Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/0142(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0038/2019

Ingediende teksten :

A9-0038/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 28/11/2019 - 8.4

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0075

Aangenomen teksten
PDF 116kWORD 42k
Donderdag 28 november 2019 - Straatsburg
Overeenkomst EU-VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit ***
P9_TA(2019)0075A9-0038/2019

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 28 november 2019 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit in de zin van het herziene memorandum van overeenstemming over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (10681/2019),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Verenigde staten van Amerika en de Europese Unie over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit in de zin van het herziene memorandum van overeenstemming over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (2014) (10678/2019),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0107/2019),

–  gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van 28 november 2019(1) over het ontwerp van besluit,

–  gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A9-0038/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Verenigde Staten van Amerika.

(1) Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0076.

Laatst bijgewerkt op: 5 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid