Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2928(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0214/2019

Keskustelut :

PV 28/11/2019 - 3.2
PV 28/11/2019 - 5.1
CRE 28/11/2019 - 3.2
CRE 28/11/2019 - 5.1

Äänestykset :

PV 28/11/2019 - 8.3

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0074

Hyväksytyt tekstit
PDF 126kWORD 45k
Torstai 28. marraskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Haiti
P9_TA(2019)0074RC-B9-0214/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. marraskuuta 2019 Haitista (2019/2928(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Haitista ja erityisesti 19. tammikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Haitin tilanteesta vuosi maanjäristyksen jälkeen: humanitaarinen apu ja jälleenrakennus(1) ja 8. helmikuuta 2018 antamansa päätöslauselman lapsiorjuudesta Haitissa(2),

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 13. toukokuuta 2019 hyväksymän EU:n vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja erityisesti sen Haitia koskevan maapäivityksen,

–  ottaa huomioon Haitiin 19.–23. marraskuuta 2018 lähetetyn EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan loppuraportin,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien Haitin vakautusoperaation (MINUSTAH) ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (UN OHCHR) heinäkuussa 2017 antaman vuosikertomuksen Haitin ihmisoikeustilanteesta 1. heinäkuuta 2015–31. joulukuuta 2016,

–  ottaa huomioon MINUSTAHin ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raportin väitetyistä ihmisoikeusloukkauksista ja väärinkäytöksistä 13. ja 14. marraskuuta 2018 La Salinen alueella Port-au-Princessä,

–  ottaa huomioon 17. maaliskuuta 2017 pidetyssä YK:n ihmisoikeusneuvoston 34. istunnossa hyväksytyn yleisen määräaikaisarvioinnin (UPR) Haitista,

–  ottaa huomioon taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka YK:n yleiskokous hyväksyi 16. joulukuuta 1966 ja jonka sopimusvaltio Haiti on,

–  ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon lapsen oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen, jonka osapuolena Haiti on,

–  ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2019 annetun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2476 (2019),

–  ottaa huomioon EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan loppuraportin vuodelta 2015,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 7. marraskuuta 2019 Euroopan unionin puolesta antaman julkilausuman Haitin tilanteesta,

–  ottaa huomioon Amnesty Internationalin 31. lokakuuta 2019 julkaiseman artikkelin, jossa esitetään näyttöä liiallisesta voimankäytöstä mielenosoittajia vastaan,

–  ottaa huomioon YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimiston 1. lokakuuta 2019 antaman raportin Haitin tilanteesta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin Haitin edustuston 28. toukokuuta 2019 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että hallituksen heinäkuussa 2018 antama ilmoitus tukien poistamisesta ja polttoaineiden hintojen nousun sallimisesta jopa 50 prosentilla johti laajalle levinneisiin protesteihin ja maan pahimpiin sisäisiin levottomuuksiin vuosien aikana; ottaa huomioon, että toimenpiteellä toteutettiin Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa helmikuussa 2018 sovittuja leikkauksia vastineeksi 96 miljoonan Yhdysvaltain dollarin rahoituslainoista, joilla maata autettiin maksamaan ulkomaanvelkaansa;

B.  ottaa huomioon, että oppositiojohtajien järjestämissä mielenosoituksissa vaadittiin presidentti Jovenel Moïsen eroamista rajun inflaation ja hallituksen järjestelmällistä korruptiota koskevien väitteiden, joiden mukaan myös entinen presidentti Michel Martelly oli osallistunut korruptioon, takia sekä talouden ja elintarviketurvan puutteen takia; toteaa, että ulkomaat eivät juurikaan kiinnittäneet huomiota näihin ongelmiin; ottaa huomioon, että mielenosoitukset, jotka alkoivat yli vuosi sitten protesteina korruptioskandaaleista, joissa Haitin viranomaiset olivat osallisina, ovat vaatineet noin sata uhria ja aiheuttaneet erittäin paloherkän ilmapiirin; ottaa huomioon, että korruptio näyttää olevan yleinen ongelma Haitin yhteiskunnassa ja politiikassa;

C.  ottaa huomioon, että turvallisuusjoukot tukahduttivat mielenosoitukset käyttämällä kovia ammuksia ja kyynelkaasua; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan helmikuun mielenosoituksissa kuoli 41 ihmistä ja 100 loukkaantui; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston tuoreimpien tietojen mukaan 15. syyskuuta ja 1. marraskuuta 2019 välisenä aikana samankaltaisissa mielenosoituksissa kuoli ainakin 42 ihmistä, heistä 19 lainvalvontaviranomaisten tappamina, ja 86 loukkaantui;

D.  ottaa huomioon, että Haitilla ei ole ollut hallitusta maaliskuusta 2019 lähtien, mikä on haitannut maan mahdollisuuksia saada kansainvälistä apurahoitusta ja Maailmanpankin lainoja; ottaa huomioon, että tammikuusta 2020 lähtien Haitilla ei ole parlamenttia, koska parlamenttivaalien järjestäminen lokakuussa 2019 epäonnistui; ottaa huomioon, että Moïse on ilmoittanut aikovansa toteuttaa perustuslakiuudistuksia, joilla vahvistetaan presidentin toimivaltuuksia;

E.  ottaa huomioon, että mielenosoituksista huolimatta oikeustoimiin ei ole ryhdytty; ottaa huomioon, että tämä rankaisemattomuus ja kansainvälisen yhteisön huomion puute ovat entisestään ruokkineet väkivaltaa; ottaa huomioon, että pitkittynyt ja jatkuva kriisi on myös rajoittanut entisestään mahdollisuuksia saada terveydenhoitoa, ruokaa ja koulutusta sekä mahdollisuuksia tyydyttää muita tarpeita ja pahentanut sähkö- ja polttoainepulaa;

F.  ottaa huomioon, että monilla yhteisöillä ei edelleenkään ole pääsyä sähköverkkoon vuoden 2010 maanjäristyksen jälkeen ja että niiden päivittäisten tarpeiden tyydyttäminen riippuu sähkögeneraattoreista; ottaa huomioon, että polttoaineiden hinnannousu rajoittaa entisestään taloudellisia mahdollisuuksia;

G.  katsoo, että on uskottavaa näyttöä siitä, että puoliautomaattisilla kivääreillä aseistetut poliisit ovat ampuneet mielenosoitusten aikana kovia ammuksia, mikä on kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja voimankäyttöä koskevien normien vastaista; ottaa huomioon, että toimittajia häiritään jatkuvasti ja heitä vastaan hyökätään fyysisesti; ottaa huomioon, että mielenosoituksista raportoinut Radio Mégan toimittaja Néhémie Joseph ammuttiin kuoliaaksi autoonsa 11. lokakuuta 2019, että Associated Press -tietotoimiston kuvajournalistia Chery Dieu-Naliota ammuttiin kasvoihin syyskuussa 2019, että Radio Sans Finin reportteri Pétion Rospide ammuttiin autoonsa kesäkuussa 2019 ja että toimittaja Vladjimir Legagneur katosi maaliskuussa 2018;

H.  ottaa huomioon, että rankaisemattomuutta on esiintynyt myös sellaisissa tapauksissa kuin La Salinessa, pääkaupungin Port-au-Princen laitamilla lokakuussa 2018 tapahtunut joukkomurha, jossa 70 ihmistä tapettiin mielivaltaisesti ja 13 naista raiskattiin; ottaa huomioon, että hallitus katsoo joukkomurhan johtuneen jengisodasta; ottaa huomioon, että Amerikan valtioiden järjestö (OAS) ja YK:n oikeusapuoperaatio Haitissa (Minujusth) katsovat Haitin kansallisen ihmisoikeusverkoston (RNDDH) keräämien tietojen perusteella, että tämä verilöyly johtui presidentin vaimon Martine Moïsen ja useiden hallituksen edustajien yrityksestä lahjoa La Salinen asukkaat lopettamaan presidentti Moïsen vastaiset mielenosoitukset, ja väittävät, että verilöyly alkoi siksi, että asukkaat kieltäytyivät ottamasta lahjusta vastaan; ottaa huomioon, että Haitin ihmisoikeusjärjestöt ovat pyytäneet OAS:n valtuuskuntaa tutkimaan tätä joukkomurhaa;

I.  ottaa huomioon, että maan turvallisuustilanne on heikentynyt rajusti lokakuun 2017 jälkeen, jolloin YK:n Haitin vakautusoperaation rauhanturvaajat korvattiin Minujusth-operaatiolla, jonka henkilöstön poliisikoulutus on vähäistä;

J.  katsoo, että sukupuoleen perustuva syrjintä on edelleen vakava huolenaihe maassa; ottaa huomioon, että sukupuolten epätasa-arvon indeksi (GII) Haitissa on 0,593, mikä asettaa maan 142. sijalle 159. maasta vuoden 2015 indeksissä; ottaa huomioon, että hlbti-henkilöihin kohdistuva syrjintä, leimaaminen, syrjäytyminen ja väkivalta on järjestelmällistä ja yleistä Haitissa; ottaa huomioon, että nuoret tytöt saavat vain vähän tai eivät lainkaan koulutusta; ottaa huomioon, että raiskauksen ja perheväkivallan kriminalisoivat lait hyväksyttiin vasta vuonna 2005, rikoslakia ei ole tarkistettu vuoden 1835 jälkeen ja että naisilla ja tytöillä ei useinkaan ole yhtäläisiä mahdollisuuksia saada oikeudellista suojaa; ottaa huomioon, että Gonaïvesin siviilivankilassa raiskattiin 7. marraskuuta 2019 10 naisvankia, joista yksi oli 15-vuotias tyttö; ottaa huomioon, että tilanahtaus, elintarvikepula, perhevierailujen puute ja muut epäinhimilliset olot ovat olleet yleisiä Haitin vankilajärjestelmässä mielenosoitusten alusta lähtien;

K.  ottaa huomioon, että suurin osa Haitin lapsista ei ole voinut käydä koulua sen jälkeen, kun lukuvuosi alkoi syyskuussa; ottaa huomioon, että lukutaidottomuus ja koulutukseen pääsy ovat Haitissa suuria ongelmia, sillä noin puolet kaikista 15 vuotta täyttäneistä haitilaisista on lukutaidottomia ja koko maassa vähintään 350 000 lasta ja nuorta jää perusasteen koulutuksen ulkopuolelle;

L.  ottaa huomioon, että Restavèk-järjestelmä, joka on nykyaikainen orjuuden muoto, on edelleen käytössä oleva käytäntö, jossa köyhien perheiden lapsia lähetetään asumaan yhdessä muihin perheisiin ja työskentelemään niissä kotitaloustyöntekijöinä, jotka kärsivät usein pahoinpitelystä ja huonosta kohtelusta ja joilla ei ole mahdollisuutta koulunkäyntiin;

M.  ottaa huomioon, että Haiti, joka oli YK:n kehitysohjelman inhimillisen kehityksen indeksissä sijalla 168, on jatkuvasti humanitaarisen avun ja kehitysavun tarpeessa; toteaa, että maan sijoitus oli alhaisempi kuin ennen; ottaa huomioon, että Maailmanpankin mukaan Haiti on edelleen Amerikan köyhin maa ja yksi maailman köyhimmistä valtioista, sillä 59 prosenttia väestöstä elää kansallisen köyhyysrajan alapuolella, 24 prosenttia äärimmäisen köyhyyden rajan alapuolella ja yli 40 prosenttia väestöstä on työttömiä; ottaa huomioon, että hallituksen korruptio on laajalle levinnyttä ja että Transparency Internationalin vuoden 2018 korruptioindeksissä Haiti oli 161. sijalla 180 tutkitusta valtiosta;

1.  tuomitsee jyrkästi Haitin viranomaisten harjoittaman rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamisen sekä kuolettavan voiman käytön, mielivaltaiset vangitsemiset, pelottelun, häirinnän ja seksuaalisen väkivallan; vaatii, että Haitin viranomaiset pidättäytyvät välittömästi laittomasta voimankäytöstä, erityisesti ampuma-aseiden ja kovien ammusten käytöstä, rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan ja turvaavat kansan oikeuden osoittaa mieltään vapaasti ja rauhanomaisesti; tukee Haitin kansan vaatimuksia korruption ja rankaisemattomuuden lopettamisesta;

2.  korostaa, että epävakauden ja väestön kärsimysten lisääntymisen estämiseksi kaikkien osapuolten on pidättäydyttävä väkivallasta; kehottaa kaikkia osapuolia osallistumaan rehelliseen, avoimeen ja osallistavaan maan sisäiseen vuoropuheluun, jotta voidaan vastata paremmin väestön perustarpeisiin ja toiveisiin ja tarjota kestäviä ratkaisuja nykyiseen poliittiseen, taloudelliseen ja humanitaariseen kriisiin;

3.  muistuttaa, että oikeuslaitoksen uudistamisen, tutkintavankeusaikojen pitkittymisen lopettamisen ja korruption torjunnan on edelleen oltava etusijalla, kuten viimeisimmässä yleisessä määräaikaisarvioinnissa todettiin; pyytää kansainvälistä yhteisöä tukemaan Haitin kansaa sellaisen riippumattoman ja vankan oikeusjärjestelmän vahvistamisessa, joka pystyy tuomaan syylliset oikeuden eteen ja rankaisemaan heitä heidän yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta;

4.  kehottaa teettämään riippumattoman tutkimuksen La Salinen joukkomurhasta, toimittajiin kohdistuneista häirinnästä ja hyökkäyksistä sekä syyskuun 2019 puolivälissä tapahtuneista kuolemantapauksista; vaatii, että kaikki rikoksiin syyllistyneet saatetaan oikeuden eteen ja heitä rangaistaan; toistaa pitävänsä tärkeänä tiedotusvälineiden vapautta raportoida tilanteesta; kehottaa kaikkia toimijoita pidättäytymään hyökkäyksistä toimittajia vastaan ja sallimaan heille raportoimisen maan tilanteesta; toistaa, että oikeus mielipiteen ja kritiikin rauhanomaiseen ilmaisemiseen on taattava;

5.  kannattaa pyyntöä lähettää Haitiin pidemmäksi ajaksi riippumaton OAS:n asiantuntijavaltuuskunta, jonka tehtävänä on tuoda selvyyttä maassa tapahtuneisiin lukuisiin ihmisoikeusloukkauksiin ja toteuttaa puolueettomia, perusteellisia, avoimia ja riippumattomia tutkimuksia sekä parantaa vastuuvelvollisuutta, tarjota oikeutta ja totuutta perheille ja eloonjääneille uhreille, kuten Haitin ihmisoikeusjärjestöt ovat vaatineet;

6.  torjuu joidenkin tahojen pyrkimykset palauttaa diktatuuri; korostaa, että tarvitaan kiireellisesti hallinnollisia ja taloudellisia rakenneuudistuksia, jotta voidaan palauttaa luottamus maan poliittiseen järjestelmään; korostaa, että on päästävä eroon hallituksen järjestelmällisestä korruptiosta ja klientelismistä ja oikeusvaltioperiaatteen rapautumisesta;

7.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja EU:n Haitin–edustustoa tukemaan maan täydellistä demokraattista vakauttamista ja auttamaan korruption ja muiden rikollisuuden muotojen lopettamisessa;

8.  pitää myönteisenä, että YK:n turvallisuusneuvosto perusti 16. lokakuuta 2019 Haitiin Yhdistyneiden kansakuntien integroidun toimiston (BINUH), jonka tehtävänä on neuvoa Haitin hallitusta poliittisen vakauden lisäämisessä ja hyvän hallintotavan soveltamisessa; pyytää YK:ta toimimaan edelleen aktiivisesti rauhanturvaprosessissa ja rauhan valmistelussa toistamatta menneisyydessä tapahtuneita virheitä; kehottaa YK:ta ja sen jäsenvaltioita tutkimaan tehokkaasti tapaukset, joissa Minustah-operaation rauhanturvajoukkojen ja kansalaisjärjestöjen väitetään syyllistyneen seksuaaliseen riistoon tai seksuaaliseen hyväksikäyttöön Haitissa, ja asettamaan näihin rikoksiin syyllistyneet syytteeseen sekä tarjoamaan uhreille tukea ja korvauksia;

9.  kehottaa EU:ta vahvistamaan ja tukemaan haitilaisten järjestöjen valmiuksia johtaa päätöksentekoa maalle annettavasta avusta ja avunsaajista;

10.  kehottaa Haitin hallitusta sallimaan kiireellisesti esteettömän pääsyn humanitaarisille järjestöille, jotta ne voivat toteuttaa operaatioitaan, auttaa avun tarpeessa olevia ja jakaa elintarvikkeita ja muuta elintärkeää apua;

11.  kehottaa lopettamaan Restavèk-käytännön; kehottaa Haitin hallitusta toteuttamaan toimia, joilla varmistetaan lasten rekisteröinti ja heidän fyysinen ja psyykkinen suojelunsa, sekä valvomaan, että lapset käyvät koulua; kehottaa EU:ta tekemään yhteistyötä Haitin hallituksen kanssa, jotta voidaan panna täytäntöön lasten oikeuksien suojelua koskeva lainsäädäntökehys;

12.  korostaa, että on torjuttava naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa, annettava lainsäädäntöä kaikenlaista sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa vastaan ja dekriminalisoitava abortti, joka on tällä hetkellä kielletty kaikissa olosuhteissa, myös tapauksissa, joissa on kyse seksuaalisesta väkivallasta; katsoo, että seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi joutuneiden naisten ja lasten suojelemiseksi ja tukemiseksi on toteutettava kiireellisiä toimenpiteitä, kuten lääketieteellinen ja psykologinen hoito sekä erityiset sosiaalista osallisuutta ja kuntoutusta koskevat ohjelmat; tuomitsee Gonaïvesin vankilassa vangittuina olevien naisten joukkoraiskaukset; vaatii, että syytökset tutkitaan nopeasti, puolueettomasti, riippumattomasti ja tehokkaasti; muistuttaa, että kun valtiot riistävät ihmisiltä vapauden, ne ovat vastuussa heidän koskemattomuutensa takaamisesta ja heidän suojelemisestaan väkivallalta;

13.  tuomitsee vuonna 2017 hyväksytyn hlbti-henkilöiden vastaiset lakiesitykset, joissa vaadittiin homoavioliittojen kieltämistä ja nimettiin homoseksuaalisuus lapsipornon, insestin ja lasten kaupallisen seksuaalisen hyväksikäytön ohella syyksi sille, että kansalaiselta voidaan evätä todistus hyvästä maineesta; ilmaisee huolensa hlbtqi-henkilöiden etuja ajavan Kouraj-ryhmän puheenjohtajan Charlot Jeudyn kuolemaan liittyvistä olosuhteista;

14.  kehottaa Haitin hallitusta ottamaan käyttöön hallintojärjestelmän, jolla taataan, että kaikki vastasyntyneet lapset rekisteröidään syntymän yhteydessä, ja varmistamaan, että toteutetaan toimia niiden lasten rekisteröimiseksi, joita ei ole rekisteröity syntymän yhteydessä;

15.  kehottaa torjumaan järjestelmällisesti ikääntyneisiin kohdistuvaa väkivaltaa;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, AKT-EU-ministerineuvostolle, Cariforumin elimille, Haitin hallitukselle ja parlamentille sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

(1) EUVL C 136 E, 11.5.2012, s. 46.
(2) EUVL C 463, 21.12.2018, s. 40.

Päivitetty viimeksi: 5. maaliskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö