Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2930(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B9-0209/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0078

Pieņemtie teksti
PDF 124kWORD 43k
Ceturtdiena, 2019. gada 28. novembris - Strasbūra
Ārkārtas situācija klimata un vides jomā
P9_TA(2019)0078RC-B9-0209/2019

Eiropas Parlamenta 2019. gada 28. novembra rezolūcija par ārkārtas situāciju klimata un vides jomā (2019/2930(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām (UNFCCC) un tai pievienoto Kioto protokolu,

–  ņemot vērā nolīgumu, kuru pieņēma UNFCCC Pušu konferences (COP 21) 21. sesijā Parīzē 2015. gada 12. decembrī (Parīzes nolīgums),

–  ņemot vērā ANO Konvenciju par bioloģisko daudzveidību (KBD),

–  ņemot vērā jaunākos un aptverošākos zinātniskos pierādījumus par klimata pārmaiņu graujošo ietekmi, kuri izklāstīti Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) īpašajā ziņojumā “Globālā sasilšana 1,5°C robežās”, tās piektajā novērtējuma ziņojumā (AR5) un tā kopsavilkuma ziņojumā, tā īpašajā ziņojumā par klimata pārmaiņām un zemi un tā īpašajā ziņojumā par okeānu un kriosfēru mainīgā klimatā,

–  ņemot vērā milzīgos bioloģiskās daudzveidības zuduma draudus, kas minēti politikas veidotājiem domātajā kopsavilkumā 2019. gada 29. maija globālajā novērtējuma ziņojumā, ko sagatavojusi Starpvaldību zinātnes un politikas platforma bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā,

–  ņemot vērā UNFCCC (COP 25) Pušu 25. konferenci, ko paredzēts rīkot Madridē, Spānijā 2019. gada 2.–13. decembrī,

–  ņemot vērā UNFCCC Pušu 26. konferenci, kura notiks 2020. gada decembrī un to, ka visām UNFCCC pusēm ir jāpalielina savs nacionāli noteiktais devumu saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem,

–  ņemot vērā Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu 15. konferenci (COP 15), kura notiks 2020. gada oktobrī Kuņminā (Ķīnā) un kurā pusēm būs jālemj par globālo regulējumu pēc 2020. gada bioloģiskās daudzveidības zuduma apturēšanai,

–  ņemot vērā 2019. gada 14. marta rezolūciju par klimata pārmaiņām — stratēģisku Eiropas ilgtermiņa redzējumu par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku saskaņā ar Parīzes nolīgumu(1),

–  ņemot vērā Parlamenta 2019. gada 28. novembra rezolūciju par ANO 2019. gada Klimata pārmaiņu konferenci (COP 25) Madridē, Spānijā(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā tūlītēja un vērienīga rīcība ir būtiska, lai ierobežotu globālo sasilšanu līdz 1,5 °C un novērstu masveida bioloģiskās daudzveidības samazināšanos;

B.  tā kā minētajai rīcībai ir jābūt zinātniski pamatotai un tajā sociāli līdzsvarotā un ilgtspējīgā veidā ir jāiesaista iedzīvotāji un visas sabiedrības un ekonomikas nozares, tostarp rūpniecība; tā kā ar to ir jāatbalsta mūsu ekonomikas konkurētspēja un tai papildus ir jāveic spēcīgi sociāli un iekļaujoši pasākumi, lai nodrošinātu taisnīgu un vienlīdzīgu pāreju, kas veicina darbvietu veidošanu, vienlaikus ievērojot vajadzību nodrošināt augstu labklājības līmeni un augstas kvalitātes darbvietas un apmācību;

C.  tā kā nevienu ārkārtas stāvokli nekad nedrīkst izmantot tam, lai vājinātu demokrātiskās iestādes vai mazinātu pamattiesības; tā kā visi pasākumi vienmēr būs jāpieņem demokrātiskā procesā,

1.  paziņo par ārkārtas situāciju klimata un vides jomā; aicina Komisiju, dalībvalstis un visus globālos dalībniekus steidzami veikt konkrētus pasākumus, kas vajadzīgi, lai cīnītos un ierobežotu šos draudus, kamēr vēl nav par vēlu, un paziņo par savu apņemšanos tā rīkoties;

2.  mudina jauno Komisiju pilnībā novērtēt visu tiesību aktu un budžeta priekšlikumu ietekmi uz klimatu un vidi un nodrošināt, ka tie visi ir pilnībā saskaņoti ar mērķi ierobežot globālo sasilšanu līdz 1,5 °C un ka tie neveicina bioloģiskās daudzveidības zudumu;

3.  atzīst Parlamenta institucionālo atbildību samazināt savu oglekļa pēdu; ierosina tam pieņemt savus pasākumus, lai samazinātu emisijas, tostarp aizstājot sava automobiļu parka transportlīdzekļus ar bezemisiju transportlīdzekļiem, un aicina visas dalībvalstis vienoties par vienu Eiropas Parlamenta darba vietu;

4.  mudina jauno Komisiju novērst neatbilstības spēkā esošajās Savienības politikas nostādnēs, kuras attiecas uz ārkārtas situāciju klimata un vides jomā, un tādēļ jo īpaši veikt tālejošu savas politikas reformu tādās jomās kā lauksaimniecība, tirdzniecība, transports, enerģētika un ieguldījumi infrastruktūrā;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0217.
(2) Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0079.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 5. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika