Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2930(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0209/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0078

Hyväksytyt tekstit
PDF 113kWORD 39k
Torstai 28. marraskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Ilmasto- ja ympäristöhätätila
P9_TA(2019)0078RC-B9-0209/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. marraskuuta 2019 ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (ilmastonmuutossopimus, UNFCCC) ja siihen liitetyn Kioton pöytäkirjan,

–  ottaa huomioon ilmastosopimuksen sopimuspuolten 21. konferenssissa (COP 21) Pariisissa 12. joulukuuta 2015 hyväksytyn Pariisin sopimuksen,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen biologisesta monimuotoisuudesta,

–  ottaa huomioon hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) erityisraportissa ilmaston lämpenemisestä 1,5 celsiusasteella esitetyn uusimman ja kattavimman tieteellisen näytön ilmastonmuutoksen tuhoisista vaikutuksista, paneelin viidennen arviointikertomuksen (AR5) ja sitä koskevan tiivistelmäraportin, erityisraportin ilmastonmuutoksesta ja maaperästä sekä sen erityisraportin valtameristä ja kryosfääristä ilmaston muuttuessa,

–  ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevän hallitustenvälisen tiede- ja politiikkafoorumin 29. toukokuuta 2019 julkaistun biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja koskevan maailmanlaajuisen arviointiraportin päätöksentekijöille tarkoitetussa yhteenvedossa kuvatun biologisen monimuotoisuuden häviämisen valtavan uhan,

–  ottaa huomioon ilmastosopimuksen sopimuspuolten 25. konferenssin (COP25), joka on määrä pitää Madridissa Espanjassa 2.–13. joulukuuta 2019,

–  ottaa huomioon ilmastosopimuksen sopimuspuolten 26. konferenssin, joka on määrä pitää joulukuussa 2020, ja ottaa huomioon, että kaikkien sopimuspuolten on lisättävä kansallisesti määriteltyjä panoksiaan Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti,

–  ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 15. konferenssin (COP15), joka on määrä pitää Kunmingissa Kiinassa lokakuussa 2020 ja jossa sopimuspuolten on päätettävä vuoden 2020 jälkeisistä maailmanlaajuisista puitteista biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi,

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman ilmastonmuutoksesta: eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta Pariisin sopimuksen mukaisesti(1),

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävästä YK:n ilmastokokouksesta (COP 25)(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  katsoo, että välittömät ja kunnianhimoiset toimet ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen ja välttää biologisen monimuotoisuuden laajamittainen häviäminen;

B.  katsoo, että tämän toiminnan on perustuttava tieteeseen ja että kansalaisten ja yhteiskunnan ja talouden kaikkien alojen, myös teollisuuden, on osallistuttava siihen sosiaalisesti tasapainoisella ja kestävällä tavalla; katsoo, että toiminnalla on tuettava Euroopan kansantalouksien kilpailukykyä ja että sitä on täydennettävä vahvoilla sosiaalisilla ja osallistavilla toimenpiteillä, jotta varmistetaan oikeudenmukainen ja tasapuolinen siirtymä, jolla tuetaan työpaikkojen luomista, ja että samalla on otettava huomioon hyvinvoinnin korkean tason, laadukkaiden työpaikkojen ja koulutuksen tarve;

C.  katsoo, että mitään hätätilaa ei saisi koskaan käyttää demokraattisten instituutioiden rapauttamiseen eikä perusoikeuksien heikentämiseen; toteaa, että kaikki toimenpiteet hyväksytään aina demokraattisessa prosessissa;

1.  julistaa ilmasto- ja ympäristöhätätilan; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja kaikkia maailmanlaajuisia toimijoita ryhtymään kiireellisesti tarvittaviin konkreettisiin toimiin tämän uhan torjumiseksi ja hillitsemiseksi ennen kuin se on liian myöhäistä ja ilmoittaa itse sitoutuvansa näiden toimien toteuttamiseen;

2.  kehottaa uutta komissiota arvioimaan perusteellisesti kaikkien asiaankuuluvien lainsäädäntö- ja talousarvioehdotusten ilmasto- ja ympäristövaikutukset ja varmistamaan, että ehdotukset vastaavat täysin tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 1,5 celsiusasteeseen, sekä varmistamaan, että ne eivät edistä biologisen monimuotoisuuden häviämistä;

3.  tunnustaa oman institutionaalisen vastuunsa oman hiilijalanjälkensä pienentämisestä; ehdottaa, että parlamentti hyväksyy omia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi, mukaan lukien korvaa ajoneuvokantansa päästöttömillä ajoneuvoilla, ja kehottaa kaikkia jäsenvaltioita hyväksymään Euroopan parlamentille yhden toimipaikan;

4.  kehottaa uutta komissiota puuttumaan unionin nykyisten ilmasto- ja ympäristöhätätilaa koskevien politiikkojen epäjohdonmukaisuuksiin etenkin uudistamalla kauaskantoisesti maatalous-, kauppa-, liikenne-, energia- ja infrastruktuuri-investointipolitiikkaansa;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0217.
(2) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0079.

Päivitetty viimeksi: 5. maaliskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö