Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2918(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0181/2019

Внесени текстове :

B9-0181/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/11/2019 - 8.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0083

Приети текстове
PDF 124kWORD 45k
Четвъртък, 28 ноември 2019 г. - Страсбург
Криза във връзка с Апелативния орган на СТО
P9_TA(2019)0083B9-0181/2019

Резолюция на Европейския парламент от 28 ноември 2019 г. относно кризата във връзка с Апелативния орган на СТО (2019/2918(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Маракешкото споразумение от 15 април 1994 г. за създаване на Световната търговска организация (СТО),

–  като взе предвид член 17 от Договореността относно правилата и процедурите за уреждане на спорове (ДППУС) за създаване на постоянния апелативен орган на Органа за уреждане на спорове на СТО,

–  като взе предвид съобщението на Европейския съюз, Китай, Канада, Индия, Норвегия, Нова Зеландия, Швейцария, Австралия, Република Корея, Исландия, Сингапур, Мексико, Коста Рика и Черна гора от 11 декември 2018 г. до Общия съвет на СТО (WT/GC/W/752/Rev. 2) и съобщението на Европейския съюз, Китай, Индия и Черна гора от 11 декември 2018 г. до Общия съвет на СТО (WT/GC/W/753/Rev.1),

–  като взе предвид временната договореност за арбитраж при обжалване между ЕС и Канада съгласно член 25 от ДППУС от 25 юли 2019 г., както и сходната договореност с Норвегия, за която беше постигнато споразумение на 21 октомври 2019 г.,

–  като взе предвид неофициалната процедура за въпроси, свързани с функционирането на Апелативния орган, под егидата на Общия съвет и докладите, предоставени от посланика на Нова Зеландия Дейвид Уокър на Общия съвет на СТО на 28 февруари 2019 г. (JOB/GC/215), 7 май 2019 г. (JOB/GC/217), 23 юли 2019 г. (JOB/GC/220) и на 15 октомври 2019 г. (JOB/GC/222), както и проекта на решение на Общия съвет относно функционирането на Апелативния орган, представен от посланик Уокър на 15 октомври 2019 г. пред Общия съвет, както е приложен към неговия доклад от същата дата,

–  като взе предвид изявлението на Комисията от 26 ноември 2019 г.,

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по международна търговия,

А.  като има предвид, че СТО беше създадена с цел задълбочаване на многостранното сътрудничество, насърчаване на приобщаващ световен икономически ред и стимулиране на утвърждаването на отворена, основана на правила и недискриминационна многостранна търговска система;

Б.  като има предвид, че благодарение на своя обвързващ характер, две нива на постановяване на решения и независимостта и безпристрастността на съдиите системата на СТО за уреждане на спорове успешно допринесе за гарантиране на спазването на правилата на СТО и за сигурността и предвидимостта на многостранната търговска система, като по този начин се избягва прибягването до едностранни мерки;

В.  като има предвид, че Апелативният орган на СТО играе основна роля в системата на СТО за уреждане на спорове;

Г.  като има предвид, че от 2017 г. насам Съединените щати блокират заместването на седемте членове на Апелативния орган и отхвърлиха множество предложения за започване на процеса на подбор с цел попълване на свободните места;

Д.  като има предвид, че на 10 декември 2019 г. мандатите на двама от останалите трима членове на Апелативния орган ще изтекат и Апелативният орган вече няма да може да разглежда нови обжалвания, тъй като за това са необходими трима членове;

1.  изразява дълбока загриженост, че ако не бъде намерено решение, Апелативният орган ще престане да функционира след 10 декември 2019 г., което може да има много сериозни последици за основаната на правила многостранна търговска система;

2.  изразява съжаление във връзка с факта, че текущите дискусии между членовете на СТО все още не са довели до положителни резултати;

3.  напълно подкрепя неформалната процедура, за която посредничи посланик Уокър, и счита, че неговите предложения са много добра основа за намирането на задоволително решение в отговор на споделената загриженост във връзка с функционирането на Апелативния орган и необходимостта от реформирането му; приканва всички членове на СТО да участват конструктивно в тези дискусии, така че свободните места да могат да бъдат запълнени възможно най-скоро, като същевременно се гарантира, че СТО разполага с финансови и човешки ресурси в съответствие с потребностите си;

4.  призовава Комисията да продължи дискусиите с всички членове на СТО, включително Съединените щати, с цел да се осигури провеждането на процедурата по назначаване като въпрос с приоритетно значение, включително след 10 декември 2019 г., ако това е необходимо;

5.  подкрепя неотдавнашните инициативи на ЕС за сключване на временни договорености за прилагане на временни решения с основните му търговски партньори, чрез които ще се запази правото на Европейския съюз на разрешаване на търговски спорове в рамките на СТО чрез правно обвързващо, независимо и безпристрастно постановяване на решения на две нива, като същевременно припомня, че наличието на постоянен апелативен орган остава основната цел на стратегията на ЕС;

6.  припомня значението на междупарламентарния диалог като начин да се допринесе за текущите дискусии и да се постигне положителен резултат от тях;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите – членки на СТО, и на генералния директор на СТО.

Последно осъвременяване: 5 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност