Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2930(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B9-0209/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0078

Texte adoptate
PDF 119kWORD 43k
Joi, 28 noiembrie 2019 - Strasbourg
Urgența climatică și de mediu
P9_TA(2019)0078RC-B9-0209/2019

Rezoluția Parlamentului European din 28 noiembrie 2019 referitoare la urgența climatică și de mediu (2019/2930(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) și Protocolul de la Kyoto la aceasta,

–  având în vedere acordul adoptat la cea de a 21-a Conferință a părților la CCONUSC (COP 21) de la Paris din 12 decembrie 2015 (Acordul de la Paris),

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind diversitatea biologică (CBD),

–  având în vedere cele mai recente și mai cuprinzătoare dovezi științifice privind efectele dăunătoare ale schimbărilor climatice, prezentate în Raportul special al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) intitulat „Încălzirea globală cu 1,5 C”, cel de-al cincilea raport de evaluare al IPCC și raportul de sinteză la acesta, Raportul special al IPCC privind schimbările climatice și terenurile și Raportul special al IPCC privind oceanele și criosfera într-un climat în schimbare,

–  având în vedere amenințarea uriașă de pierdere a biodiversității, descrisă în rezumatul destinat factorilor de decizie din Raportul de evaluare globală privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice, publicat la 29 mai 2019 de Platforma interguvernamentală științifico-politică privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice,

–  având în vedere cea de-a 25-a Conferință a părților la CCONUSC (COP 25), care va avea loc la Madrid, Spania, între 2 și 13 decembrie 2019,

–  având în vedere cea de-a 26-a Conferință a părților la CCONUSC, care va avea loc în decembrie 2020, precum și faptul că toate părțile la CCONUSC trebuie să își crească contribuțiile stabilite la nivel național, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris,

–  având în vedere cea de-a 15-a Conferință a părților la Convenția privind diversitatea biologică (COP 15), care va avea loc în Kunming, China, în octombrie 2020, unde părțile vor trebui să decidă asupra cadrului global post-2020 pentru a stopa pierderea biodiversității,

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la schimbările climatice - o viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei în conformitate cu Acordul de la Paris(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice, care va avea loc la Madrid, Spania (COP 25)(2),

–  având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât o acțiune imediată și ambițioasă este crucială pentru a limita încălzirea globală la 1,5°C și pentru a evita pierderea masivă a biodiversității;

B.  întrucât această acțiune trebuie să se bazeze pe știință și trebuie să îi implice pe cetățeni și toate sectoarele societății și ale economiei, inclusiv industria, într-un mod echilibrat din punct de vedere social și sustenabil; întrucât această acțiune trebuie să sprijine competitivitatea economiilor noastre și să fie însoțită de măsuri sociale și incluzive solide, care să asigure o tranziție corectă și echitabilă care să sprijine crearea de locuri de muncă, respectând totodată necesitatea unui standard ridicat de bunăstare și garantând locuri de muncă și posibilități de formare noi și de înaltă calitate;

C.  întrucât nicio situație de urgență nu ar trebui utilizată vreodată pentru a eroda instituțiile democratice sau pentru a submina drepturile fundamentale; întrucât toate măsurile vor fi întotdeauna adoptate printr-un proces democratic,

1.  declară o urgență climatică și de mediu; invită Comisia, statele membre și toți actorii mondiali să ia de urgență măsurile concrete necesare pentru combaterea și limitarea acestei amenințări, înainte de a fi prea târziu, și își declară propriul angajament în acest sens;

2.  îndeamnă noua Comisie să evalueze pe deplin impactul asupra climei și mediului al tuturor propunerilor legislative și bugetare relevante și să se asigure că toate acestea sunt complet aliniate cu obiectivul de limitare a încălzirii globale sub 1,5 °C și că nu au ca efect pierderea biodiversității;

3.  recunoaște responsabilitatea instituțională a Parlamentului de a-și reduce amprenta de carbon; propune ca Parlamentul să adopte propriile măsuri de reducere a emisiilor, inclusiv să își înlocuiască flota de vehicule cu vehicule cu emisii zero, și invită toate statele membre să convină asupra unui sediu unic pentru Parlamentul European;

4.  îndeamnă noua Comisie să abordeze inconsecvențele politicilor actuale ale Uniunii cu privire la situația de urgență climatică și de mediu, în special printr-o reformă amplă a politicilor sale de investiții în domeniul agriculturii, comerțului, transporturilor, energiei și infrastructurii;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2019)0217.
(2) Texte adoptate, P9_TA(2019)0079.

Ultima actualizare: 5 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate