Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/0142M(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0037/2019

Texte depuse :

A9-0037/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/11/2019 - 8.5

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0076

Texte adoptate
PDF 130kWORD 46k
Joi, 28 noiembrie 2019 - Strasbourg
Acordul UE/SUA privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru importurile de carne de vită de calitate superioară (rezoluție)
P9_TA(2019)0076A9-0037/2019

Rezoluția fără caracter legislativ a Parlamentului European din 28 noiembrie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie al Consiliului (10681/2019),

–  având în vedere proiectul de Acord între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană (2014) (10678/2019),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9‑0107/2019),

–  având în vedere rezoluțiile sale din 12 septembrie 2018 referitoare la stadiul actual al relațiilor UE-SUA(1), din 3 iulie 2018 referitoare la diplomația în domeniul climei(2) și din 14 martie 2019 referitoare la schimbările climatice - o viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei în conformitate cu Acordul de la Paris(3),

–  având în vedere Declarația comună SUA-UE din 25 iulie 2018 în urma vizitei Președintelui Juncker la Casa Albă (Declarația comună)(4),

–  având în vedere raportul privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Declarației comune UE-SUA din 25 iulie 2018(5),

–  având în vedere rezoluția sa legislativă din 28 noiembrie 2019(6) referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A9-0037/2019),

A.  întrucât UE și SUA au cea mai mare relație comercială și de investiții bilaterală, se bucură de cea mai integrată relație economică din lume și împărtășesc valori și interese politice și economice importante, în pofida tensiunilor comerciale actuale;

B.  întrucât, în 2009, UE și SUA au încheiat un memorandum de înțelegere (MoU, revizuit în 2014(7)) care prevede o soluție provizorie la un litigiu de lungă durată în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind măsurile impuse de UE în 1989 asupra exporturilor SUA de carne care conține hormoni artificiali de creștere a cărnii de vită(8); întrucât MoU a stabilit un contingent tarifar de 45 000 de tone pentru carnea de vită netratată cu hormoni, deschis tuturor furnizorilor eligibili din statele membre ale OMC;

C.  întrucât, în 2019, Comisia a negociat o nouă repartizare a contingentelor tarifare cu SUA (35 000 de tone pentru SUA din totalul de 45 000 de tone), iar ceilalți furnizori (Australia, Uruguay și Argentina) au convenit să împartă restul contingentului;

D.  întrucât acest acord trebuie privit din perspectiva dezamorsării tensiunilor comerciale dintre UE și SUA, convenită în Declarația comună SUA-UE din 25 iulie 2018;

E.  întrucât SUA, invocând preocupările legate de securitatea națională, a impus în martie 2018 taxe suplimentare la importurile de oțel și aluminiu și amenință să aplice tarife similare în ceea ce privește importurile de autovehicule și piese auto din UE (în temeiul secțiunii 232 din Legea privind extinderea comerțului din 1962 a SUA);

F.  întrucât UE contestă, în cadrul OMC, instituirea de către SUA a unor taxe antidumping și compensatorii pentru măslinele spaniole(9);

G.  întrucât SUA, pe baza deciziei de arbitraj a OMC care a fost transmisă la 2 octombrie 2019(10), a impus, la 18 octombrie 2019, ca măsură de retorsiune pentru subvențiile ilegale ale UE acordate producătorului de aeronave Airbus, tarife de 7,5 miliarde USD pentru importurile UE, punând în pericol majoritatea sectoarelor agricole din UE cu un tarif de 25 %, mai degrabă decât sectorul industrial, inclusiv cel aeronautic cu un tarif de 10 %;

H.   întrucât Parlamentul European a încurajat UE în repetate rânduri să ia în considerare modalități de a crește nivelul de ambiție al obiectivelor Acordului de la Paris și de a integra obiectivele legate de climă în toate politicile UE, inclusiv în politica comercială și îndeamnă Comisia să se asigure că toate acordurile comerciale semnate de UE sunt pe deplin compatibile cu Acordul de la Paris,

1.  salută acest acord cu SUA privind alocarea unei părți din contingentul tarifar pentru carnea de vită de calitate superioară drept soluție la un litigiu comercial de lungă durată, deoarece stabilește un exemplu pozitiv de soluție negociată între UE și SUA;

2.  salută și ia act de faptul că alți membri ai OMC care exportă carne de vită netratată cu hormoni către UE au convenit să sprijine acest acord prin acceptarea faptului că marea majoritate a cotei ar fi alocată SUA; ia act de faptul că, potrivit Comisiei, nu s-a acordat nicio compensație celorlalți membri ai OMC pentru susținerea acordului;

3.  constată că acordul nu afectează nivelurile actuale ale accesului pentru carnea de vită pe piața UE și că contingentul global de acces pe piața UE de carne de vită netratată cu hormoni nu trebuie majorat; ia act de faptul că acordul nu ar trebui să afecteze caracteristicile tehnice ale contingentului, astfel cum sunt definite în anexa 2 la Regulamentul (UE) nr. 481/2012(11), inclusiv calitatea și trasabilitatea produselor, pentru a garanta cel mai înalt nivel de protecție posibil pentru consumatorii din UE; ia act de faptul că acordul nu afectează interdicția UE de a importa carne de vită provenită de la animale tratate cu anumiți hormoni de creștere;

4.  sprijină Comisia în eforturile sale de a găsi o soluție echitabilă și echilibrată pentru a atenua tensiunile comerciale actuale, inclusiv prin intermediul acestui acord; subliniază importanța găsirii unor soluții negociate; ia act de faptul că UE a făcut tot ce îi stă în putință pentru a ușura tensiunile comerciale actuale; invită SUA să colaboreze cu UE în acest sens; își exprimă regretul cu privire la notificarea oficială de către SUA, la 4 noiembrie 2019, a retragerii sale din Acordul de la Paris; reamintește că politica comercială comună a UE trebuie să contribuie la promovarea realizării Acordului de la Paris;

5.   subliniază că este important să se facă distincția între acest acord și alte negocieri comerciale în desfășurare între SUA și Uniunea Europeană, în care nu ar trebui inclus sectorul agricol;

6.  ia act de lipsa progreselor în ceea ce privește punerea în aplicare a Declarației comune, chiar dacă UE își îndeplinește obiectivele de dezamorsare a tensiunilor comerciale, astfel cum sunt prevăzute în aceasta;

7.  regretă faptul că SUA a refuzat până în prezent să colaboreze cu UE pentru a găsi o soluție echitabilă și echilibrată pentru industriile respective ale aeronavelor în contextul litigiului de lungă durată Airbus/Boeing și invită SUA să înceapă negocierile pentru a-l soluționa; este preocupat de măsurile luate de Statele Unite care afectează sectorul european al aviației și numeroase produse agroalimentare; invită Comisia să ia măsuri de sprijinire a producătorilor europeni;

8.  invită SUA să-și revoce tarifele unilaterale suplimentare pentru oțel și aluminiu și pentru măsline și să își retragă amenințarea de a impune taxe suplimentare asupra autoturismelor și pieselor de automobile;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Statelor Unite ale Americii.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2018)0342.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2018)0280.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2019)0217.
(4) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/STATEMENT_18_4687
(5) https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158272.pdf
(6) Texte adoptate, P9_TA(2019)0075.
(7) Memorandum de înțelegere revizuit cu Statele Unite ale Americii referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană (JO L 27, 30.1.2014, p. 2.).
(8) Comunicarea comună a Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii referitoare la măsurile privind carnea și produsele din carne (hormoni) din 17 aprilie 2014 (WT/DS26/29).
(9) Taxe antidumping și compensatorii pentru măslinele coapte provenite din Spania: Cererea de instituire a unui grup special de către Uniunea Europeană din 17 mai 2019 (WT/DS577/3).
(10) Comunitățile Europene și anumite state membre – Măsuri care afectează schimburile comerciale referitoare la aeronavele civile de mari dimensiuni: Recurgerea la articolul 7.9 din Acordul SMC și la articolul 22.7 din MSL de către Statele Unite din 4 octombrie 2019 (WT/DS316/42).
(11) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 481/2012 al Comisiei din 7 iunie 2012 de stabilire a normelor de gestionare a unui contingent tarifar pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară (JO L 148, 8.6.2012, p. 9).

Ultima actualizare: 5 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate