Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2930(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0209/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0078

Prijaté texty
PDF 123kWORD 44k
Štvrtok, 28. novembra 2019 - Štrasburg
Naliehavá situácia v oblasti klímy a životného prostredia
P9_TA(2019)0078RC-B9-0209/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia (2019/2930(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „UNFCCC“) a Kjótsky protokol k tomuto dohovoru,

–  so zreteľom na dohodu prijatú 12. decembra 2015 na 21. konferencii zmluvných strán UNFCCC (COP21) v Paríži (Parížska dohoda),

–  so zreteľom na Dohovor OSN o biologickej diverzite (DBD),

–  so zreteľom najnovšie a najkomplexnejšie vedecké dôkazy o škodlivých účinkoch zmeny klímy podrobne popísané v osobitnej správe Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) s názvom Globálne otepľovanie o 1,5°C, jeho piatu hodnotiacu správu (AR5) a súhrnnú správu, jeho osobitnú správu o zmene klímy a pôde a na jeho osobitnú správu o oceánoch a kryosfére v meniacej sa klíme,

–  so zreteľom na veľmi vysoké riziko straty biodiverzity popísané v zhrnutí celosvetovej hodnotiacej správy o biodiverzite a ekosystémových službách z 29. mája 2019, ktorú vypracovala Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby, určené pre tvorcov politík,

–  so zreteľom na 25. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP25), ktorá sa má konať od 2. do 13. decembra 2019 v španielskom Madride,

–  so zreteľom na 26. konferenciu zmluvných strán UNFCCC, ktorá sa uskutoční v decembri 2020, a na skutočnosť, že všetky zmluvné strany UNFCCC musia zvýšiť svoje vnútroštátne stanovené príspevky v súlade s cieľmi Parížskej dohody,

–  so zreteľom na 15. konferenciu zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP15), ktorá sa má konať v októbri 2020 v čínskom Kunmingu, na ktorom sa strany musia rozhodnúť o globálnom rámci na zastavenie straty biodiverzity na obdobie po roku 2020,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o zmene klímy – dlhodobá strategická vízia Európy pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo v súlade s Parížskou dohodou(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o konferencii OSN o zmene klímy 2019 španielskom Madride (COP25)(2),

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže okamžité a ambiciózne opatrenia majú zásadný význam pre obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 °C a zabránenie masívnej strate biodiverzity;

B.  keďže tieto opatrenia musia byť založené na vedeckých poznatkoch a musia zapájať občanov a všetky odvetvia spoločnosti a hospodárstva vrátane priemyslu sociálne vyváženým a udržateľným spôsobom; keďže musia podporovať konkurencieschopnosť našich hospodárstiev a byť sprevádzané silnými sociálnymi a inkluzívnymi opatreniami, aby sa zabezpečila spravodlivá transformácia , ktorá podporí tvorbu pracovných miest pri súčasnom rešpektovaní nevyhnutnosti vysokej úrovne dobrých životných podmienok a vysokej kvality pracovných miest a odbornej prípravy;

C.  keďže žiadny núdzový stav by sa nemal používať na narúšanie demokratických inštitúcií alebo oslabovanie základných práv; keďže všetky opatrenia sa vždy budú prijímať demokratickým procesom;

1.  vyhlasuje núdzový stav v oblasti klímy a životného prostredia; vyzýva Komisiu, členské štáty a všetkých globálnych aktérov, aby urýchlene prijali konkrétne opatrenia potrebné na boj proti tejto hrozbe a jej potlačenie, kým nebude neskoro, a deklaruje svoj vlastný záväzok prijať takéto opatrenia;

2.  naliehavo vyzýva novú Komisiu, aby v plnej miere posúdila vplyv všetkých legislatívnych a rozpočtových návrhov na klímu a životné prostredie a zabezpečila, aby boli všetky v plnom súlade s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na menej ako 1,5 °C a aby neprispievali k strate biodiverzity;

3.  uznáva svoju inštitucionálnu zodpovednosť za znižovanie svojej uhlíkovej stopy; navrhuje prijať vlastné opatrenia na znižovanie emisií vrátane nahradenia vozidiel svojho vozového parku vozidlami s nulovými emisiami a vyzýva všetky členské štáty, aby sa dohodli na jedinom sídle Európskeho parlamentu;

4.  naliehavo žiada novú Komisiu, aby sa zaoberala nezrovnalosťami súčasných politík Únie týkajúcich sa núdzového stavu v oblasti klímy a životného prostredia, najmä prostredníctvom rozsiahlej reformy svojich investičných politík v oblasti poľnohospodárstva, obchodu, dopravy, energetiky a infraštruktúry;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2019)0217.
(2) Prijaté texty, P9_TA(2019)0079.

Posledná úprava: 5. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia