Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2928(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0214/2019

Rozpravy :

PV 28/11/2019 - 3.2
PV 28/11/2019 - 5.1
CRE 28/11/2019 - 3.2
CRE 28/11/2019 - 5.1

Hlasovanie :

PV 28/11/2019 - 8.3

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0074

Prijaté texty
PDF 135kWORD 48k
Štvrtok, 28. novembra 2019 - Štrasburg
Haiti
P9_TA(2019)0074RC-B9-0214/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. novembra 2019 o Haiti (2019/2928(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Haiti, najmä na uznesenie z 19. januára 2011 o situácii na Haiti rok po zemetrasení: humanitárna pomoc a obnova(1), a z 8. februára 2018 o detskom otroctve na Haiti(2),

–  so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2018, a najmä na časť o Haiti, ktorú prijala Rada 13. mája 2019,

–  so zreteľom na záverečnú správu povolebnej misie EÚ na Haiti od 19. do 23. novembra 2018,

–  so zreteľom na výročnú správu stabilizačnej misie OSN na Haiti (MINUSTAH) a Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (UN OHCHR) z júla 2017 o situácii v oblasti ľudských práv na Haiti od 1. júla 2015 do 31. decembra 2016,

–  so zreteľom na správu MINUSTAH a UN OHCHR o obvineniach z porušovania ľudských práv z 13. a 14. novembra 2018 v štvrti La Saline v Port-au-Prince,

–  so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmanie o Haiti, ktoré prijala Rada OSN pre ľudské práva na svojom 34. zasadnutí 17. marca 2017,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN 16. decembra 1966 a ktorého je Haiti zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na deklaráciu ľudských práv OSN,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorého zmluvnou stranou je Haiti,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 2476 (2019) z 25. júna 2019,

–  so zreteľom na záverečnú správu volebnej pozorovateľskej misie Európskej únie z roku 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) v mene Európskej únie o situácii na Haiti zo 7. novembra 2019,

–  so zreteľom na článok vydaný organizáciou Amnesty International 31. októbra 2019, ktorý poskytuje dôkazy o neprimeranom používaní sily proti demonštrantom,

–  so zreteľom na správu Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí o situácii na Haiti z 1. októbra 2019,

–  so zreteľom na vyhlásenie delegácie Európskej únie na Haiti z 28. mája 2019,

–  so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vláda oznámila v júli 2018, že odstráni dotácie, čo umožní zvýšiť ceny palív až o 50 %, čo viedlo k rozsiahlym protestom a najhorším občianskym nepokojom za posledné roky; keďže toto opatrenie reagovalo na škrty dohodnuté s Medzinárodným menovým fondom (MMF) vo februári 2018 výmenou za finančné úvery vo výške 96 miliónov USD na pomoc krajine pri splácaní zahraničného dlhu;

B.  keďže demonštrácie organizované opozičnými lídrami žiadali rezignáciu prezidenta Jovenela Moïseho z dôvodu rozmáhajúcej sa inflácie, obvinení zo systematickej vládnej korupcie, do ktorej bol zapojený aj bývalý prezident Michel Martelly, a hospodárskej a potravinovej neistoty, ktorým vonkajší svet venuje málo pozornosti; keďže demonštrácie, ktoré sa začali pred rokom na protest proti korupčným škandálom haitských orgánov, si vyžiadali stovky obetí a vyhrotili sa na rozsiahle nepokoje; keďže korupcia je všadeprítomným problémom haitskej spoločnosti a politiky;

C.  keďže bezpečnostné sily potlačili protesty s použitím ostrej munície a slzného plynu; keďže podľa UN OHCHR zahynulo počas protestov vo februári 41 ľudí a 100 osôb bolo zranených; keďže podľa posledných údajov OHCHR zomrelo v období od 15. septembra do 1. novembra 2019 pri podobných protestoch najmenej 42 ľudí, z ktorých 19 bolo zabitých orgánmi presadzovania práva, a 86 osôb bolo zranených;

D.  keďže Haiti je od marca 2019 bez vlády, čo bráni krajine v prístupe k financovaniu z medzinárodnej pomoci a k úverom Svetovej banky; keďže od januára 2020 bude Haiti bez parlamentu preto, že sa v októbri 2019 nekonali parlamentné voľby; keďže pán Moïse oznámil svoj zámer zaviesť ústavné reformy, ktorými posilní právomoci úradu prezidenta;

E.  keďže napriek demonštráciám neboli prijaté žiadne právne kroky; keďže táto beztrestnosť a nedostatok pozornosti medzinárodného spoločenstva ešte viac prehlbujú násilie; keďže dlhodobá a pretrvávajúca kríza má tiež za následok ďalšie obmedzenie prístupu k zdravotnej starostlivosti, k potravinám, vzdelávaniu a iným potrebám, a spôsobila ďalšie nedostatky elektrickej energie a paliva;

F.  keďže mnohé komunity stále nemajú prístup k elektrickej rozvodnej sústave po zemetrasení v roku 2010 a v každodennom živote sú závislé od generátorov; keďže zvýšenie cien palív ešte viac obmedzilo hospodárske príležitosti;

G.  keďže existujú dôveryhodné dôkazy o tom, že polícia ozbrojená poloautomatickými puškami použila počas protestov ostrú muníciu, čo je v rozpore s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a s normami na použitie sily; keďže novinári sú terčom neustáleho obťažovania a fyzických útokov; keďže 11. októbra 2019 zastrelili v jeho aute Néhémie Josepha, novinára rádia Méga, ktorý informoval o protestoch, v septembri 2019 bol do tváre postrelený fotoreportér Associated Press Chery Dieu-Nalio, v júni 2019 bol zastrelený reportér stanice Radio Sans Fin Pétion Rospide a v marci 2018 zmizol novinár Vladjimir Legagner;

H.  keďže beztrestnosť pretrváva aj v takých prípadoch, ako je masaker v La Saline na okraji hlavného mesta Port-au-Prince, kde bolo v októbri 2018 svojvoľne zabitých 70 ľudí a znásilnených 13 žien; keďže vláda prisúdila masaker vojne medzi gangmi; keďže Organizácia amerických štátov (OAS) a misia OSN na podporu justície na Haiti (MINUJUSTH) na základe informácií získaných od Národnej siete pre ľudské práva (RNDDH) pripisujú tento masaker pokusu manželky prezidenta Martine Moïseovej a niekoľkých vládnych predstaviteľov o podplatenie ľudí v la Saline, aby zastavili demonštrácie proti prezidentovi Moïseovi, a tvrdia, že masaker vznikol v dôsledku toho, že odmietli prijať úplatok; keďže organizácie pre ľudské práva na Haiti vyzvali, aby sa uskutočnila misia OAŠ na vyšetrenie masakra;

I.  keďže bezpečnostná situácia v krajine sa od októbra 2017 výrazne zhoršila po tom, ako mierovú misiu Organizácie Spojených národov na Haiti (UNSTAMIH) nahradila MINUJUSTH, ktorej zamestnanci majú obmedzenú odbornú prípravu v oblasti polície;

J.  keďže rodová diskriminácia je aj naďalej vážnym problémom v krajine; keďže Haiti má index rodovej nerovnosti (GII) 0,593, čo radí krajinu na 142. miesto zo 159 v roku 2015; keďže diskriminácia, stigmatizácia, vylúčenie LGBTI osôb a násilie voči nim sú systémové a rozšírené na Haiti; keďže mladé dievčatá dostávajú len malé alebo žiadne vzdelanie; keďže zákony, ktoré kriminalizujú znásilnenie a domáce násilie, boli prijaté až v roku 2005, trestný zákonník sa nenovelizoval od roku 1835 a ženy a dievčatá často čelia nerovnej právnej ochrane; keďže 7. novembra 2019 bolo v civilnej väznici v Gonaïves znásilnených 10 žien vrátane 15-ročného dievčaťa; keďže od začiatku protestov sú v haitskom väzenskom systéme rozšírené preplnenie, nedostatok potravín, nedostatok rodinných návštev a iné neľudské podmienky;

K.  keďže väčšina detí na Haiti nemôže od začiatku školského roka v septembri chodiť do školy; keďže negramotnosť a prístup k vzdelaniu sú na Haiti veľkým problémom, keďže približne polovica všetkých Haiťanov vo veku 15 rokov a viac je negramotná a najmenej 350 000 detí a mladých ľudí v celej krajine zostáva mimo základného a stredoškolského vzdelania;

L.  keďže stále pretrváva systém Restavèk, moderná forma otroctva, v ktorej haitské deti z chudobných domácností posielajú ich rodičia, aby žili s inými rodinami a pracovali pre ne v domácnosti, pričom často trpia zneužívaním a zlým zaobchádzaním a nemajú prístup k vzdelávaniu;

M.  keďže Haiti, ktoré sa nachádzalo na 168. mieste na svete v indexe ľudského rozvoja UNDP, čo je zhoršenie v porovnaní s jeho predchádzajúcim hodnotením, neustále potrebuje humanitárnu a rozvojovú pomoc: keďže podľa Svetovej banky Haiti naďalej zostáva najchudobnejšou krajinou Severnej a Južnej Ameriky a jedným z najchudobnejších štátov na svete, pričom jeho 59 % obyvateľov žije pod národnou hranicou chudoby, 24 % pod národnou hranicou extrémnej chudoby a viac ako 40 % obyvateľov je nezamestnaných; keďže korupcia vlády je mimo kontroly a index vnímania korupcie za rok 2018 organizácie Transparency International zaraďuje Haiti na 161. miesto zo 180 štátov, ktoré sa zúčastnili na prieskume;

1.  dôrazne odsudzuje potláčanie pokojných protestov haitskými orgánmi, ako aj použitie smrtiacej sily, svojvoľné zadržiavanie, zastrašovanie, obťažovanie a sexuálne násilie; žiada, aby haitské orgány okamžite upustili od nezákonného použitia sily, najmä strelných zbraní a munície, proti pokojným demonštrantom, a zaručili právo ľudí na slobodné a pokojné demonštrácie; podporuje požiadavky haitského ľudu na ukončenie korupcie a beztrestnosti;

2.  zdôrazňuje, že na to, aby sa zabránilo ďalšej nestabilite a utrpeniu obyvateľstva, sa musia všetky zúčastnené strany zdržať násilia; vyzýva všetky strany, aby sa zapojili do úprimného, otvoreného a inkluzívneho celohaitského dialógu s cieľom lepšie reagovať na základné potreby a túžby obyvateľstva a poskytnúť trvalé riešenia súčasnej politickej, hospodárskej a humanitárnej krízy;

3.  pripomína, že reforma súdnictva a ukončenie nadmerne dlhej vyšetrovacej väzby a boj proti korupcii musia zostať prioritou, ako sa uvádza v poslednom všeobecnom pravidelnom preskúmaní; žiada medzinárodné spoločenstvo, aby podporovalo haitské obyvateľstvo pri posilňovaní nezávislého a stabilného súdneho systému, ktorý dokáže postaviť páchateľov pred súd a potrestať ich bez ohľadu na sociálne postavenie;

4.  žiada nezávislé vyšetrenie prípadu masakru v La Saline, obťažovania a útokov na novinárov a úmrtí, ku ktorým došlo v polovici septembra 2019; žiada, aby boli všetci páchatelia trestných činov postavení pred súd a boli potrestaní; opätovne potvrdzuje význam slobody médií pri podávaní správ o situácii; naliehavo vyzýva všetkých aktérov, aby necielili na novinárov a umožnili im podávať správy o situácii v krajine; opakuje, že musí byť zaručené právo na pokojné vyjadrenie názoru a kritiky;

5.  podporuje výzvu na vyslanie nezávislej odbornej misie OAŠ na Haiti na dlhšie obdobie s cieľom objasniť viacnásobné porušovanie ľudských práv v krajine a vykonať nestranné, dôkladné, transparentné a nezávislé vyšetrovania, ako aj zlepšiť zodpovednosť, zabezpečiť spravodlivosť a pravdu rodinám a obetiam, ktoré prežili, ako to požadujú vnútroštátne ľudskoprávne organizácie;

6.  odmieta akékoľvek pokusy niektorých síl o obnovenie diktatúry; zdôrazňuje, že sú naliehavo potrebné štrukturálne reformy správy a hospodárske reformy, aby sa obnovila dôveru v politický systém krajiny; zdôrazňuje potrebu odstrániť systémovú korupciu, klientelizmus a narušenie právneho štátu;

7.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a veľvyslanectvo EÚ v Port-au-Prince, aby podporili úplnú demokratickú stabilizáciu krajiny a pomohli odstrániť korupciu a iné formy trestnej činnosti;

8.  víta zriadenie integrovaného úradu OSN na Haiti (BINUH) Bezpečnostnou radou OSN 16. októbra 2019, ktorého úlohou je poskytovať vláde Haiti poradenstvo v oblasti zlepšovania politickej stability a dobrej správy; žiada OSN, aby naďalej zohrávala aktívnu úlohu v procese udržiavania mieru a prípravy mieru, a to bez toho, aby sa opakovali chyby z minulosti; vyzýva OSN a jej členské štáty, aby účinne vyšetrili prípady údajného sexuálneho vykorisťovania a sexuálneho zneužívania mierovými silami MINUSTAH a mimovládnymi organizáciami na Haiti, a aby stíhali páchateľov týchto zločinov a obetiam poskytli podporu a odškodnenie;

9.  vyzýva EÚ, aby posilnila a podporila kapacitu haitských organizácií, aby prevzala vedenie pri rozhodovaní o druhu pomoci poskytovanej krajine, ako aj o jej príjemcoch;

10.  naliehavo vyzýva haitskú vládu, aby umožnila humanitárnym organizáciám neobmedzený prístup, aby mohli vykonávať svoju činnosť, pomáhať tým, ktorí ju potrebujú, a distribuovať potraviny a inú životne dôležitú pomoc;

11.  vyzýva na ukončenie praktiky Restavèk; vyzýva haitskú vládu, aby zaviedla opatrenia, ktoré zaručia registráciu a ochranu detí, fyzickú aj psychickú, a budú presadzovať školskú dochádzku; žiada EÚ, aby spolupracovala s vládou Haiti na zavedení legislatívneho rámca na ochranu práv detí;

12.  zdôrazňuje potrebu bojovať proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách, prijať právne predpisy proti všetkým formám rodovo motivovaného násilia a dekriminalizovať umelé prerušenie tehotenstva, ktoré je v súčasnosti za každých okolností zakázané, a to aj v prípadoch sexuálneho násilia; považuje za potrebné prijať naliehavé opatrenia na ochranu a podporu žien a detí, ktoré sú obeťami sexuálneho zneužívania, ako zdravotnú a psychologickú starostlivosť a osobitné programy sociálneho začleňovania a rehabilitácie; odsudzuje prípady skupinového znásilnenia žien vo väzení Gonaïves; požaduje rýchle, nestranné, nezávislé a účinné vyšetrenie obvinení; pripomína, že keď štáty odojmú ľuďom slobodu, sú zodpovedné za zabezpečenie ich integrity a za ich ochranu pred aktmi násilia;

13.  odsudzuje zákony proti LGBT osobám, ktoré boli prijaté v roku 2017 a v ktorých sa požaduje zákaz manželstiev homosexuálov a uvádzajú homosexualitu spolu s detskou pornografiou, incestom a komerčným sexuálnym vykorisťovaním detí ako dôvod na to, aby sa občanovi odoprelo osvedčenie o bezúhonnosti; vyjadruje znepokojenie nad okolnosťami spojenými s úmrtím Charlotu Jeudyho, lídra skupiny na zastupovanie LGBTQI osôb Kouraj;

14.  vyzýva haitskú vládu, aby zaviedla administratívny systém, ktorý zaručí, že všetky novonarodené deti budú zaregistrované pri narodení, a prijala opatrenia na registráciu tých, ktoré neboli zaregistrované pri narodení;

15.  vyzýva na systematický boj proti násiliu voči starším ľuďom;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade ministrov AKT – EÚ, inštitúciám Cariforum, vláde a parlamentu Haiti a generálnemu tajomníkovi OSN.

(1) Ú. v. EÚ C 136 E, 11.5.2012, s. 46.
(2) Ú. v. EÚ C 463, 21.12.2018, s. 40.

Posledná úprava: 5. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia