqa"

Sakemm ma jingħadx mod ieħor hawn isfel f'dawn il-konklużjonijiet, il-linji baġitarji kollha li ma ġewx emendati la mill-Kunsill u lanqas mill-Parlament, u dawk li għalihom il-Parlament aċċetta l-emendi tal-Kunsill matul il-qari rispettiv tagħhom, huma kkonfermati.

Għal-linji baġitarji l-oħra, il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni qabel dwar il-konklużjonijiet inklużi fit-taqsimiet 1.2 sa 1.7 ta' hawn taħt.

1.2.  Kwistjonijiet orizzontali

Aġenziji deċentralizzati

Il-kontribuzzjoni tal-UE (f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament u l-għadd ta' postijiet) għall-aġenziji deċentralizzati kollha huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fl-Abbozz ta' Baġit, kif emendat mill-Ittra Emendatorja Nru 1/2020 bl-eċċezzjoni ta':

—  Taħt l-intestatura 1a:

o L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA, artikolu baġitarju 02 03 03) li għaliha tnaqqas l-ammont ta' EUR 1 000 000 fil-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament.

o L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA, artikolu baġitarju 02 05 11) li għaliha żdiedu 5 postijiet addizzjonali u l-ammont ta' EUR 370 000 fil-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament.

o Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (CEDEFOP, artikolu baġitarju 04 03 13) li għalih tnaqqas l-ammont ta' EUR 300 000 fil-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament.

—  Taħt l-intestatura 2:

o L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA, artikolu baġitarju 07 02 06) li għaliha żdiedu 5 postijiet addizzjonali u l-ammont ta' EUR 1 300 000 fil-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament.

—  Taħt l-intestatura 3:

o L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (EUROPOL, artikolu baġitarju 18 02 04) li għaliha żdiedu 10 postijiet addizzjonali u l-ammont ta' EUR 13 000 000 fil-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament.

o L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA, artikolu baġitarju 17 03 12 01) li għaliha żdiedu 5 postijiet addizzjonali u l-ammont ta' EUR 2 000 000 fil-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament.

o L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO, artikolu baġitarju 18 03 02) li għalih tnaqqas l-ammont ta' EUR 24 685 306 fil-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament fir-riżerva.

o Il-Korp Ewropew għat-Tisħiħ tal-Koperazzjoni Ġudizzjarja (EUROJUST, artikolu baġitarju 33 03 04) li għalih żdied l-ammont ta' EUR 1 700 000 fil-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament.

o L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni (FRONTEX, artikolu baġitarju 18 02 03) li għaliha tnaqqas l-ammont ta' EUR 8 734 813 fil-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament.

o L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE, artikolu baġitarju 33 03 05) li għalih ġew allokati 5 postijiet addizzjonali.

Aġenziji eżekuttivi

Il-kontribuzzjoni tal-UE (f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament u l-għadd ta' postijiet) għall-aġenziji eżekuttivi huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fl-Abbozz ta' Baġit, kif emendati mill-Ittra Emendatorja 1/2020.

Proġetti pilota/Azzjonijiet preparatorji

Ġie maqbul pakkett komprensiv ta' 78 proġett pilota/azzjoni preparatorja (PP/AP), għal ammont totali ta' EUR 140,0 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn.

Meta proġett pilota jew azzjoni preparatorja tidher li hi koperta b'bażi ġuridika eżistenti, il-Kummissjoni tista' tipproponi t-trasferiment ta' approprjazzjonijiet għall-bażi ġuridika korrispondenti biex tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-azzjoni.

Dan il-pakkett jirrispetta bis-sħiħ il-limiti massimi għall-proġetti pilota u għall-azzjonijiet preparatorji previsti fir-Regolament Finanzjarju.

1.3.  Intestaturi tan-nefqa tal-qafas finanzjarju – approprjazzjonijiet ta' impenn

Wara li kkunsidra l-konklużjonijiet imsemmija hawn fuq dwar il-linji baġitarji "magħluqa", l-aġenziji u l-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji, il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni wasal għal ftehim fir-rigward ta' dan li ġej:

Intestatura 1a – Kompetittività għat-Tkabbir u l-Impjiegi

L-approprjazzjonijiet ta' impenn huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fl-Abbozz ta' Baġit, kif emendat mill-Ittra Emendatorja Nru 1/2020 iżda bl-aġġustamenti maqbula mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, kif dettaljati fit-tabella ta' hawn taħt:

 

 

 

 

f'EUR

Linja baġitarja/Programm

Isem

Varjazzjoni f'approprjazzjonijiet ta' impenn

AB 2020 (inkl. l-IE 1)

Baġit 2020

Differenza

1.1.31

Orizzont 2020

 

 

302 000 000

02 04 03 01

Kisba ta' ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli ta' materja prima

93 815 989

131 326 358

37 510 369

05 09 03 01

Żgurar ta' provvisti suffiċjenti ta' ikel sikur u ta' kwalità għolja u prodotti oħra b'bażi bijo

322 162 041

358 411 695

36 249 654

06 03 03 01

Kisba ta' sistema tat-trasport Ewropea effiċjenti fir-riżorsi, tiffavorixxi l-ambjent, sikura u assjematika

82 293 876

102 593 682

20 299 806

08 02 02 02

Titjib tal-aċċess għal finanzjament ta' riskju għal investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni

463 764 801

390 264 801

-73 500 000

08 02 03 01

Titjib tas-saħħa u l-benessri matul il-ħajja

648 685 745

675 046 838

26 361 093

08 02 03 03

Twettiq tat-tranżizzjoni għal sistema enerġetika affidabbli, sostenibbli u kompetittiva

378 723 375

437 834 269

59 110 894

08 02 03 04

Kisba ta' sistema tat-trasport Ewropea effiċjenti fir-riżorsi, tiffavorixxi l-ambjent, sikura u assjematika

266 184 054

291 118 104

24 934 050

08 02 03 05

Kisba ta' ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli ta' materja prima

335 790 132

357 285 003

21 494 871

08 02 04

Tixrid tal-eċċellenza u firxa tal-parteċipazzjoni

133 166 041

138 566 660

5 400 619

08 02 07 32

L-Impriża Konġunta Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI2)

249 947 970

243 447 970

-6 500 000

08 02 08

Strument għall-SMEs

587 742 199

659 742 199

72 000 000

09 04 01 01

Tisħiħ tar-riċerka fit-teknoloġiji futuri u emerġenti

446 952 871

453 036 200

6 083 329

09 04 02 01

Rwol ta' tmexxija fit-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni

877 375 691

893 597 902

16 222 211

09 04 03 01

Titjib tas-saħħa u l-benessri matul il-ħajja

179 751 775

187 862 880

8 111 105

09 04 03 02

Trawwim ta' soċjetajiet Ewropej inklużivi, innovattivi u riflessivi

53 632 314

54 632 314

1 000 000

09 04 03 03

Trawwim ta' soċjetajiet Ewropej sikuri

78 153 053

68 153 053

-10 000 000

15 03 01 01

Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie — ħolqien, żvilupp u trasferiment ta' ħiliet, għarfien u innovazzjoni ġodda

1 024 532 312

1 032 643 417

8 111 105

18 05 03 01

Trawwim ta' soċjetajiet Ewropej sikuri

195 504 220

185 504 220

-10 000 000

32 04 03 01

Twettiq tat-tranżizzjoni għal sistema enerġetika affidabbli, sostenibbli u kompetittiva

397 880 594

456 991 488

59 110 894

1.1.32

Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-Euratom

 

 

-2 200 000

08 03 01 02

Euratom — Fissjoni nukleari u ħarsien mir-radjazzjoni

74 754 023

73 354 023

-1 400 000

10 03 01

Attivitajiet tal-Euratom ta' riċerka diretta

13 701 830

12 901 830

-800 000

1.1.4

Kompetittività tal-intrapriżi u l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju (Cosme)

 

 

5 000 000

02 02 02

Titjib tal-aċċess għal finanzjament għal intrapriżi żgħar u medji (SMEs) fil-forma ta' ekwità u dejn

264 160 000

269 160 000

5 000 000

1.1.5

Edukazzjoni, Taħriġ u Sport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Promozzjoni tal-eċċellenza u l-kooperazzjoni fil-qasam Ewropew tal-edukazzjoni u t-taħriġ u r-relevanza tiegħu għas-suq tax-xogħol

2 497 651 602

2 538 161 453

40 509 851

15 02 01 02

Promozzjoni tal-eċċellenza u l-kooperazzjoni fil-qasam Ewropew taż-żgħażagħ u l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja tad-demokrazija Ewropea

187 211 158

194 795 054

7 583 896

15 02 02

Promozzjoni tal-eċċellenza fl-attivitajiet tat-tagħlim u r-riċerka fl-integrazzjoni Ewropea permezz tal-Attivitajiet Jean Monnet madwar id-dinja

47 056 540

48 962 793

1 906 253

1.1.6

Impjiegi u Innovazzjoni Soċjali (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress — Sostenn tal-iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politika tal-impjiegi u soċjali u l-leġiżlazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol

78 400 000

77 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrofinazjament u Intraprenditorija Soċjali — Żieda fl-aċċess u d-disponibbiltà tal-finanzjament għal persuni legali u fiżiċi, speċjalment dawk li huma l-iktar distanti mis-suq tax-xogħol u l-intrapriżi soċjali

15 735 000

14 235 000

-1 500 000

1.1.81

Enerġija

 

 

95 800 000

32 02 01 01

Aktar integrazzjoni tas-suq intern tal-enerġija u l-interoperabbiltà bejn in-netwerks tal-elettriku u tal-gass fuq il-fruntieri

394 706 000

450 506 000

55 800 000

32 02 01 02

Titjib tas-sigurtà tal-Unjoni fil-provvista tal-enerġija

394 528 000

414 528 000

20 000 000

32 02 01 03

Kontribuzzjoni għal żvilupp sostenibbli u protezzjoni tal-ambjent

394 498 586

414 498 586

20 000 000

1.1.82

Trasport

 

 

37 000 000

06 02 01 01

It-tneħħija tar-restrinġiment, it-tisħiħ tal-interoperabbiltà ferrovjarja, l-għaqda fejn hemm il-lakuni u t-titjib tat-taqsimiet transkonfinali.

1 732 979 805

1 764 429 805

31 450 000

06 02 01 02

Żgurar ta' sistemi tat-trasport sostenibbli u effiċjenti

333 547 370

339 097 370

5 550 000

1.1.DAG

Aġenziji deċentralizzati

 

 

-930 000

02 03 03

Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi — Leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi

59 827 657

58 827 657

-1 000 000

02 05 11

Aġenzija Ewropea GNSS

34 232 619

34 602 619

370 000

04 03 13

Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)

18 115 490

17 815 490

-300 000

1.1.OTH

Azzjonijiet u programmi oħra

 

 

-200 000

26 02 01

Proċeduri għall-aġġudikazzjoni u r-riklamar ta' kuntratti pubbliċi ta' provvista, xogħlijiet u servizzi

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.PPPA

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

 

 

85 365 000

1.1.SPEC

Azzjonijiet iffinanzjati skont il-prerogattivi tal-Kummissjoni u l-kompetenzi speċifiċi kkonferiti lill-Kummissjoni

 

 

-1 500 000

02 03 01

Operazzjoni u żvilupp tas-suq intern ta' oġġetti u servizzi

32 027 000

31 027 000

-1 000 000

09 02 01

Definizzjoni u implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-komunikazzjoni elettronika

3 815 000

3 315 000

-500 000

 

Total

 

 

568 335 000

Konsegwenza ta' dan, il-livell miftiehem ta' approprjazzjonijiet ta' impenn jiġi stabbilit għal EUR 25 284,8 miljun, mingħajr marġni taħt il-limitu massimu tan-nefqa tal-intestatura 1a u l-użu tal-Marġni Globali għall-Impenji għal ammont ta' EUR 93,8 miljun.

Il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni jaqbel ukoll li ma jerġax jagħmel l-approprjazzjonijiet ta' impenn disponibbli f'konformità mal-Artikolu 15.3 tar-Regolament Finanzjarju.

Intestatura 1b – Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

L-approprjazzjonijiet ta' impenn huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fl-Abbozz ta' Baġit, kif emendat mill-Ittra Emendatorja Nru 1/2020 iżda bl-aġġustament maqbul mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, kif dettaljat fit-tabella ta' hawn taħt:

 

 

 

 

f'EUR

Linja baġitarja/Programm

Isem

Varjazzjoni f'approprjazzjonijiet ta' impenn

AB 2020 (inkl. l-IE 1)

Baġit 2020

Differenza

1.2.5

Inizjattiva Favur l-Impjiegi taż-Żgħażagħ (allokazzjoni komplementari speċifika)

 

 

28 333 333

04 02 64

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

116 666 667

145 000 000

28 333 333

1.2.PPPA

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

 

 

5 600 000

 

Total

 

 

33 933 333

Konsegwenza ta' dan, il-livell miftiehem ta' approprjazzjonijiet ta' impenn jiġi stabbilit għal EUR 58 645,8 miljun, mingħajr marġni taħt il-limitu massimu tan-nefqa tal-intestatura 1b u l-użu tal-Marġni Globali għall-Impenji għal ammont ta' EUR 175,8 miljun.

Intestatura 2 – Tkabbir Sostenibbli: Riżorsi Naturali

L-approprjazzjonijiet ta' impenn huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fl-Abbozz ta' Baġit, kif emendat mill-Ittra Emendatorja Nru 1/2020 iżda bl-aġġustamenti maqbula mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, kif dettaljati fit-tabella ta' hawn taħt:

 

 

 

 

f'EUR

Linja baġitarja/Programm

Isem

Varjazzjoni f'approprjazzjonijiet ta' impenn

AB 2020 (inkl. l-IE 1)

Baġit 2020

Differenza

2.0.10

Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) — Nefqa marbuta mas-suq u pagamenti diretti

 

 

-72 000 000

05 03 01 10

Skema ta' pagament bażiku (BPS)

16 189 000 000

16 117 000 000

-72 000 000

2.0.4

L-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE)

 

 

10 000 000

34 02 01

Tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-Unjoni

80 328 388

85 883 944

5 555 556

34 02 02

Żieda tar-reżiljenza tal-UE għat-tibdil fil-klima

44 350 000

47 524 603

3 174 603

34 02 03

Governanza klimatika u informazzjoni aħjar fil-livelli kollha

16 298 500

17 568 341

1 269 841

2.0.DAG

Aġenziji deċentralizzati

 

 

1 300 000

07 02 06

Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

40 418 782

41 718 782

1 300 000

2.0.PPPA

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

 

 

22 514 881

 

Total

 

 

-38 185 119

Konsegwenza ta' dan, il-livell miftiehem ta' approprjazzjonijiet ta' impenn jiġi stabbilit għal EUR 59 907,0 miljun, u jifdal marġni ta' EUR 514,0 miljun taħt il-limitu minimu tan-nefqa tal-intestatura 2.

Intestatura 3 – Sigurtà u Ċittadinanza

L-approprjazzjonijiet ta' impenn huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fl-Abbozz ta' Baġit, kif emendat mill-Ittra Emendatorja Nru 1/2020 iżda bl-aġġustamenti maqbula mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, kif dettaljati fit-tabella ta' hawn taħt:

 

 

 

 

f'EUR

Linja baġitarja/Programm

Isem

Varjazzjoni f'approprjazzjonijiet ta' impenn

AB 2020 (inkl. l-IE 1)

Baġit 2020

Differenza

3.0.11

Ewropa Kreattiva

 

 

7 500 000

09 05 01

Sottoprogramm MEDIA — Jopera fuq livell transnazzjonali u internazzjonali u jippromwovi ċ-ċirkolazzjoni u l-mobbiltà transnazzjonali

115 923 000

120 923 000

5 000 000

15 04 01

Tisħiħ tal-kapaċità finanzjarja tal-SMEs u l-organizzazzjonijiet żgħar u żgħar ħafna fis-setturi kulturali u kreattivi Ewropej, u trawwim ta' politika tal-iżvilupp u mudelli ta' negozju ġodda

38 241 000

39 241 000

1 000 000

15 04 02

Sottoprogramm Kulturali — Sostenn ta' azzjonijiet transfruntiera u l-promozzjoni taċ-ċirkolazzjoni u l-mobbiltà transnazzjonali

75 246 000

76 746 000

1 500 000

3.0.5

Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza

 

 

1 200 000

33 02 01

Żgurar tal-protezzjoni tad-drittijiet u l-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini

28 605 000

29 805 000

1 200 000

3.0.6

Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Prevenzjoni tad-diżastri u preparatezza għalihom fl-Unjoni

137 788 000

122 788 000

-15 000 000

3.0.7

Ewropa għaċ-Ċittadini

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Ewropa għaċ-Ċittadini — Tisħiħ tal-kommemorazzjoni u t-titjib tal-kapaċità għall-parteċipazzjoni ċivika fil-livell tal-Unjoni

25 959 000

26 959 000

1 000 000

3.0.8

Ikel u Għalf

 

 

-1 500 000

17 04 01

Żgurar ta' stat aħjar tas-saħħa tal-annimali u livell ogħla ta' protezzjoni tal-annimali fl-Unjoni

171 000 000

169 500 000

-1 500 000

3.0.DAG

Aġenziji deċentralizzati

 

 

-16 720 119

17 03 12 01

Kontribuzzjoni tal-UE għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

32 285 000

34 285 000

2 000 000

18 02 03

Aġenzija tal-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)

420 555 842

411 821 029

-8 734 813

18 02 04

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)

139 964 760

152 964 760

13 000 000

18 03 02

Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)

133 012 725

108 327 419

-24 685 306

33 03 04

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)

39 640 496

41 340 496

1 700 000

3.0.PPPA

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

 

 

22 520 119

3.0.SPEC

Azzjonijiet iffinanzjati skont il-prerogattivi tal-Kummissjoni u l-kompetenzi speċifiċi kkonferiti lill-Kummissjoni

 

 

1 000 000

09 05 05

Azzjonijiet ta' Multimedia

20 732 000

21 732 000

1 000 000

 

Total

 

 

0

Konsegwenza ta' dan, il-livell maqbul ta' approprjazzjonijiet ta' impenn huwa stabbilit għal EUR 3 729,1 miljun, u ma jifdal l-ebda marġni taħt il-limitu massimu ta' nefqa tal-intestatura 3, u l-mobilizzazzjoni ta' EUR 778,1 miljun permezz tal-Istrument ta' Flessibbiltà.

Intestatura 4 – Ewropa Globali

L-approprjazzjonijiet ta' impenn huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fl-Abbozz ta' Baġit, kif emendat mill-Ittra Emendatorja Nru 1/2020 iżda bl-aġġustamenti maqbula mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, kif dettaljati fit-tabella ta' hawn taħt:

 

 

 

 

f'EUR

Linja baġitarja/Programm

Isem

Varjazzjoni f'approprjazzjonijiet ta' impenn

AB 2020 (inkl. l-IE 1)

Baġit 2020

Differenza

4.0.1

Strument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA II)

 

 

-85 000 000

05 05 04 02

Turkija - Sostenn għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u territorjali u allinjament progressiv relatat mal-acquis tal-Unjoni

28 178 364

18 178 364

-10 000 000

22 02 03 01

Turkija - Sostenn għar-riformi politiki u allinjament progressiv relatat mal-acquis tal-Unjoni

160 000 000

150 000 000

-10 000 000

22 02 03 02

Turkija - Sostenn għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u territorjali u allinjament progressiv relatat mal-acquis tal-Unjoni

65 000 000

0

-65 000 000

4.0.10

Assistenza Makrofinanzjarja (MFA)

 

 

-7 000 000

01 03 02

Assistenza makrofinanzjarja

27 000 000

20 000 000

-7 000 000

4.0.2

Strument Ewropew ta' Viċinat (SEV)

 

 

25 000 000

22 04 01 03

Pajjiżi Mediterranji — Ħolqien ta' fiduċja, sigurtà u l-prevenzjoni u s-soluzzjoni ta' konflitti

401 220 115

421 220 115

20 000 000

22 04 02 01

Is-Sħubija tal-Lvant — Id-drittijiet tal-bniedem, il-governanza tajba u l-mobilità

251 379 012

252 879 012

1 500 000

22 04 02 02

Sħubija tal-Lvant — Tnaqqis tal-faqar u żvilupp sostenibbli

385 828 623

389 328 623

3 500 000

4.0.3

Strument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Ambjent u tibdil fil-klima

216 473 403

222 473 403

6 000 000

21 02 07 02

Enerġija sostenibbli

96 210 401

110 210 401

14 000 000

4.0.5

Strument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Titjib tal-affidabilità tal-proċessi elettorali, partikolarment permezz tal-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali

48 442 462

43 442 462

-5 000 000

4.0.OTH

Azzjonijiet u programmi oħra

 

 

2 000 000

13 07 01

Sostenn finanzjarju biex jitħeġġeġ l-iżvilupp ekonomiku tal-komunità Ċiprijotta Torka

33 762 000

35 762 000

2 000 000

4.0.PPPA

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

 

 

4 000 000

 

Total

 

 

-46 000 000

Bħala konsegwenza ta' dan, il-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn huwa stabbilit għal EUR 10 261,6 miljun, u jifdal marġni ta' EUR 248,4 miljun taħt il-limitu minimu ta' nefqa tal-intestatura 4.

Intestatura 5 - Amministrazzjoni

L-għadd ta' postijiet fit-tabella tal-persunal tal-Istituzzjonijiet u l-approprjazzjonijiet proposti mill-Kummissjoni fl-Abbozz tal-Baġit, kif emendat bl-Ittra Emendatorja Nru 1/2020 huma maqbula mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni bl-eċċezzjonijiet li ġejjin:

—  It-taqsima tal-Parlament, li għaliha huma approvati dawn iż-żidiet li ġejjin fl-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament li jirriżultaw mill-Istatut għall-Membri u mill-posponiment tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea deċiż fit-28 ta' Ottubru 2019 mill-Kunsill Ewropew: EUR 410 000 fil-linja baġitarja 1 0 0 0 Salarji, EUR 408 000 fil-linja baġitarja 1 0 0 4 Spejjeż għall-vjaġġi regolari, EUR 12 000 fil-linja baġitarja 1 0 0 5 Spejjeż oħra għall-vjaġġi, EUR 900 000 fil-linja baġitarja 1 0 0 6 Allowance għall-ispejjeż ġenerali, EUR 6 050 000 fil-linja baġitarja 1 0 2 Allowances Tranżitorji, EUR 12 000 fil-linja baġitarja 3 2 2 Akkwist tal-informazzjoni u arkivjar, EUR 68 000 fil-linja baġitarja 3 2 4 4 L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi u EUR 1 463 000 fil-linja baġitarja 4 2 2 Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari;

—  It-taqsima tal-Kunsill, li għaliha l-qari tiegħu huwa approvat.

Barra minn hekk, l-impatt fil-Baġit tal-2020 tal-aġġornament awtomatiku tas-salarji li japplika mill-1 ta' Lulju 2019 (2,0 % minflok 3,1 %) huwa integrat fit-taqsimiet kollha tal-Istituzzjonijiet bil-mod segwenti:

 

f'EUR

Il-Parlament

-10 922 000

Il-Kunsill

-3 627 000

Il-Kummissjoni (pensjonijiet inklużi)

-52 453 000

Il-Qorti tal-Ġustizzja

-3 393 000

Il-Qorti tal-Awdituri

-1 380 000

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

-819 672

Il-Kumitat tar-Reġjuni

-610 000

L-Ombudsman

-111 000

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

-64 000

Is-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna

-3 529 000

Total

-76 908 672

B'konsegwenza ta' dan, il-livell maqbul ta' approprjazzjonijiet ta' impenn huwa stabbilit għall-ammont ta' EUR 10 272,1 miljun, li jħalli marġni ta' EUR 729,9 miljun taħt il-limitu massimu tal-intestatura 5, wara l-użu tal-ammont ta' EUR 252,0 miljun tal-marġni biex jikkumpensa l-mobilizzazzjoni tal-marġni ta' Kontinġenza fl-2017.

Strumenti speċjali: FED, Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza u FSUE

L-approprjazzjonijiet ta' impenn għall-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG), għar-Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza (EAR) u għall-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (FSUE) huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fl-Abbozz tal-Baġit.

1.4.  Approprjazzjonijiet ta' pagament

Il-livell globali ta' approprjazzjonijiet ta' pagament fil-Baġit 2020 huwa stabbilit fil-livell tal-Abbozz tal-Baġit, kif emendat bl-Ittra Emendatorja Nru 1/2020, bl-aġġustamenti li ġejjin maqbula mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni:

1.  L-ewwel nett, qiegħed jitqies il-livell maqbul ta' approprjazzjonijiet ta' impenn għan-nefqa mhux differenzjata, li għaliha l-livell tal-approprjazzjonijiet ta' pagament huwa ugwali għal-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn. Dan jinkludi tnaqqis addizzjonali tan-nefqa agrikola tal-ammont -EUR 72,0 miljun. B'analoġija dan l-approċċ huwa applikat lill-kontribuzzjoni tal-UE min-naħa tal-aġenziji deċentralizzati. L-effett kombinat huwa tnaqqis ta' -EUR 156,4 miljun;

2.  L-approprjazzjonijiet ta' pagament għall-proġetti pilota u għall-azzjonijiet preparatorji l-ġodda kollha proposti mill-Parlament huma stabbiliti fil-livell ta' 25 % tal-approprjazzjonijiet ta' impenn korrispondenti jew fil-livell propost mill-Parlament jekk ikun iktar baxx. Fil-każ ta' estensjoni tal-proġetti pilota u tal-azzjonijiet preparatorji eżistenti, il-livell ta' approprazzjonijiet ta' pagament huwa dak definit fl-Abbozz tal-Baġit flimkien ma' 25 % tal-impenji l-ġodda korrispondenti, jew il-livell propost mill-Parlament jekk ikun iktar baxx. L-effett kombinat huwa żieda ta' EUR 35,0 miljun;

3.  L-aġġustamenti għal-linji baġitarji li ġejjin huma maqbula b'riżultat tal-evoluzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' impenn għal nefqa differenzjata:

 

 

 

 

f'EUR

Linja baġitarja/Programm

Isem

Varjazzjoni f'approprjazzjonijiet ta' pagament

AB 2020 (inkl. l-IE 1)

Baġit 2020

Differenza

1.1.31

Orizzont 2020

 

 

87 754 856

02 04 03 01

Kisba ta' ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli ta' materja prima

68 500 000

79 753 000

11 253 000

05 09 03 01

Żgurar ta' provvisti suffiċjenti ta' ikel sikur u ta' kwalità għolja u prodotti oħra b'bażi bijo

246 618 066

257 493 066

10 875 000

06 03 03 01

Kisba ta' sistema tat-trasport Ewropea effiċjenti fir-riżorsi, tiffavorixxi l-ambjent, sikura u assjematika

72 392 254

78 482 254

6 090 000

08 02 02 02

Titjib tal-aċċess għal finanzjament ta' riskju għal investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni

120 856 938

98 806 938

-22 050 000

08 02 03 01

Titjib tas-saħħa u l-benessri matul il-ħajja

597 667 007

605 575 007

7 908 000

08 02 03 03

Twettiq tat-tranżizzjoni għal sistema enerġetika affidabbli, sostenibbli u kompetittiva

371 904 517

389 637 517

17 733 000

08 02 03 04

Kisba ta' sistema tat-trasport Ewropea effiċjenti fir-riżorsi, tiffavorixxi l-ambjent, sikura u assjematika

281 336 863

288 816 863

7 480 000

08 02 03 05

Kisba ta' ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli ta' materja prima

270 375 566

276 823 566

6 448 000

08 02 04

Tixrid tal-eċċellenza u firxa tal-parteċipazzjoni

134 355 325

135 975 325

1 620 000

08 02 07 32

L-Impriża Konġunta Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI2)

184 313 342

179 520 198

-4 793 144

08 02 08

Strument għall-SMEs

532 049 827

553 649 827

21 600 000

09 04 01 01

Tisħiħ tar-riċerka fit-teknoloġiji futuri u emerġenti

466 500 000

468 325 000

1 825 000

09 04 02 01

Rwol ta' tmexxija fit-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni

711 700 000

716 567 000

4 867 000

09 04 03 01

Titjib tas-saħħa u l-benessri matul il-ħajja

147 200 000

149 633 000

2 433 000

09 04 03 02

Trawwim ta' soċjetajiet Ewropej inklużivi, innovattivi u riflessivi

47 700 000

48 000 000

300 000

09 04 03 03

Trawwim ta' soċjetajiet Ewropej sikuri

55 400 000

52 400 000

-3 000 000

15 03 01 01

Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie — ħolqien, żvilupp u trasferiment ta' ħiliet, għarfien u innovazzjoni ġodda

862 725 632

865 158 632

2 433 000

18 05 03 01

Trawwim ta' soċjetajiet Ewropej sikuri

168 549 256

165 549 256

-3 000 000

32 04 03 01

Twettiq tat-tranżizzjoni għal sistema enerġetika affidabbli, sostenibbli u kompetittiva

398 861 189

416 594 189

17 733 000

1.1.32

Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-Euratom

 

 

-1 100 000

08 03 01 02

Euratom — Fissjoni nukleari u ħarsien mir-radjazzjoni

92 297 374

91 597 374

-700 000

10 03 01

Attivitajiet tal-Euratom ta' riċerka diretta

12 000 000

11 600 000

-400 000

1.1.4

Kompetittività tal-intrapriżi u l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

Titjib tal-aċċess għal finanzjament għal intrapriżi żgħar u medji (SMEs) fil-forma ta' ekwità u dejn

210 000 000

215 000 000

5 000 000

1.1.5

Edukazzjoni, Taħriġ u Sport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Promozzjoni tal-eċċellenza u l-kooperazzjoni fil-qasam Ewropew tal-edukazzjoni u t-taħriġ u r-relevanza tiegħu għas-suq tax-xogħol

2 375 000 000

2 415 509 851

40 509 851

15 02 01 02

Promozzjoni tal-eċċellenza u l-kooperazzjoni fil-qasam Ewropew taż-żgħażagħ u l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja tad-demokrazija Ewropea

180 000 000

187 583 896

7 583 896

15 02 02

Promozzjoni tal-eċċellenza fl-attivitajiet tat-tagħlim u r-riċerka fl-integrazzjoni Ewropea permezz tal-Attivitajiet Jean Monnet madwar id-dinja

46 000 000

47 906 253

1 906 253

1.1.6

Impjiegi u Innovazzjoni Soċjali (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress — Sostenn tal-iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politika tal-impjiegi u soċjali u l-leġiżlazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol

59 400 000

58 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrofinanzjament u Intraprenditorija Soċjali — Żieda fl-aċċess u d-disponibbiltà tal-finanzjament għal persuni legali u fiżiċi, speċjalment dawk li huma l-iktar distanti mis-suq tax-xogħol u l-intrapriżi soċjali

23 000 000

21 500 000

-1 500 000

1.1.81

Enerġija

 

 

28 740 000

32 02 01 01

Aktar integrazzjoni tas-suq intern tal-enerġija u l-interoperabbiltà bejn in-netwerks tal-elettriku u tal-gass fuq il-fruntieri

131 500 000

148 240 000

16 740 000

32 02 01 02

Titjib tas-sigurtà tal-Unjoni fil-provvista tal-enerġija

128 200 000

134 200 000

6 000 000

32 02 01 03

Kontribuzzjoni għal żvilupp sostenibbli u protezzjoni tal-ambjent

128 300 000

134 300 000

6 000 000

1.1.82

Trasport

 

 

11 100 000

06 02 01 01

It-tneħħija tar-restrinġiment, it-tisħiħ tal-interoperabbiltà ferrovjarja, l-għaqda fejn hemm il-lakuni u t-titjib tat-taqsimiet transkonfinali.

980 000 000

989 435 000

9 435 000

06 02 01 02

Żgurar ta' sistemi tat-trasport sostenibbli u effiċjenti

95 000 000

96 665 000

1 665 000

1.1.OTH

Azzjonijiet u programmi oħra

 

 

-200 000

26 02 01

Proċeduri għall-aġġudikazzjoni u r-riklamar ta' kuntratti pubbliċi ta' provvista, xogħlijiet u servizzi

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.SPEC

Azzjonijiet iffinanzjati skont il-prerogattivi tal-Kummissjoni u l-kompetenzi speċifiċi kkonferiti lill-Kummissjoni

 

 

-1 200 000

02 03 01

Operazzjoni u żvilupp tas-suq intern ta' oġġetti u servizzi

26 610 000

25 810 000

-800 000

09 02 01

Definizzjoni u implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-komunikazzjoni elettronika

3 000 000

2 600 000

-400 000

1.2.5

Inizjattiva Favur l-Impjiegi taż-Żgħażagħ (allokazzjoni komplementari speċifika)

 

 

3 000 000

04 02 64

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

600 000 000

603 000 000

3 000 000

2.0.4

Ambjent u azzjoni klimatika (LIFE)

 

 

5 000 001

34 02 01

Tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-Unjoni

42 000 000

44 777 778

2 777 778

34 02 02

Żieda tar-reżiljenza tal-UE għat-tibdil fil-klima

22 500 000

24 087 302

1 587 302

34 02 03

Governanza klimatika u informazzjoni aħjar fil-livelli kollha

15 000 000

15 634 921

634 921

3.0.11

Ewropa Kreattiva

 

 

6 000 000

09 05 01

Sottoprogramm MEDIA — Jopera fuq livell transnazzjonali u internazzjonali u jippromwovi ċ-ċirkolazzjoni u l-mobbiltà transnazzjonali

99 200 000

103 200 000

4 000 000

15 04 01

Tisħiħ tal-kapaċità finanzjarja tal-SMEs u l-organizzazzjonijiet żgħar u żgħar ħafna fis-setturi kulturali u kreattivi Ewropej, u trawwim ta' politika tal-iżvilupp u mudelli ta' negozju ġodda

29 200 000

30 000 000

800 000

15 04 02

Sottoprogramm Kulturali — Sostenn ta' azzjonijiet transfruntiera u l-promozzjoni taċ-ċirkolazzjoni u l-mobbiltà transnazzjonali

66 000 000

67 200 000

1 200 000

3.0.5

Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza

 

 

1 200 000

33 02 01

Żgurar tal-protezzjoni tad-drittijiet u l-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini

28 800 000

30 000 000

1 200 000

3.0.6

Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Prevenzjoni tad-diżastri u preparatezza għalihom fl-Unjoni

63 000 000

48 000 000

-15 000 000

3.0.7

Ewropa għaċ-Ċittadini

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Ewropa għaċ-Ċittadini — Tisħiħ tal-kommemorazzjoni u t-titjib tal-kapaċità għall-parteċipazzjoni ċivika fil-livell tal-Unjoni

25 000 000

26 000 000

1 000 000

3.0.SPEC

Azzjonijiet iffinanzjati skont il-prerogattivi tal-Kummissjoni u l-kompetenzi speċifiċi kkonferiti lill-Kummissjoni

 

 

1 000 000

09 05 05

Azzjonijiet ta' Multimedia

22 000 000

23 000 000

1 000 000

4.0.1

Strument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA II)

 

 

-75 000 000

22 02 03 01

Turkija - Sostenn għar-riformi politiki u allinjament progressiv relatat mal-acquis tal-Unjoni

58 772 300

48 772 300

-10 000 000

22 02 03 02

Turkija - Sostenn għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u territorjali u allinjament progressiv relatat mal-acquis tal-Unjoni

463 786 099

398 786 099

-65 000 000

4.0.3

Strument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Ambjent u tibdil fil-klima

157 900 000

163 900 000

6 000 000

21 02 07 02

Enerġija sostenibbli

50 250 000

64 250 000

14 000 000

4.0.5

Strument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Titjib tal-affidabilità tal-proċessi elettorali, partikolarment permezz tal-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali

42 000 000

37 000 000

-5 000 000

4.0.OTH

Azzjonijiet u programmi oħra

 

 

2 000 000

13 07 01

Sostenn finanzjarju biex jitħeġġeġ l-iżvilupp ekonomiku tal-komunità Ċiprijotta Torka

35 000 000

37 000 000

2 000 000

9.0.3

Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (FSUE)

 

 

-50 000 000

13 06 01

Għajnuna għall-Istati Membri fil-każ ta' diżastru naturali kbir b'riperkussjonijiet serji fuq il-kundizzjonijiet tal-għajxien, l-ambjent naturali jew l-ekonomija

100 000 000

50 000 000

-50 000 000

 

Total

 

 

72 294 857

1.5.  Riżervi

Ir-riżervi bil-Baġit 2020 huma stabbiliti f'konformità mal-Abbozz tal-Baġit, kif emendat bl-Ittra Emendatorja Nru 1/2020, għajr għall-artikoli baġitarji 13 06 01 (Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea) u 18 03 02 (Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil — EASO) li r-riżervi tagħhom huma annullati.

1.6.  Kummenti baġitarji

Sakemm ma jkunx indirizzat speċifikament fil-paragrafi preċedenti, l-emendi introdotti mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill lit-test tal-kummenti baġitarji huma maqbula, bl-eċċezzjoni ta' dawk il-linji baġitarji elenkati fiż-żewġ tabelli li ġejjin:

—  Linji baġitarji li fir-rigward tagħhom l-emendi introdotti mill-Parlament Ewropew ġew approvati bil-modifika proposta mill-Kummissjoni fl-Ittra Emendatorja tagħha.

Linja baġitarja

Isem

15 02 01 01

Promozzjoni tal-eċċellenza u l-kooperazzjoni fil-qasam Ewropew tal-edukazzjoni u t-taħriġ u r-relevanza tiegħu għas-suq tax-xogħol

19 05 01

Kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi għall-avvanz u l-promozzjoni tal-interessi tal-Unjoni u tal-interessi reċiproċi

21 02 07 03

L-iżvilupp tal-bniedem

21 02 08 01

Is-soċjetà ċivili fl-iżvilupp

21 07 01

Kooperazzjoni ma' Greenland

—  Linji baġitarji li fir-rigward tagħhom il-kumment baġitarju rispettiv kif propost fl-Abbozz tal-Baġit, kif emendat mill-Ittra Emendatorja Nru 1/2020, huma approvati.

Linja baġitarja

Isem

02 04 03 01

Kisba ta' ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli ta' materja prima

06 01 04 01

Nefqa ta' sostenn għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) — Trasport

07 02 06

Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

08 02 03 03

Twettiq tat-tranżizzjoni għal sistema enerġetika affidabbli, sostenibbli u kompetittiva

08 02 03 05

Kisba ta' ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli ta' materja prima

08 02 07 33

Impriża Konġunta tal-Industriji b'bażi bijoloġika (BBI) — Nefqa ta' sostenn

09 02 01

Definizzjoni u implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-komunikazzjoni elettronika

13 04 61 01

Fond ta' Koeżjoni — Assistenza teknika operazzjonali

21 01 04 05

Nefqa ta' sostenn għall-Istrument għall-Kooperazzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari (SKSN)

32 04 03 01

Twettiq tat-tranżizzjoni għal sistema enerġetika affidabbli, sostenibbli u kompetittiva

—  Linji baġitarji li fir-rigward tagħhom il-kumment baġitarju rispettiv kif propost fl-Abbozz tal-Baġit, kif emendat mill-Ittra Emendatorja, huma approvati bil-modifiki li ġejjin.

Linja baġitarja

Isem

04 03 02 01

Progress — Sostenn tal-iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politika tal-impjiegi u soċjali u l-leġiżlazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol

It-test jiġi emendat kif ġej:

- iħeġġu l-ħolqien tal-impjiegi, jiġi promoss l-impjieg fost iż-żgħażagħ u jiġi miġġieled il-faqar billi tiġi promossa aktar konverġenza soċjali permezz tat-Tikketta Soċjalita' impjiegi dinjitużi f'termini ta' impjiegi stabbli u drittijiet soċjali, bil-promozzjoni ta' impjiegi aċċettabbli għaż-żgħażagħ u bil-ġlieda kontra l-faqar bis-saħħa tal-promozzjoni tal-konverġenza soċjali.

08 02 03 01

Titjib tas-saħħa u l-benessri matul il-ħajja

It-test jiġi emendat kif ġej:

L-għanijiet ta' din l-attività huma s-saħħa u l-benessri matul il-ħajja għal kulħadd, sistemi tas-saħħa u l-kura ta' kwalità għolja u ekonomikament sostenibbli, fejn il-kura tas-saħħa issir iktar personalizzata biex tkun iktar effettiva, u opportunitajiet ta' impjiegi ġodda u tkabbir fis-settur tas-saħħa u l-industriji relatati miegħu. F'dak ir-rigward l-attivitajiet se jiffukaw fuq il-promozzjoni effettiva tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard (eż. il-fehim tad-determinanti tas-saħħa, l-iżvilupp ta' vaċċini preventivi aħjar). Se tingħata attenzjoni partikolari lill-ispeċifiċitajiet tas-saħħa marbuta mal-ġeneru u mal-età. Barra minn hekk, se jkunu enfasizzati l-ġestjoni, it-trattament u l-kura tal-mard (notevolment permezz ta' iktar personalizzazzjoni tal-mediċina), inklużi l-ġlieda kontra l-kanċer, id-diżabbiltà u l-funzjonalità ridotta (eż. permezz tat-trasferiment tal-għarfien għal azzjonijiet tal-prassi klinika u l-innovazzjoni skalabbli, użu aħjar tad-dejta dwar is-saħħa, għajxien indipendenti u assistit). Barra dan, se jsiru sforzi sabiex jitjieb it-teħid tad-deċiżjonijiet fil-forniment tal-prevenzjoni u t-trattament, tiġi identifikata u sostnuta d-disseminazzjoni tal-aħjar prassi fis-settur tal-kura tas-saħħa, u tiġi sostnuta l-kura integrata u l-adozzjoni ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi, organizzattivi u soċjali li jippermettu b'mod partikolari lill-persuni akbar fl-età kif ukoll persuni b'diżabbiltà biex jibqgħu attivi u indipendenti. Finalment, l-attivitajiet se jkunu bbażati fuq approċċ sensittiv għall-ġeneri li jirrikonoxxi, fost affarijiet oħra, il-pożizzjoni tan-nisa fis-settur tal-kura informali kif ukoll dik formali.

08 02 03 03

Twettiq tat-tranżizzjoni għal sistema enerġetika affidabbli, sostenibbli u kompetittiva

Jiżdied it-test li ġej:

Għandha tingħata attenzjoni biex jingħalaq id-distakk tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-Ewropa, mingħajr ma jkunu mminati l-kriterji tal-eċċellenza.

08 02 08

Strument għall-SMEs

It-test jiġi emendat kif ġej:

Skont l-Artikolu 15(3) tar-Regolament Finanzjaru, huwa disponibbli ammont ta' EUR 72 000 000 f'approprjazzjonijiet ta' impenn għal dan l-artikolu baġitarju b'żieda mad-diżimpenji li saru fl-2018 b'riżultat tan-nuqqas ta' implimentazzjoni totali jew parzjali tal-proġetti ta' riċerka.

09 04 02 01

Rwol ta' tmexxija fit-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni

Jiżdied it-test li ġej:

Dan jista' jkopri aktar xogħol ta' riċerka fil-qasam tal-iżvilupp tal-magni tat-tiftix fuq l-internet Ewropej.

09 04 03 02

Trawwim ta' soċjetajiet Ewropej inklużivi, innovattivi u riflessivi

It-test jiġi emendat kif ġej:

L-għan tat-tieni sfida huwa "li tikkontribwixxi biex ikun hemm fehim tal-bażi intellettwali u tal-wirt kulturali tal-Ewropa: l-istorja tagħha u l-bosta influwenzi Ewropej u mhux Ewropej; bħala ispirazzjoni għal ħajjitna llum", kif ukoll biex tiffaċilita l-aċċess u l-użu ta' dan il-wirt kulturali, anki in vista tal-Cloud Ewropew għall-Wirt Kulturali futur.

32 04 03 01

Twettiq tat-tranżizzjoni għal sistema enerġetika affidabbli, sostenibbli u kompetittiva

Jiżdied it-test li ġej:

Għandha tingħata attenzjoni biex jingħalaq id-distakk tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-Ewropa, mingħajr ma jkunu mminati l-kriterji tal-eċċellenza.

32 02 77 12

Azzjoni preparatorja — Nistabbilixxu appoġġ komprensiv għal reġjuni fi tranżizzjoni intensivi fil-faħam u l-karbonju

Jiżdied it-test li ġej:

—  tistabbilixxi grupp fost id-Direttorati Ġenerali biex (a) jidentifika oqsma ta' sinerġiji possibbli ta' politika/programmi tal-Unjoni, bil-ħsieb li jkun żgurat l-aktar appoġġ politiku u finanzjarju effikaċi għal wara l-2020, (b) jassisti lir-reġjuni (awtoritajiet ċentrali u lokali) fl-iżvilupp ta' strateġiji ta' tranżizzjoni sostenibbli billi jingħataw strumenti aktar immirati għall-iskambji intrareġjonali tal-aħjar prattiki, anki fir-rigward ta' pjanijiet direzzjonali komprensivi għal reindustrijalizzazzjoni b'emissjonijiet baxxi.

—  tiffoka mill-ġdid il-fora eżistenti tal-partijiet ikkonċernati, inklużi d-djalogu soċjali u d-djalogu mas-soċjetà ċivili inġenerali, fuq l-istabbiliment ta' tranżizzjoni ġusta u strateġiji ekonomiċi;

—  tipprovdi appoġġ finanzjarju addizzjonali, minbarra l-iskemi ta' finanzjament eżistenti mingħajr riallokazzjoni minn programmi oħra, għall-istabbiliment ta' pjanijiet direzzjonali ta' tranżizzjoni reġjonali/lokali ġusti lejn in-newtralità tal-karbonju tal-UE sal-2050 fir-reġjuni u l-komunitajiet l-aktar milquta. Il-finanzjament addizzjonali għandu jappoġġja wkoll proġetti territorjali/komunitarji eżistenti jew futuri li huma bbażati fuq l-involviment tal-ħaddiema u tal-komunitajiet milquta permezz ta' konsultazzjoni u awtonomizzazzjoni.

—  tissaħħaħ il-Pjattaforma għar-Reġjuni tal-Faħam fi Tranżizzjoni u s-Segretarjat relatat (stabbiliti mill-azzjoni preparatorja fl-2018 u mkomplija fl-2019), bil-għan li jintlaħqu l-għanijiet tal-UE fil-qasam tal-klima u jiġu onorati l-impenji li ħadet l-UE fil-qafas tal-Ftehim ta' Pariġi, filwaqt li fl-istess ħin tiġi żgurata tranżizzjoni enerġetika ġusta li fiha r-reġjuni tal-faħam ma jitħallewx lura, billi jiżdied il-baġit fl-2020 u jitwessa' l-ambitu ta' intervent f'dawn l-attivitajiet li ġejjin:

—  żieda fl-assistenza teknika u tal-iżvilupp ta' kapaċitajiet fir-reġjuni tal-faħam u b'intensità ta' karbonju fl-UE għal dak li għandu x'jaqsam, pereżempju, mat-tħejjija ta' strateġiji, l-iżvilupp ta' proġetti, il-finanzjament ta' proġetti u l-aġevolazzjoni tal-investimenti privati (in-numru ta' reġjuni pilota parteċipanti fl-inizjattiva tal-UE kien 20 f'Marzu 2019, meta mqabbel ma' erba' reġjuni fl-2017);

—  kollaborazzjoni mal-membri u tal-Komunità tal-Enerġija u mal-osservaturi rigward ir-reġjuni tal-faħam fi tranżizzjoni, permezz tal-organizzazzjoni ta' inizjattivi ta' sensibilizzazzjoni reġjonali f'kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u mas-sħab internazzjonali;

—  żvilupp ta' dimensjoni soċjali tal-Pjattaforma għar-Reġjuni tal-Faħam fi Tranżizzjoni, permezz tal-applikazzjoni tal-aħjar prattiki tal-innovazzjoni soċjali: taħriġ mill-ġdid u titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema, il-programmi għaż-żgħażagħ u għall-minaturi bil-pensjoni.

34 02 01

Tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-Unjoni

Jiżdied it-test li ġej:

Fir-rigward tal-proġetti integrati, għandu jitqies element distributtiv fl-għażla tal-proġetti bl-iskop li jkun aġevolat il-bilanċ ġeografiku. Dan l-element għandu natura indikattiva u ma għandux jimplika għall-Istati Membri l-garanzija ta' fondi jew allokazzjonijiet.

34 02 02

Żieda tar-reżiljenza tal-UE għat-tibdil fil-klima

Jiżdied it-test li ġej:

Fir-rigward tal-proġetti integrati, għandu jitqies element distributtiv fl-għażla tal-proġetti bl-iskop li jkun aġevolat il-bilanċ ġeografiku. Dan l-element għandu natura indikattiva u ma għandux jimplika għall-Istati Membri l-garanzija ta' fondi jew allokazzjonijiet.

34 02 03

Governanza klimatika u informazzjoni aħjar fil-livelli kollha

Jiżdied it-test li ġej:

Fir-rigward tal-proġetti integrati, għandu jitqies element distributtiv fl-għażla tal-proġetti bl-iskop li jkun aġevolat il-bilanċ ġeografiku. Dan l-element għandu natura indikattiva u ma għandux jimplika għall-Istati Membri l-garanzija ta' fondi jew allokazzjonijiet.

Dan huwa skont il-fehim li l-emendi introdotti mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill ma jistgħux jimmodifikaw jew jestendu l-kamp ta' applikazzjoni tal-bażi ġuridika eżistenti, jew inaqqru l-awtonomija amministrattiva tal-istituzzjonijiet, u li l-azzjoni tista' tkun koperta minn riżorsi disponibbli.

1.7.  Nomenklatura tal-baġit

In-nomenklatura tal-baġit proposta mill-Kummissjoni fl-Abbozz tal-Baġit, kif emendat bl-Ittra Emendatorja Nru 1/2020, hija maqbula bl-inklużjoni ta' proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji ġodda b'kont meħud tal-modifiki li ġejjin.

Linja baġitarja skont il-qari tal-PE

Intestatura

Isem / Isem ġdid

Linja baġitarja ġdida

Intestatura ġdida

02 04 77 08

1a

Proġett pilota — Ir-reżiljenza tal-avjazzjoni għall-interferenzi u għall-attakki informatiċil-ispoofing tal-GNSS fil-konfront tal-GNSS

02 04 77 08

1a

06 02 77 25

1a

Proġett pilota — Ekotikkettar għall-avjazzjoni / Proġett ta' dimostrazzjoni għall-introduzzjoni ta' sistema ta' ekotikketta volontarja fil-qasam tal-avjazzjoni bbażata fuq il-Ekoportal tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea

06 02 77 25

1a

06 02 77 26

2

Proġett pilota — Interkonnessjoni tal-mobilità urbana bl-infrastrutturi tat-trasport bl-ajru

06 02 77 26

1a

06 02 77 27

2

Proġett pilota — Rivitalizzazzjoni tal-ferroviji transfruntieri ta' billejl

06 02 77 27

1a

06 02 77 28

2

Proġett pilota — Kapaċità ta' ekoloġizzazzjoni tal-portijiet marittimi Ewropej

06 02 77 28

1a

09 02 77 15

2

Proġett pilota — Mobilità urbana intelliġenti li tinvolvi vetturi awtonomi

09 02 77 15

1a

13 03 77 30

1b

Proġett pilota — BEST Kultura: programm ta' appoġġ għad-diversità kulturali fit-territorji extra-Ewropej

13 03 77 30

1b

14 03 77 05

1a

Proġett pilota — Studju ta' fattibbiltà ta' reġistru Ewropew tal-assi fil-kuntest tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-taxxa

12 02 77 11

1a

15 04 77 22

1a

Azzjoni preparatorja — Finanzi, Tagħlim, Innovazzjoni u Privattivi għall-Industriji Kulturali u Kreattivi (FLIP għal IKK)

15 04 77 22

3

15 04 77 23

1a

Azzjoni preparatorja — Il-protezzjoni taċ-ċimiterji tal-Lhud tal-Ewropa: proċess ta' mmappjar sħiħ b'riċerka u monitoraġġ u bi proposti bl-ispejjeż individwali għall-protezzjoni

15 04 77 23

3

32 02 77 16

1a

Azzjoni preparatorja — Nistabbilixxu appoġġ komprensiv għal reġjuni fi tranżizzjoni intensivi fil-faħam u l-karbonju

32 02 77 12

1a

32 02 77 17

1a

Azzjoni preparatorja — Tagħlim għall-awtoritajiet u l-komunitajiet tal-gżejjer biex jitgħallmu kif isiru l-offerti għal proġett tal-enerġija rinnovabbli

32 02 77 16

1a

32 02 77 18

1a

Azzjoni preparatorja — Tisħiħ tal-kooperazzjoni dwar l-azzjoni għall-klima bejn l-irħula fl-UE u lil hinn permezz tal-ħolqien ta' identità rurali tal-Patt tas-Sindki

32 02 77 17

1a

32 02 77 19

1b

Proġett pilota — Repożitorju tal-komunitajiet tal-enerġija – Monitoraġġ u appoġġ għall-komunitajiet tal-enerġija fl-UE

32 02 77 18

1a

32 02 77 20

2

Proġett pilota — L-involviment tal-kumpaniji fit-tranżizzjoni tal-enerġija

32 02 77 19

1a

33 04 77 07

3

Proġett pilota — Aċċessibbiltà inklużiva għall-persuni b'diżabbiltajiet konjittivi (internet inklużiv: aċċess għal kulħadd)

09 04 77 29

3

33 04 77 08

2

Azzjoni preparatorja — Valutazzjoni tal-allegati differenzi fil-kwalità tal-prodotti mibjugħin fis-Suq Uniku

33 04 77 07

1a

2.  Dikjarazzjonijiet

2.1  Dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-finanzjament tal-EASO

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jieħdu nota tal-intenzjoni tal-Kummissjoni li tirrieżamina l-bżonnijiet ta' finanzjament tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2020 ladarba tiġi adottata l-proposta leġiżlattiva tat-12 ta' Settembru 2018 li ssaħħaħ il-kapaċitajiet ta' appoġġ operattiv tal-Aġenzija.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jimpenjaw ruħhom li jittrattaw talba possibbli għal tisħiħ tal-kontribuzzjoni tal-UE lill-EASO fl-2020, li tista' teħtieġ trasferiment tal-awtorità baġitarja jew abbozz ta' baġit emendatorju, u jieħdu debitament kont tal-urġenza tagħha.

2.2.  Dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar l-approprjazzjonijiet ta' pagament

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ifakkru fil-ħtieġa li jiġi żgurat, fid-dawl tal-implimentazzjoni, l-andament ordnat tal-pagamenti b'rabta mal-approprjazzjonijiet għall-impenji, sabiex jiġi evitat kull livell anormali ta' fatturi mhux imħallsa fi tmiem is-sena.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistiednu lill-Kummissjoni tkompli tagħmel monitoraġġ mill-qrib u b'mod attiv tal-implimentazzjoni tal-programmi 2014-2020 (b'mod partikolari fl-ambitu tas-subintestatura 1b u tal-Iżvilupp Rurali). Għal dan il-għan, jistiednu lill-Kummissjoni tippreżenta b'mod f'waqtu ċifri aġġornati relatati mal-istat tal-implimentazzjoni u estimi rigward l-approprjazzjonijiet ta' pagament fl-2020.

Jekk iċ-ċifri juru li l-approprjazzjonijiet imdaħħla fil-baġit 2020 mhumiex suffiċjenti biex ikopru l-bżonnijiet, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistiednu lill-Kummissjoni tippreżenta mill-aktar fis possibbli soluzzjoni adegwata, partikolarment baġit emendatorju, biex l-Awtorità Baġitarja tkun tista' tieħu fi żmien debitu d-deċiżjonijiet meħtieġa għall-bżonnijiet ġustifikati. Jekk ikun il-każ, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill se jieħdu kont tal-urġenza tal-kwistjoni. Għall-Kunsill dan jista' jwassal biex jiqsar il-perjodu ta' tmien ġimgħat għad-deċiżjoni, jekk jidhirlu neċessarju.

2.3  Dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jfakkru li t-tnaqqis tal-qgħad fost iż-żgħażagħ jibqa' prijorità politika importanti u kondiviża, u, għal dan l-għan, jerġgħu jaffermaw id-determinazzjoni tagħhom li jagħmlu l-aħjar użu possibbli tar-riżorsi baġitarji disponibbli biex dan jiġi indirizzat, u b'mod partikolari permezz tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI).

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistiednu lill-Kummissjoni tagħmel monitoraġġ mill-qrib tal-andament tal-implimentazzjoni ta' din l-inizjattiva u tippreżenta rapport qabel it-30 ta' Ġunju 2020.

Jekk il-valutazzjoni tal-Kummissjoni tikkonferma l-bżonn li tiżdied l-allokazzjoni għall-YEI, il-Kummissjoni se tippreżenta b'mod parallel abbozz ta' baġit emendatorju li jżid l-allokazzjoni speċifika tal-YEI b'EUR 50 miljun.

Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew jimpenjaw ruħhom li jipproċessaw malajr tali abbozz ta' baġit emendatorju għall-2020 imressaq mill-Kummissjoni.

2.4.  Dikjarazzjoni unilaterali tal-Kummissjoni dwar l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

Iż-żieda tal-allokazzjoni speċifika tal-YEI tirrikjedi emenda teknika tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni.

Kif ġara fis-snin preċedenti, din l-emenda se tkun strettament limitata għall-modifiki neċessarji biex tiżgura l-allokazzjoni addizzjonali tal-YEI u mhi se jkollha l-ebda impatt fuq l-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni.

2.5.  Dikjarazzjoni unilaterali tal-Kummissjoni dwar it-taqrib lejn l-objettiv ta' 20 % f'dak li għandu x'jaqsam mal-infiq relatat mal-klima fil-perjodu 2014-2020

Il-Kummissjoni se tagħmel monitoraġġ mill-qrib tal-implimentazzjoni tal-baġit matul l-2020. F'każ ta' sottoimplimentazzjoni fl-ambitu tal-intestaturi rilevanti, il-Kummissjoni se tippreżenta l-proposti xierqa għal baġit biex iżżid, meta possibbli, in-nefqa relatata mal-klima.

Aġġornata l-aħħar: 5 ta' Marzu 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza