Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0142(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0038/2019

Predkladané texty :

A9-0038/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/11/2019 - 8.4

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0075

Prijaté texty
PDF 123kWORD 42k
Štvrtok, 28. novembra 2019 - Štrasburg
Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa ***
P9_TA(2019)0075A9-0038/2019

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. novembra 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým na vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o porozumení o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10681/2019),

–  so zreteľom na návrh Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým na vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o porozumení o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014) (10678/2019),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0107/2019),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z 28. novembra 2019(1) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0038/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Spojených štátov amerických.

(1) Prijaté texty, P9_TA(2019)0076.

Posledná úprava: 5. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia