Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0142(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0038/2019

Внесени текстове :

A9-0038/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/11/2019 - 8.4

Приети текстове :

P9_TA(2019)0075

Приети текстове
PDF 121kWORD 42k
Четвъртък, 28 ноември 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо ***
P9_TA(2019)0075A9-0038/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 ноември 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10681/2019),

–  като взе предвид проекта на споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно преработения Меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.) (10678/2019),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4, първа алинея, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0107/2019),

–  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 28 ноември 2019 г.(1) относно проекта на решение,

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A9-0038/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.

(1) Приети текстове, P9_TA(2019)0076.

Последно осъвременяване: 5 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност