Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2895(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B9-0197/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/11/2019 - 8.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0082

Texte adoptate
PDF 129kWORD 46k
Joi, 28 noiembrie 2019 - Strasbourg
Măsuri de contracarare a impactului hotărârii OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa
P9_TA(2019)0082RC-B9-0197/2019

Rezoluția Parlamentului European din 28 noiembrie 2019 referitoare la măsuri de contracarare a impactului hotărârii OMC în litigiul Airbus asupra agriculturii din Europa (2019/2895(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia din 2 octombrie 2019, pronunțată de arbitrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) în litigiul referitor la subvențiile primite de Airbus (DS316), de a autoriza SUA să ia măsuri de retorsiune față de exporturi ale UE în valoare de 7,5 miliarde USD (6,8 miliarde EUR),

–  având în vedere decizia oficială adoptată de Organul OMC de soluționare a litigiilor la 14 octombrie 2019, care dă undă verde acestor sancțiuni,

–  având în vedere decizia SUA de a introduce un nou tarif de 25 % „ad valorem” la unele produse agricole și neagricole și 10 % „ad valorem” la produse neagricole începând cu 18 octombrie 2019,

–  având în vedere articolele relevante ale Regulamentului (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului(1) (denumit în continuare „Regulamentul privind promovarea”) și Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 18 noiembrie 2019 privind adoptarea programului de lucru pentru 2020 în ceea ce privește acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe,

–  având în vedere articolele relevante ale Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole(2) (Regulamentul privind organizarea comună unică a piețelor - OCP unică),

–  având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât SUA este cea mai importantă destinație pentru exporturile agricole din UE-28, care au reprezentat 22,3 miliarde EUR în 2018 (16,2 % din totalul exporturilor de produse agroalimentare) și, prin urmare, reprezintă o piață de neînlocuit atât din punctul de vedere al valorii, cât și al volumului;

B.  întrucât exporturi de produse agroalimentare în valoare de 4,3 miliarde EUR (60 % din valoarea totală a măsurilor de retorsiune) vor fi afectate de noile tarife, care se vor ridica la 1,1 miliarde EUR;

C.  întrucât Regatul Unit, Franța, Spania, Italia, Germania și Irlanda sunt principalele țări afectate de decizia SUA, iar sectoarele agroalimentare din alte state membre ale UE vor fi, de asemenea, afectate negativ;

D.  întrucât principalele produse agricole afectate de sancțiunile SUA vor fi produse emblematice ale UE care au o valoare adăugată foarte mare și sunt adesea protejate de sistemele de calitate ale UE (vinul și băuturile spirtoase, cum ar fi whisky-ul „single malt”, uleiul de măsline și produsele lactate precum untul și brânza);

E.  întrucât sunt vizate și alte produse agricole, cum ar fi măslinele de masă, carnea de porc, cafeaua, biscuiții dulci, fructele procesate, citricele, scoicile, băuturile alcoolice și cașmirul, deși într-o mai mică măsură;

F.  întrucât, în urma embargoului impus de Rusia, fermierii și operatorii din lanțul agroalimentar sunt din nou victime ale unui conflict comercial non-agricol pe care nu îl pot controla și întrucât decizia SUA de a aplica aceste tarife poate continua să se aplice pe o perioadă nedeterminată până când statele membre vor respecta rezoluția OMC privind litigiul Airbus;

G.  întrucât măsurile de retorsiune luate SUA vor aduce și mai multă incertitudine economică și juridică pentru producătorii europeni, într-un sector caracterizat deja de volatilitate, și mai multă instabilitate pe piața internă a UE, perturbată deja de embargoul impus de Rusia și care trebuie să se pregătească pentru consecințele economice ale eventualei retrageri a Regatului Unit din UE;

H.  întrucât, în conformitate cu dispozițiile din propria legislație, SUA pot introduce un așa-numit carusel tarifar care ar avea un efect de domino asupra altor produse, ar amplifica consecințele economice ale măsurilor de retorsiune și ar avea un impact disproporționat asupra sectorului agroalimentar;

I.  întrucât litigiul privind subvențiile acordate Boeing este încă pendinte în fața OMC;

J.  întrucât, pentru anumite sectoare, precum cel al măslinelor de masă (afectat deja de aplicarea tarifelor SUA începând din noiembrie 2017) și al uleiului de măsline, decizia SUA va înrăutăți și mai mult situația și așa fragilă a pieței interne, în timp ce în cazul altor produse, precum vinul, whisky-ul și produsele lactate, riscă să perturbe grav întreaga piață; întrucât o astfel de decizie ar amenința, prin urmare, creșterea, investițiile și crearea de locuri de muncă și ar conduce la o pierdere semnificativă a competitivității și a cotei de piață, obținută după mulți ani de eforturi și care va fi greu de recuperat;

K.  întrucât tarifele vor conduce la creșteri semnificative ale prețurilor pentru consumatori și la pierderi economice și de locuri de muncă pentru întreprinderile de ambele părți ale Atlanticului, fiind în final în beneficiul producătorilor din afara UE și al SUA;

L.  întrucât, în conformitate cu normele actuale ale UE, campaniile de promovare care au fost deja aprobate și care vizează piața SUA nu pot fi reprogramate, iar unele acțiuni deja întreprinse pentru a promova produsele cu valoare foarte ridicată s-ar putea dovedi inutile dacă se vor aplica tarifele SUA,

M.  întrucât agricultura UE, caracterizată de anumite vulnerabilități, este din ce în ce mai integrată pe piețele internaționale, fapt ce dovedește importanța unor relații comerciale constructive în general și a menținerii unui lanț de aprovizionare cu alimente cu produse de înaltă calitate, care să răspundă cererii clienților,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la daunele colaterale suferite de sectorul agroalimentar al UE în întregul lanț agroalimentar din cauza deciziei luate de Statele Unite de a impune măsuri de retorsiune Uniunii Europene ca urmare a litigiului privind Airbus; consideră inacceptabil faptul că sectorul agricol trebuie să suporte o mare parte din costul unui litigiu care provine dintr-un sector cu care nu are nicio legătură; regretă decizia de a impune taxe asupra unui număr atât de mare de produse agricole;

2.  își exprimă profundul regret față de lipsa de implicare a SUA în încercările UE de a găsi o soluție negociată în timp util înainte de aplicarea tarifelor; se arată preocupat de faptul că, până în prezent, SUA a refuzat să colaboreze cu UE pentru a găsi, în timp util, o soluție pentru industriile noastre aeronautice în contextul litigiului de lungă durată Airbus-Boeing;

3.  sprijină eforturile Comisiei și o îndeamnă să încerce în continuare să găsească soluții negociate pentru a aplana tensiunile comerciale actuale dintre cele două părți;

4.  subliniază necesitatea unui răspuns coordonat și armonizat al UE, în special având în vedere faptul că tarifele au fost concepute să afecteze în mod inegal diferite state membre, în încercarea de a diviza poziția Uniunii;

5.  invită Comisia să monitorizeze îndeaproape piața agroalimentară a UE pentru a detecta, în timp util, perturbările care rezultă din aplicarea tarifelor, efectele cumulative cu alte evoluții ale pieței, inclusiv cele ale embargoului impus de Rusia, precum și efectul de domino al produselor afectate în lanțul de aprovizionare cu alimente;

6.  îndeamnă Comisia să investigheze impactul acestor măsuri de retorsiune asupra sectoarelor afectate și asupra pieței interne și, în cazurile justificate, în conformitate cu normele OMC și în limitele bugetului, să mobilizeze sprijin rapid pentru sectoarele cel mai afectate; își exprimă regretul profund, în acest context, față de lipsa finanțării corespunzătoare în bugetul 2020;

7.  invită Comisia să ia în considerare utilizarea unor instrumente în cadrul OCP unice, cum ar fi sistemele de depozitare privată și retragerea de pe piață, precum și orice instrumente noi sau alte instrumente disponibile și măsuri relevante pentru a face față perturbărilor care apar pe piața internă;

8.  salută anunțul Comisiei privind revizuirea actualei legislații secundare care intră sub incidența OCP unice pentru a permite operatorilor să prelungească durata campaniilor de promovare în SUA și pentru a înlesni o mai mare flexibilitate în gestionarea unor astfel de campanii de promovare în țări terțe, pentru a le permite operatorilor să reacționeze și să acționeze mai viguros în SUA și pentru a contracara impactul asupra consumatorilor, sau să se reorienteze, atunci când este necesar, pe piețe alternative prin reprogramarea activităților care au fost deja aprobate pentru piața SUA; solicită Comisiei să introducă aceste modificări cât mai curând posibil și să adopte măsuri suplimentare pentru a asigura o mai mare flexibilitate în gestionarea campaniilor de promovare în temeiul Regulamentului privind promovarea;

9.  insistă asupra faptului că sancțiunile impuse de SUA sunt excepționale și nu ar fi putut fi prevăzute și gestionate de operatori; solicită, prin urmare, Comisiei să adapteze normele de control și de audit astfel încât operatorii să nu fie penalizați din cauza adaptărilor inevitabile pe care aceștia vor trebui să le efectueze pentru acțiuni de promovare sau pentru neexecutarea acțiunilor de promovare care au fost deja planificate;

10.  invită Comisia să adopte măsuri de informare și de promovare orizontale care pot fi sub formă de misiuni la nivel înalt, participări la târguri comerciale și expoziții de importanță internațională, cu scopul de a îmbunătăți imaginea și de a mări promovarea produselor în cauză, în conformitate cu articolele 2 și 9 din Regulamentul privind promovarea;

11.  ia act de faptul că, din cauza acestei probleme specifice a pieței, Comisia ar trebui să aibă în vedere utilizarea prevederilor de la articolele 15 și 19 din Regulamentul privind promovarea, pentru a sprijini operatorii care vor trebui să își intensifice eforturile de intrare pe piața SUA și să contribuie la reducerea barierelor la intrarea pe piață;

12.  îi cere Comisiei să aprobe, în marjele disponibile, cereri suplimentare însoțite de mărirea alocărilor pentru promovare pe 2019, întrucât bugetul anual a fost deja angajat, pentru a reacționa rapid, evitând întârzierile, la contramăsurile adoptate de SUA;

13.  sprijină consolidarea Regulamentului privind promovarea orizontală, pe baza expertizei oficiilor naționale de promovare a comerțului, pentru a ajuta operatorii să își extindă și să își consolideze poziția pe piețele țărilor terțe și pentru a găsi noi puncte de desfacere pentru produsele UE în vederea reformei politicii agricole comune (PAC) și a următoarei revizuiri a Regulamentului privind promovarea;

14.  subliniază că, în aceste condiții, este esențial să se evite reducerile suplimentare la bugetul PAC și să se continue reforma rezervei de criză a PAC, deoarece sectorul agricol este din ce în ce mai afectat de volatilitate și de crize internaționale motivate politic, care necesită un răspuns bugetar puternic și eficient;

15.  subliniază necesitatea de a diversifica piețele de export și de a asigura accesul pe piață al produselor agroalimentare afectate de tarifele SUA, eliminând obstacolele tehnice persistente care i-au împiedicat pe operatori să valorifice pe deplin posibilitățile de export oferite de alte acorduri de liber schimb;

16.  își reiterează angajamentul față de liberul schimb și deschiderea piețelor, întrucât acestea au extins posibilitățile economice și de ocupare a forței de muncă pentru numeroase întreprinderi mici și mijlocii din SUA și din UE și subliniază importanța unor relații comerciale constructive care să fie reciproc avantajoase pentru UE și SUA;

17.  își subliniază sprijinul pentru menținerea unui sistem comercial bazat pe norme și pentru OMC ca instituție, recunoscând, în același timp, necesitatea unei reforme cuprinzătoare, în special în ceea ce privește organul de apel al OMC;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 317, 4.11.2014, p. 56.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

Ultima actualizare: 5 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate