Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2918(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0181/2019

Předložené texty :

B9-0181/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/11/2019 - 8.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0083

Přijaté texty
PDF 125kWORD 42k
Čtvrtek, 28. listopadu 2019 - Štrasburk
Krize Odvolacího orgánu WTO
P9_TA(2019)0083B9-0181/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. listopadu 2019 o krizi Odvolacího orgánu WTO (2019/2918(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Marrákešskou dohodu ze dne 15. dubna 1994 o zřízení Světové obchodní organizace (WTO),

–  s ohledem na článek 17 Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů, kterým se zřizuje stálý Odvolací orgán Orgánu WTO pro řešení sporů,

–  s ohledem na sdělení Evropské unie, Číny, Kanady, Indie, Norska, Nového Zélandu, Švýcarska, Austrálie, Korejské republiky, Islandu, Singapuru, Mexika, Kostariky a Černé Hory Generální radě WTO ze dne 11. prosince 2018 (WT/GC/W/752/Rev. 2) a na sdělení Evropské unie, Číny, Indie a Černé Hory Generální radě WTO ze dne 11. prosince 2018 (WT/GC/W/753/Rev.1),

–  s ohledem na prozatímní ujednání mezi EU a Kanadou o odvolání při rozhodčím řízení podle článku 25 Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů ze dne 25. července 2019 i s ohledem na obdobné ujednání s Norskem uzavřené dne 21. října 2019,

–  s ohledem na neformální proces týkající se fungování Odvolacího orgánu pod záštitou Generální rady a na zprávy, které Generální radě WTO předložil velvyslanec Nového Zélandu David Walker ve dnech 28. února 2019 (JOB/GC/215), 7. května 2019 (JOB/GC/217), 23. července 2019 (JOB/GC/220) a 15. října 2019 (JOB/GC/222), i na návrh rozhodnutí Generální rady o fungování Odvolacího orgánu, který Generální radě dne 15. října 2019 předložil velvyslanec Walker ve znění připojeném k jeho zprávě z tohoto dne,

–  s ohledem na prohlášení Komise ze dne 26. listopadu 2019,

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro mezinárodní obchod,

A.  vzhledem k tomu, že WTO byla vytvořena k posilování mnohostrannosti, prosazování světového hospodářského řádu a vytváření otevřeného a nediskriminačního mnohostranného obchodního systému založeného na pravidlech;

B.  vzhledem k tomu, že systém WTO pro řešení sporů díky své závazné povaze, dvěma úrovním rozhodování a nezávislosti a díky nestrannosti rozhodců úspěšně přispívá k zajišťování dodržování pravidel WTO a k bezpečnosti a předvídatelnosti mnohostranného systému obchodování a tím předchází přijímání jednostranných opatření;

C.  vzhledem k tomu, že Odvolací orgán WTO hraje v systému WTO pro řešení sporů zásadní úlohu;

D.  vzhledem k tomu, že od roku 2017 blokují Spojené státy jmenování nástupců členů sedmičlenného Odvolacího orgánu a zamítly řadu návrhů na zahájení výběrového řízení k obsazení zbývajících volných míst;

E.  vzhledem k tomu, že dne 10. prosince 2019 skončí platnost mandátu dvěma ze tří zbývajících členů Odvolacího orgánu a Odvolací orgán již nebude moci projednávat žádná nová odvolání, protože k tomu jsou zapotřebí alespoň tři členové;

1.  je hluboce znepokojen tím, že pokud nebude nalezeno řešení, přestane být Odvolací orgán po 10. prosinci 2019 funkční, což by mohlo mít velmi vážné důsledky pro mnohostranný systém obchodování založený na pravidlech;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že probíhající jednání mezi členy WTO dosud nepřinesla pozitivní výsledek;

3.  plně podporuje neformální proces zprostředkovávaný velvyslancem Walkerem a považuje jeho návrhy za velmi dobrý základ pro nalezení uspokojivého řešení v otázce fungování Odvolacího orgánu a jeho nezbytné reformy, což jsou záležitosti, které vyvolávají obecné znepokojení; vyzývá všechny členy, aby se do těchto jednání konstruktivně zapojili, aby tak bylo možné co nejdříve obsadit volná místa a zároveň zabezpečit, aby WTO měla k dispozici potřebné finanční a lidské zdroje;

4.  vyzývá Komisi, aby pokračovala ve spolupráci se všemi členy WTO včetně Spojených států amerických s cílem co nejdříve odblokovat postup jmenování, a to případně i po 10. prosinci 2019;

5.  podporuje nedávné iniciativy EU, jejichž cílem bylo uzavřít s našimi hlavními obchodními partnery prozatímní ujednání ve věci dočasných řešení, díky nimž by bylo zachováno právo Evropské unie na řešení obchodních sporů ve WTO prostřednictvím nezávislého a nestranného rozhodování založeného na dvou úrovních, a současně připomíná, že hlavním cílem strategie EU je i nadále stálý Odvolací orgán;

6.  připomíná význam meziparlamentního dialogu, který umožňuje přispívat k probíhajícím diskusím a k dosažení pozitivního výsledku;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států WTO a generálnímu řediteli WTO.

Poslední aktualizace: 5. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí