Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2928(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0214/2019

Rozpravy :

PV 28/11/2019 - 3.2
PV 28/11/2019 - 5.1
CRE 28/11/2019 - 3.2
CRE 28/11/2019 - 5.1

Hlasování :

PV 28/11/2019 - 8.3

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0074

Přijaté texty
PDF 138kWORD 49k
Čtvrtek, 28. listopadu 2019 - Štrasburk
Haiti
P9_TA(2019)0074RC-B9-0214/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. listopadu 2019 o Haiti (2019/2928(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Haiti, zejména na usnesení ze dne 19. ledna 2011 o situaci na Haiti rok po zemětřesení: humanitární pomoc a obnova(1) a ze dne 8. února 2018 o dětském otroctví na Haiti(2),

–  s ohledem na výroční zprávu EU o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2018, kterou Rada přijala dne 13. května 2019, a zejména na aktuální informace o Haiti v ní uvedené,

–  s ohledem na konečnou zprávu z povolební mise EU na Haiti, která proběhla ve dnech 19. až 23. listopadu 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu stabilizační mise Organizace spojených národů na Haiti (MINUSTAH) a Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o stavu lidských práv na Haiti v období od 1. července 2015 do 31. prosince 2016, která byla zveřejněna v červenci 2017,

–  s ohledem na zprávu mise MINUSTAH a Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o obviněních z porušování a zneužívání lidských práv, k nimž mělo dojít ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 ve čtvrti La Saline v Port-au-Prince,

–  s ohledem na všeobecný pravidelný přezkum týkající se Haiti, který Rada OSN pro lidská práva schválila na svém 34. zasedání dne 17. března 2017,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který byl přijat na Valné hromadě OSN dne 16. prosince 1966 a jehož je Haiti smluvní stranou,

–  s ohledem na dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na Deklaraci lidských práv OSN,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte, jíž je Haiti signatářem,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2476 (2019) ze dne 25. června 2019,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu mise EU pro sledování voleb v roce 2015,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 7. listopadu 2019, které jménem EU vydala k situaci na Haiti,

–  s ohledem na článek, který dne 31. října 2019 zveřejnila organizace Amnesty International a v němž přináší důkazy o použití nepřiměřené síly vůči demonstrantům,

–  s ohledem na zprávu o situaci na Haiti, kterou dne 1. října 2019 zveřejnil Úřad OSN pro koordinaci humanitární činnosti,

–  s ohledem na prohlášení delegace Evropské unie na Haiti ze dne 28. května 2019,

–  s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v červenci 2018 vláda oznámila zrušení dotací, což vyvolalo nárůst ceny paliv až o 50 % a následně rozsáhlé protesty a nejhorší občanské nepokoje v zemi za poslední roky; vzhledem k tomu, že toto opatření bylo reakcí na škrty, které byly dohodnuty s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) v únoru 2018 výměnou za finanční půjčky ve výši 96 milionů USD, jež měly sloužit ke splacení zahraničního dluhu země;

B.  vzhledem k tomu, že demonstrace organizované opozičními vůdci požadovaly odstoupení prezidenta Jovenela Moïseho kvůli nekontrolovatelné inflaci, obviněním ze systematické korupce ve vládě, do níž měl být zapojen také bývalý prezident Michel Martelly, a kvůli hospodářské nestabilitě a nedostatku potravin, přičemž tyto protesty ve světě nevyvolaly velkou pozornost; vzhledem k tomu, že demonstrace, které začaly před více než rokem na protest proti korupčním skandálům, do nichž byli zapojeni čelní haitští činitelé, si vyžádaly přibližně 100 obětí a že se tyto protesty vystupňovaly ve vážný konflikt; vzhledem k tomu, že korupce na Haiti se jeví jako hluboce zakořeněný společenský a politický problém;

C.  vzhledem k tomu, že při potlačování protestů bezpečnostní složky používaly ostré náboje a slzný plyn; vzhledem k tomu, že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva při protestech v únoru zahynulo 41 osob a 100 osob bylo zraněno; vzhledem k tomu, že podle posledních údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva zahynulo v období od 15. září do 1. listopadu 2019 při obdobných protestech nejméně 42 osob, přičemž 19 z nich usmrtily policejní síly a dalších 86 osob utrpělo zranění;

D.  vzhledem k tomu, že Haiti nemá od března 2019 vládu, což zemi brání v přístupu k mezinárodní finanční pomoci a půjčkám od Světové banky; vzhledem k tomu, že od ledna 2020 bude Haiti bez Parlamentu, protože parlamentní volby plánované na říjen 2019 se nekonaly; vzhledem k tomu, že pan Moïse uvedl, že hodlá provést ústavní reformy, které posílí pravomoci úřadu prezidenta;

E.  vzhledem k tomu, že navzdory demonstracím nebyly podniknuty žádné právní kroky; vzhledem k tomu, že tato beztrestnost a nezájem mezinárodního společenství jen dále rozdmýchaly násilí; vzhledem k tomu, že dlouho trvající a nekončící krize způsobila další omezení přístupu ke zdravotní péči, potravinám a vzdělání a měla dopad na další potřeby a prohloubila nedostatek elektřiny a paliv;

F.  vzhledem k tomu, že mnohé komunity stále nemají přístup k elektrické síti, která byla zničena při zemětřesení v roce 2010, a pro svou každodenní potřebu musí využívat elektrické agregáty; vzhledem k tomu, že nárůst cen paliv dále snížil hospodářské příležitosti;

G.  vzhledem k tomu, že existují věrohodné důkazy o tom, že policie ozbrojená poloautomatickými zbraněmi střílela na demonstranty ostrými náboji, což je porušením mezinárodních lidských práv a norem pro použití síly; vzhledem k tomu, že novináři jsou vystaveni soustavnému obtěžování a fyzickým útokům; vzhledem k tomu, že dne 11. října 2019 byl ve svém autě zastřelen novinář Néhémie Joseph, který působil v rádiu Méga a podával zprávy o protestech, v září 2019 byl střelen do tváře fotograf Chery Dieu-Nalio pracující pro agenturu Associated Press, v červnu 2019 byl ve svém autě zastřelen novinář Pétion Rospide pracující pro rádio Sans Fin a v březnu 2018 zmizel novinář Vladjimir Legagneur;

H.  vzhledem k tomu, že beztrestnost doprovázela i takové případy, jako byl masakr ve čtvrti La Saline na předměstí hlavního města Port-au-Prince, kde bylo v říjnu 2018 bezdůvodně zabito 70 osob a 13 žen bylo znásilněno; vzhledem k tomu, že vláda tento masakr vysvětlovala jako válku gangů; vzhledem k tomu, že Organizace amerických států (OAS) a Mise OSN na podporu spravedlnosti na Haiti (MINUJUSTH) na základě informací, které získaly od organizace National Human Rights Network (RNDDH), přičítají tento masakr tomu, že se manželka prezidenta Martine Moïseová spolu s několika dalšími vládními činiteli pokusila uplatit obyvatele La Saline, aby ukončili demonstrace proti prezidentu Moïsemu, a tvrdí, že k masakru došlo poté, co lidé v La Saline úplatek odmítli; vzhledem k tomu, že lidskoprávní organizace na Haiti požadují, aby OAS vyslala misi pro vyšetření tohoto masakru;

I.  vzhledem k tomu, že situace v zemi se dramaticky zhoršila od října 2017, kdy mírotvorné jednotky stabilizační mise OSN na Haiti (UNSTAMIH) byly nahrazeny misí MINUJUSTH, jejíž příslušníci mají jen omezený policejní výcvik;

J.  vzhledem k tomu, že závažným problémem v zemi zůstává genderová diskriminace; vzhledem k tomu, že Haiti má na indexu genderové nerovnosti hodnotu 0,593 a v roce 2015 se nacházela na 142. místě ze 159; vzhledem k tomu, že osoby LGBTI čelí systematické a rozšířené diskriminaci, stigmatizaci, vyloučení a násilí; vzhledem k tomu, že mladým dívkám se nedostává žádného nebo jen omezeného vzdělání; vzhledem k tomu, že zákony, které kriminalizují znásilnění a domácí násilí, byly přijaty až v roce 2005, trestní zákoník se nezměnil od roku 1835 a ženy a dívky často mají nerovnou právní ochranu; vzhledem k tomu, že dne 7. listopadu 2019 bylo ve věznici Gonaïves znásilněno deset vězeňkyň, mezi nimiž byla i patnáctiletá dívka; vzhledem k tomu, že od počátku protestů je na Haiti běžné, že jsou věznice přeplněné, panuje v nich nedostatek potravin a nejsou možné návštěvy rodinných příslušníků;

K.  vzhledem k tomu, že od začátku září, kdy začal školní rok, nemůže většina dětí na Haiti chodit do školy; vzhledem k tomu, že hlavními problémy na Haiti jsou negramotnost a přístup ke vzdělání, protože přibližně polovina obyvatel Haiti ve věku 15 let a více neumí číst a psát a základní či střední školu nenavštěvuje v zemi nejméně 350 000 dětí a mladých lidí;

L.  vzhledem k tomu, že na Haiti je dosud běžný tzv. systém Restavèk, který představuje moderní formu otroctví, kdy rodiče z chudých poměrů posílají děti do jiných rodin, aby tam bydlely a pracovaly jako domácí služebnictvo, přičemž je s nimi často špatně zacházeno a nemohou chodit do školy;

M.  vzhledem k tomu, že Haiti, které se na indexu lidského rozvoje UNDP nachází na 168. místě, ačkoli dříve se umisťovalo lépe, neustále potřebuje humanitární a rozvojovou pomoc; vzhledem k tomu, že z údajů Světové banky vyplývá, že Haiti, kde 59 % obyvatelstva žije pod národní hranicí chudoby, 24 % pod národní hranicí extrémní chudoby a více než 40 % obyvatel je bez práce, zůstává nejchudší zemí Severní a Jižní Ameriky a jedním z nejchudších států světa; vzhledem k tomu, že ve státní správě je široce rozšířená korupce a na indexu vnímání korupce organizace Transparency International za rok 2018 se Haiti umístilo na 161. místě ze 180 států, v nichž průzkum proběhl;

1.  ostře odsuzuje zásahy haitských orgánů proti pokojným demonstracím a používání smrtících prostředků, svévolné zatýkání a zadržování, zastrašování, obtěžování a sexuální násilí; žádá haitské orgány, aby okamžitě přestaly používat proti demonstrantům nezákonné násilí, zejména palné zbraně s ostrou municí, a aby obyvatelstvu zaručily právo na svobodné nenásilné protesty; podporuje haitský lid v jeho požadavcích na odstranění korupce a beztrestnosti;

2.  zdůrazňuje, že pokud má být zamezeno další nestabilitě a utrpení obyvatelstva, musí se všechny zúčastněné strany zdržet od násilí; vyzývá všechny strany, aby se zapojily do upřímného, otevřeného a inkluzivního dialogu mezi různými složkami haitské společnosti s cílem lépe plnit základní potřeby a aspirace obyvatelstva a nalézt trvalé řešení současné politické, hospodářské a humanitární krize;

3.  připomíná, že v posledním všeobecném periodickém přezkumu se hovoří o tom, že prioritami musí být reforma justice, zrušení dlouhé vyšetřovací vazby a boj proti korupci; žádá mezinárodní společenství, aby haitský lid podporovalo v jeho úsilí o posílení nezávislého a dobře fungujícího soudního systému, který bude schopen pachatele soudit a trestat bez ohledu na jeho společenské postavení;

4.  vyzývá k nezávislému vyšetřování masakru v La Saline, šikanování novinářů a útoků na ně a rovněž vyšetřování úmrtí, k nimž dochází od poloviny září 2019; žádá, aby všichni pachatelé trestných činů byli postaveni před soud a odsouzeni; poukazuje na význam svobody sdělovacích prostředků, pokud mají o situaci řádně informovat; naléhavě žádá všechny zúčastněné, aby přestali útočit na novináře a umožnili jim poskytovat informace o situaci v zemi; opakuje, že musí být zaručeno právo na pokojné vyjádření názorů a kritiky;

5.  podporuje výzvu, aby byla na Haiti vyslána nezávislá expertní mise OAS, která bude mít dlouhodobější mandát a bude pověřena úkolem objasnit četné případy porušování lidských práv, k nimž v zemi dochází, a provádět nestranná, důkladná, transparentní a nezávislá vyšetřování, zlepšovat zodpovědnost, zajišťovat spravedlnost a pravdivé informace pro rodiny a přeživší oběti, jak požadují haitské lidskoprávní organizace;

6.  odmítá veškeré pokusy některých sil o obnovení diktatury; zdůrazňuje, že pokud má být obnovena důvěra v haitský politický systém, musí rychle proběhnout strukturované reformy státní správy a hospodářství; poukazuje na to, že je nutné vymýtit systematickou korupci ve státní správě, klientelismus a oslabování právního státu;

7.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a velvyslanectví EU v Port-au-Prince, aby plně podporovaly demokratickou stabilizaci země a pomáhaly odstranit korupci a jiné formy trestné činnosti;

8.  vítá, že Rada bezpečnosti OSN rozhodla dne 16. října 2019 o zřízení integrované kanceláře OSN na Haiti (BINUH), jejímž úkolem bude radit haitské vládě při zlepšování politické stability a veřejné správy; žádá OSN, aby nadále hrála aktivní úlohu v procesu zachování a přípravy míru, aniž by opakovala chyby z minulosti; vyzývá OSN a její členské země, aby zajistily účinné vyšetření případů pohlavního vykořisťování nebo pohlavního zneužívání, jehož se na Haiti údajně dopouštěli příslušníci mírových sil MINUSTAH a pracovníci nevládních organizací, a aby pachatele těchto činů stíhaly a poskytovaly podporu a odškodnění obětem;

9.  žádá EU, aby posilovala a podporovala schopnost haitských organizací mít hlavní slovo v rozhodování o tom, jaký druh pomoci má země dostávat a ke komu má tato pomoc směřovat;

10.  naléhavě žádá haitskou vládu, aby humanitárním organizacím poskytla neomezený přístup do země, aby mohly provádět svou činnost, pomáhat osobám v nouzi a distribuovat potraviny a jiné základní potřeby;

11.  vyzývá k ukončení systému Restavèk; vyzývá haitskou vládu, aby přijala opatření, která zajistí registraci a ochranu fyzického a psychického stavu dětí a zajistila, že budou povinně chodit do školy; vyzývá EU, aby spolupracovala s haitskou vládou s cílem provést legislativní rámec na ochranu práv dětí;

12.  zdůrazňuje, že je nutné bojovat proti násilí na ženách a dívkách, přijmout zákony proti všem formám genderově podmíněného násilí a dekriminalizovat umělé přerušení těhotenství, které je v současné době zakázáno za všech okolností, a to i v případě sexuálního násilí; považuje za nezbytné co nejdříve přijmout opatření na ochranu a podporu žen a dívek, které se staly obětí pohlavního zneužívání, tedy lékařskou a psychologickou péči a zvláštní programy sociálního začlenění a rehabilitace; odsuzuje hromadné znásilnění žen ve věznici Gonaïves; Požaduje rychlé, nestranné, nezávislé a účinné vyšetření těchto údajných činů; připomíná, že pokud stát upírá obyvatelům jejich svobodu, odpovídá také za jejich integritu a ochranu před násilnými činy;

13.  odsuzuje návrh zákona z roku 2017, který má zakázat sňatky osob stejného pohlaví a řadí homosexualitu – spolu s dětskou pornografií, incestem a komerčním pohlavním vykořisťováním dětí – mezi důvody k odmítnutí vydat občanu osvědčení o řádném životě (certificat de bonne vie et moeurs); vyjadřuje znepokojení nad okolnostmi, za nichž zemřel Charlot Jeudy, předseda organizace Kouraj, která vystupuje na obranu práv LGBTQI;

14.  vyzývá haitskou vládu, aby zavedla administrativní systém, který zaručí, aby všichni novorozenci byli hned po narození registrováni, a aby přijala opatření k registraci těch, kteří při narození zapsáni nebyli;

15.  vyzývá k systematickému boji proti násilí na starších lidech;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě ministrů AKT-EU, orgánům Carifora, vládě a parlamentu Haiti a generálnímu tajemníkovi OSN.

(1) Úř. věst. C 136 E, 11.5.2012, s. 46.
(2) Úř. věst. C 463, 21.12.2018, s. 40.

Poslední aktualizace: 5. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí