Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/0142M(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0037/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0037/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 28/11/2019 - 8.5

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0076

Usvojeni tekstovi
PDF 132kWORD 48k
Četvrtak, 28. studenog 2019. - Strasbourg
Sporazum između EU-a i SAD-a o dodjeli udjela u carinskoj kvoti za uvoz visokokvalitetne govedine (rezolucija)
P9_TA(2019)0076A9-0037/2019

Nezakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 28. studenoga 2019. o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o dodjeli Sjedinjenim Državama udjela u carinskoj kvoti za visokokvalitetnu govedinu iz Revidiranog Memoranduma o razumijevanju u vezi s uvozom goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta i povećanim carinama koje Sjedinjene Države primjenjuju na određene proizvode Europske unije (2014.) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (10681/2019),

–  uzimajući u obzir Nacrt sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o dodjeli Sjedinjenim Državama udjela u carinskoj kvoti za visokokvalitetnu govedinu iz Revidiranog Memoranduma o razumijevanju u vezi s uvozom goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta i povećanim carinama koje Sjedinjene Države primjenjuju na određene proizvode Europske unije (2014.) (10678/2019),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. stavkom 4. podstavkom 1. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a)(v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9-0107/2019),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. rujna 2018. o stanju odnosa između EU-a i SAD-a(1), Rezoluciju od 3. srpnja 2018. o klimatskoj diplomaciji(2) i Rezoluciju od 14. ožujka 2019. o klimatskim promjenama: europska strateška dugoročna vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo u skladu s Pariškim sporazumom(3),

–  uzimajući u obzir Zajedničku izjavu SAD-a i EU-a od 25. srpnja 2018. nakon posjete predsjednika Junckera Bijeloj kući (Zajednička izjava)(4),

–  uzimajući u obzir Izvješće o napretku u provedbi Zajedničke izjave EU-a i SAD-a od 25. srpnja 2018.(5),

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 28. studenoga 2019.(6) o nacrtu odluke,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A9-0037/2019),

A.  budući da EU i SAD imaju najveći opseg bilateralnih trgovinskih i investicijskih odnosa, imaju najintegriraniji gospodarski odnos u svijetu, dijele važne vrijednosti te političke i gospodarske interese unatoč trenutačnim trgovinskim napetostima;

B.  budući da su EU i SAD 2009. sklopili Memorandum o razumijevanju (MoR, revidiran 2014.(7)) kojim se privremeno rješava dugogodišnji spor u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) u pogledu mjera koje je EU 1989. uveo za izvoz mesa iz SAD-a koje sadržava umjetne hormone za rast goveđeg mesa(8); budući da je Memorandumom o razumijevanju utvrđena carinska kvota (TRQ) od 45 000 tona za goveđe meso koje nije tretirano hormonima te je ta kvota otvorena za sve kvalificirane dobavljače u državama članicama WTO-a;

C.  budući da je Komisija 2019. pregovarala s SAD-om o novoj dodjeli carinske kvote (35 000 tona SAD-u od ukupno 45 000 tona), a drugi su dobavljači (Australija, Urugvaj i Argentina) pristali na podjelu preostalog dijela kvote;

D.  budući da se taj sporazum treba promatrati kroz prizmu smirivanja trgovinskih napetosti između EU-a i SAD-a, što je dogovoreno u Zajedničkoj izjavi SAD-a i EU-a od 25. srpnja 2018.;

E.  budući da je SAD, pozivajući se na pitanja nacionalne sigurnosti, nametnuo u ožujku 2018. dodatne carine na uvoz čelika i aluminija te prijeti da će primijeniti slične carine na uvoz motornih vozila i automobilskih dijelova iz EU-a (u skladu s odjeljkom 232. američkog Zakona o širenju trgovine iz 1962.);

F.  budući da Europska unija u WTO-u osporava uvođenje antidampinških i kompenzacijskih pristojbi na španjolske masline, koje je uveo SAD(9);

G.  budući da je SAD 18. listopada 2019., na temelju arbitražne odluke WTO-a od 2. listopada 2019.(10), kao odgovor na nezakonite subvencije koje je EU odobrio proizvođaču zrakoplova Airbusu, nametnuo carine na uvoz iz EU-a u vrijednosti od 7,5 milijardi USD, čime je pogođen ne samo industrijski sektor, već i većina poljoprivrednih sektora EU-a s carinskom stopom od 25 %, uključujući zrakoplovnu industriju s carinskom stopom od 10 %;

H.   budući da je Europski parlament u više navrata poticao EU da razmotri načine za daljnje podizanje ambicija Pariškog sporazuma i uključivanje klimatskih ciljeva u sve politike EU-a, uključujući trgovinsku politiku, te potiče Komisiju da zajamči da svi trgovinski sporazumi koje potpisuje EU u potpunosti budu u skladu s Pariškim sporazumom;

1.  pozdravlja ovaj sporazum s SAD-om o dodjeli udjela u carinskoj kvoti za visokokvalitetnu govedinu kao rješenje za dugogodišnji trgovinski spor jer se njime daje pozitivan primjer sporazumnog rješenja između EU-a i SAD-a;

2.  pozdravlja i potvrđuje činjenicu da su ostale članice WTO-a koje u EU izvoze goveđe meso koje nije tretirano hormonima pristale podržati ovaj sporazum, prihvaćajući da će velika većina kvote biti dodijeljena SAD-u; potvrđuje činjenicu da, prema navodima Komisije, ni jednoj članici WTO-a koja je podržala sporazum nisu dodijeljene nikakve naknade;

3.  napominje da ovaj sporazum ne utječe na aktualne razine pristupa tržištu EU-a za goveđe meso te da se ukupna kvota za pristup tržištu EU-a za govedinu koja nije tretirana hormonima ne smije povećati; potvrđuje da Sporazum ne bi trebao utjecati na tehničke karakteristike kvote, kako je definirano u Prilogu 2. Uredbi (EU) br. 481/2012(11), uključujući kvalitetu i sljedivost proizvoda, kako bi se zajamčila najviša moguća razina zaštite potrošača u EU-u; napominje da sporazum ne utječe na zabranu EU-a koja se odnosi na uvoz goveđeg mesa životinja koje su tretirane određenim hormonima za poticanje rasta;

4.  podržava napore Komisije u pronalaženju pravednog i uravnoteženog rješenja kako bi se smanjile trenutačne trgovinske napetosti, između ostalog pomoću ovog Sporazuma; naglašava važnost pronalaska dogovorenih rješenja; napominje da je EU učinio sve što je u njegovoj moći kako bi ublažio trenutačne trgovinske napetosti; poziva SAD da u tom smislu surađuje s EU-om; žali zbog službene obavijesti SAD-a od 4. studenog 2019. o povlačenju iz Pariškog sporazuma; podsjeća da zajednička trgovinska politika EU-a mora doprinijeti promicanju ostvarenja Pariškog sporazuma;

5.   naglašava važnost toga da se ovaj Sporazum razlikuje od drugih aktualnih trgovinskih pregovora između SAD-a i EU-a u koje ne bi trebalo uključiti poljoprivredni sektor;

6.  prima na znanje nedostatak napretka u provedbi Zajedničke izjave, iako EU ostvaruje ciljeve za smirivanje trgovinskih napetosti, kako je u njoj navedeno;

7.  izražava žaljenje zbog činjenice da je SAD do sada, u kontekstu dugotrajnog spora Airbus/Boeing, odbio surađivati s EU-om na pronalaženju pravednog i uravnoteženog rješenja za zrakoplovne industrije na obje strane te poziva SAD da započne pregovore kako bi se taj spor riješio; zabrinut je zbog mjera SAD-a koje utječu na europski zrakoplovni sektor i na brojne poljoprivredno-prehrambene proizvode; poziva Komisiju da uspostavi mjere potpore za europske proizvođače;

8.  poziva SAD da poništi dodatne carine koje je jednostrano uveo na čelik, aluminij i masline te da povuče svoju prijetnju da će uvesti dodatne carine na automobile i automobilske dijelove;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Sjedinjenih Američkih Država.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0342.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0280.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0217.
(4) http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_hr.htm
(5) https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158272.pdf
(6) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0075.
(7) Revidirani Memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi s uvozom goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta i povećanim carinama koje se u Sjedinjenim Državama primjenjuju na određene proizvode Europske unije (SL L 27, 30.1.2014., str. 2.).
(8) Zajednička komunikacija Europske unije i Sjedinjenih Država o mjerama koje se odnose na meso i mesne proizvode (hormoni) od 17. travnja 2014. (WT/DS26/29).
(9) Antidampinške i kompenzacijske pristojbe na zrele masline iz Španjolske: Zahtjev Europske unije za osnivanje povjerenstva od 17. svibnja 2019. (WT/DS577/3).
(10) Europske zajednice i određene države članice – Mjere koje utječu na trgovinu velikim civilnim zrakoplovima: pozivanje na članak 7.9. Sporazuma o subvencijama i kompenzacijskim mjerama te na članak 22.7. Dogovora o rješavanju sporazuma od strane Sjedinjenih Američkih Država od 4. listopada 2019. (WT/DS316/42).
(11) Provedbena uredba Komisije (EU) br. 481/2012 od 7. lipnja 2012. o utvrđivanju pravila za upravljanje carinskom kvotom za visokokvalitetno goveđe meso (SL L 148, 8.6.2012., str. 9.).

Posljednje ažuriranje: 5. ožujka 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti