Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/0142M(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0037/2019

Predložena besedila :

A9-0037/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 28/11/2019 - 8.5

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0076

Sprejeta besedila
PDF 129kWORD 47k
Četrtek, 28. november 2019 - Strasbourg
Sporazum EU-ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa (resolucija)
P9_TA(2019)0076A9-0037/2019

Nezakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (10681/2019),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014) (10678/2019),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s prvim pododstavkom člena 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0107/2019),

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 12. septembra 2018 o stanju odnosov med EU in ZDA(1), z dne 3. julija 2018 o podnebni diplomaciji(2) ter z dne 14. marca 2019 o podnebnih spremembah – evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo v skladu s Pariškim sporazumom(3),

–  ob upoštevanju skupne izjave ZDA in EU z dne 25. julija 2018 po obisku predsednika Junckerja v Beli hiši (v nadaljnjem besedilu: skupna izjava)(4),

–  ob upoštevanju poročila o napredku pri uresničevanju skupne izjave EU in ZDA z dne 25. julija 2018(5),

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 28. novembra 2019(6) o osnutku sklepa,

–  ob upoštevanju člena 105(2) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A9-0037/2019),

A.  ker imata EU in ZDA največji obseg dvostranskih trgovinskih in naložbenih odnosov, uživata najbolj celovite gospodarske odnose na svetu in kljub sedanjim trgovinskim trenjem delita pomembne vrednote ter politične in gospodarske interese;

B.  ker sta EU in ZDA leta 2009 sklenili memorandum o soglasju (spremenjen leta 2014(7)), ki omogoča začasno rešitev dolgotrajnega spora v Svetovni trgovinski organizaciji (STO) v zvezi z ukrepi, ki jih je EU leta 1989 uvedla za izvoz mesa iz ZDA, ki je vsebovalo umetne rastne hormone za govedino(8); ker je memorandum o soglasju vzpostavil tarifno kvoto 45.000 ton za govedino, ki ni hormonsko obdelana, odprto za vse kvalificirane dobavitelje iz držav članic STO;

C.  ker je Komisija leta 2019 z ZDA izpogajala novo tarifno kvoto (35.000 ton od skupaj 45.000 ton se nameni ZDA), pri čemer so se drugi dobavitelji (Avstralija, Urugvaj in Argentina) strinjali, da si bodo razdelili preostanek kvote;

D.  ker je treba ta sporazum obravnavati v kontekstu zmanjševanja trgovinskih napetosti med EU in ZDA, dogovorjenem v skupni izjavi EU in ZDA z dne 25. julija 2018;

E.  ker so ZDA, domnevno zaradi varnostnih pomislekov, marca 2018 uvedle dodatne carinske dajatve na uvoz jekla in aluminija, grozijo pa tudi, da bodo podobne dajatve uvedle za uvoz motornih vozil in avtomobilskih delov iz EU (v skladu z oddelkom 232 ameriškega zakona o širitvi trgovine iz leta 1962);

F.  ker EU v STO izpodbija uvedbo protidampinških in izravnalnih dajatev za španske oljke, ki so jih uvedle Združene države(9);

G.  ker so ZDA 18. oktobra 2019 na podlagi arbitražne odločitve STO, razposlane 2. oktobra 2019(10), kot povračilni ukrep za nezakonite subvencije, ki jih je EU dodelila proizvajalcu zrakoplovov Airbus, uvedle tarife na uvoz EU v vrednosti 7,5 milijard USD, s čimer so bolj kot industrijski sektor s tarifo 25 % ogrozile večino kmetijskih sektorjev EU, s tarifo 10 % pa tudi letalski sektor;

H.   ker je Evropski parlament večkrat spodbudil EU, naj razmisli, kako bi dodatno povečala ambicije Pariškega sporazuma in vključila podnebne cilje v vse politike EU, vključno s trgovinsko politiko, in poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo vsi trgovinski sporazumi, ki jih podpiše EU, povsem skladni s Pariškim sporazumom;

1.  pozdravlja, da je bil s sklenitvijo sporazuma z ZDA o dodelitvi deleža v tarifni kvoti za kakovostno govedino rešen dolgotrajni trgovinski spor in postavljen zgled za s pogajanji doseženo rešitev med EU in ZDA;

2.  pozdravlja in priznava, da so druge članice STO, ki v EU izvažajo govedino, ki ni hormonsko obdelana, podprle sporazum in sprejele dejstvo, da bo največji del kvote dodeljen ZDA; potrjuje, da po podatkih Komisije te članice STO za podporo sporazuma niso prejele nikakršnega nadomestila;

3.  ugotavlja, da sporazum ne vpliva na sedanjo raven dostopa za govedino na trg EU in da se splošna kvota za dostop do trga EU za govedino, ki ni hormonsko obdelana, ne sme povečati; se zaveda, da sporazum ne sme vplivati na tehnične značilnosti kvote, kakor so opredeljene v prilogi 2 k Uredbi (EU) št. 481/2012(11), vključno s kakovostjo in sledljivostjo proizvodov, da bi zagotovili najvišjo mogočo raven varstva potrošnikov EU; ugotavlja, da sporazum ne vpliva na prepoved EU za uvoz govejega mesa živali, ki so dobivale določene hormone za rast;

4.  podpira Komisijo pri prizadevanjih za pravično in uravnoteženo rešitev, da bi – tudi s tem sporazumom – zmanjšali sedanjo trgovinsko napetost; poudarja, kako pomembno je doseči rešitev s pogajanji; ugotavlja, da je EU storila vse, kar je v njeni moči, da bi zmanjšala sedanjo trgovinsko napetost; poziva ZDA, naj v zvezi s tem sodelujejo z EU; obžaluje, da so ZDA 4. novembra 2019 posredovale uradno obvestilo o odstopu od Pariškega sporazuma; opozarja, da mora skupna trgovinska politika EU prispevati k uresničevanju Pariškega sporazuma;

5.   poudarja, kako pomembno je, da se ta sporazum razlikuje od drugih potekajočih trgovinskih pogajanj med ZDA in EU, v katere ne bi smeli vključiti kmetijskega sektorja;

6.  je seznanjen s tem, da ni vidnejšega napredka pri uresničevanju skupne izjave, čeprav si EU prizadeva izpolniti cilje za zmanjševanje trgovinske napetosti, navedene v skupni izjavi;

7.  obžaluje, da ZDA v luči dolgotrajnega spora v zvezi z družbama Airbus in Boeing še zmeraj zavrača sodelovanje z EU pri iskanju pravične in uravnotežene rešitve za letalsko industrijo na obeh straneh, in poziva ZDA, naj začnejo pogajanja za rešitev tega spora; je zaskrbljen zaradi ukrepov ZDA, ki vplivajo na evropski letalski sektor in številne agroživilske proizvode; poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe v podporo evropskim proizvajalcem;

8.  poziva Združene države, naj odpravijo enostransko sprejete dodatne dajatve za jeklo in aluminij ter oljke, prav tako pa naj umaknejo grožnjo o uvedbi dodatnih carinskih dajatev za avtomobile in avtomobilske dele;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Združenih držav Amerike.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0342.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0280.
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0217.
(4) http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_sl.htm
(5) https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158272.pdf
(6) Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0075.
(7) Spremenjeni memorandum o soglasju z Združenimi državami Amerike glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (UL L 27, 30.1.2014, str. 2).
(8) Skupno sporočilo Evropske unije in Združenih držav Amerike o ukrepih v zvezi z mesom in mesnimi izdelki (hormoni) z dne 17. aprila 2014 (WT/DS26/29).
(9) Protidampinške in izravnalne dajatve na uvoz zrelih oljk iz Španije: zahteva Evropske unije za ustanovitev odbora z dne 17. maja 2019 (WT/DS577/3).
(10) Evropske skupnosti in nekatere države članice – ukrepi, ki vplivajo na trgovino z velikimi civilnimi zrakoplovi: Uporaba člena 7.9 Sporazuma o subvencijah in izravnalnih ukrepih in člena 22.7 Dogovora o pravilih in postopkih za reševanje sporov s strani ZDA dne 4. oktobra 2019 (WT/DS316/42).
(11) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 481/2012 z dne 7. junija 2012 o določitvi pravil za upravljanje tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso (UL L 148, 8.6.2012, str. 9).

Zadnja posodobitev: 5. marec 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov