Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2930(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B9-0209/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0078

Usvojeni tekstovi
PDF 119kWORD 44k
Četvrtak, 28. studenog 2019. - Strasbourg
Klimatska i ekološka kriza
P9_TA(2019)0078RC-B9-0209/2019

Rezolucija Europskog parlamenta od 28. studenoga 2019. o klimatskoj i okolišnoj krizi (2019/2930(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) i njezin Kyotski protokol,

–  uzimajući u obzir sporazum potpisan 12. prosinca 2015. na 21. Konferenciji stranaka UNFCCC-a održanoj u Parizu (Pariški sporazum),

–  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti (CBD),

–  uzimajući u obzir najnovije i najopsežnije znanstvene dokaze o štetnim učincima klimatskih promjena koji su predstavljeni u posebnom izvješću Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) pod nazivom „Globalno zatopljenje od 1,5°C”, njegovom petom izvješću o procjeni (AR5) i sažetom izvješću o toj temi, posebnom izvješću o klimatskim promjenama i tlu te posebnom izvješću o oceanima i kriosferi u kontekstu klimatskih promjena,

–  uzimajući u obzir ozbiljnu prijetnju gubitka biološke raznolikosti opisanu u sažetku Izvješća o globalnoj procjeni biološke raznolikosti i usluga ekosustava Međuvladine znanstveno-političke platforme o biološkoj raznolikosti i uslugama ekosustava od 29. svibnja 2019., koji je sastavljen za donositelje politika,

–  uzimajući u obzir 25. Konferenciju stranaka UNFCCC-a (COP25), koja će se održati u Madridu (Španjolska) od 2. do 13. prosinca 2019.,

–  uzimajući u obzir 26. Konferenciju stranaka UNFCCC-a koja će se održati u prosincu 2020. i činjenicu da sve stranke UNFCCC-a trebaju povećati svoje doprinose utvrđene na nacionalnoj razini u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma,

–  uzimajući u obzir 15. Konferenciju stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP15) koja će se održati u listopadu 2020. u Kunmingu (Kina) i na kojoj će stranke odlučivati o globalnom okviru za zaustavljanje gubitka biološke raznolikosti nakon 2020.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. ožujka 2019. o klimatskim promjenama: europska strateška dugoročna vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo u skladu s Pariškim sporazumom(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 28. studenoga 2019. o Konferenciji UN-a o klimatskim promjenama koja će se 2019. održati u Madridu u Španjolskoj (COP25)(2),

–  uzimajući u obzir članak 132. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da su hitne i ambiciozne mjere ključne da bi se globalno zatopljenje ograničilo na 1,5 °C i izbjegao znatan gubitak biološke raznolikosti;

B.  budući da se te mjere moraju temeljiti na znanstvenim dokazima te da u njima na društveno uravnotežen i održiv način moraju sudjelovati građani i svi sektori društva i gospodarstva, uključujući industriju; budući da se tim djelovanjem mora podržavati konkurentnost naših gospodarstava te da ono mora biti popraćeno snažnim socijalnim i uključivim mjerama za osiguranje pravedne i ravnopravne tranzicije kojom će se podržavati otvaranje radnih mjesta, a da se pritom poštuje potreba za visokom razinom blagostanja te kvalitetnim radnim mjestima i osposobljavanjem;

C.  budući da se nijedna kriza nikada ne bi smjela koristiti za remećenje rada demokratskih institucija ili za potkopavanje temeljnih prava; budući da će se sve mjere uvijek donositi u okviru demokratskog postupka;

1.  proglašava stanje klimatske i okolišne krize; poziva Komisiju, države članice i sve globalne aktere da hitno poduzmu konkretne mjere potrebne za borbu protiv te opasnosti i njezino suzbijanje, prije nego što bude prekasno, te objavljuje svoju predanost tom cilju;

2.  apelira na novu Komisiju da u potpunosti procijeni utjecaj svih relevantnih zakonodavnih i proračunskih prijedloga na klimu i okoliš te da se pobrine za to da su svi oni potpuno usklađeni s ciljem ograničavanja globalnog zatopljenja na razinu ispod 1,5 °C i da ne doprinose gubitku biološke raznolikosti;

3.  prepoznaje da kao institucija ima odgovornost smanjiti svoj ugljični otisak; predlaže donošenje vlastitih mjera za smanjenje emisija, uključujući zamjenu vozila iz svojeg voznog parka vozilima s nultom stopom emisija te poziva sve države članice da se slože oko jedinstvenog sjedišta Europskog parlamenta;

4.  apelira na novu Komisiju da ukloni nedosljednosti u aktualnim politikama Unije u pogledu klimatske i okolišne krize, posebno u sklopu dalekosežne reforme svoje poljoprivredne, trgovinske, prometne i energetske politike te politike ulaganja u infrastrukturu;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0217.
(2) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0079.

Posljednje ažuriranje: 5. ožujka 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti