Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2918(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0181/2019

Esitatud tekstid :

B9-0181/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 28/11/2019 - 8.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0083

Vastuvõetud tekstid
PDF 115kWORD 42k
Neljapäev, 28. november 2019 - Strasbourg
WTO apellatsioonikogu kriis
P9_TA(2019)0083B9-0181/2019

Euroopa Parlamendi 28. novembri 2019. aasta resolutsioon WTO apellatsioonikogu kriisi kohta (2019/2918(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 15. aprilli 1994. aasta Marrakechi lepingut, millega loodi Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO),

–  võttes arvesse vaidluste lahendamist reguleerivate eeskirjade ja protseduuride käsitusleppe artiklit 17, millega asutati WTO vaidluste lahendamise organi alaline apellatsioonikogu,

–  võttes arvesse WTO peanõukogule esitatud Euroopa Liidu, Hiina, Kanada, India, Norra, Uus‑Meremaa, Šveitsi, Austraalia, Korea Vabariigi, Islandi, Singapuri, Mehhiko, Costa Rica ja Montenegro 11. detsembri 2018. aasta teatist WT/GC/W/752/Rev.2 ning Euroopa Liidu, Hiina, India ja Montenegro 11. detsembri 2018. aasta teatist WT/GC/W/753/Rev.1,

–  võttes arvesse vaidluste lahendamist reguleerivate eeskirjade ja protseduuride käsitusleppe artikli 25 kohast 25. juuli 2019. aasta esialgset vahekohtumenetluse kokkulepet ELi ja Kanada vahel ning sarnast kokkulepet Norraga, mis saavutati 21. oktoobril 2019,

–  võttes arvesse peanõukogu egiidi all toimunud mitteametlikku protsessi apellatsioonikogu toimimise küsimustes, Uus‑Meremaa suursaadiku David Walkeri poolt 28. veebruaril, 7. mail, 23. juulil ja 15. oktoobril 2019. aastal WTO peanõukogule esitatud aruandeid JOB/GC/215, JOB/GC/217, JOB/GC/220 ja JOB/GC/222 ning suursaadik Walkeri poolt 15. oktoobril 2019 peanõukogule esitatud peanõukogu otsuse eelnõu apellatsioonikogu toimimise kohta, mis on lisatud tema sama kuupäeva aruandele,

–  võttes arvesse komisjoni 26. novembri 2019. aasta avaldust,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

A.  arvestades, et WTO loodi selleks, et tugevdada mitmepoolsust, edendada kaasavat ülemaailmset majanduskorda ning soodustada avatud, reeglitepõhist ja mittediskrimineerivat mitmepoolset kaubandussüsteemi;

B.  arvestades, et WTO vaidluste lahendamise süsteem on oma siduva iseloomu, kahe otsustustasandi ning otsuste langetajate sõltumatuse ja erapooletuse kaudu aidanud edukalt kaasa WTO reeglite järgimise tagamisele ning mitmepoolse kaubandussüsteemi turvalisusele ja prognoositavusele, et vältida ühepoolsete meetmete kasutamist;

C.  arvestades, et WTO apellatsioonikogul on WTO vaidluste lahendamise süsteemis oluline roll;

D.  arvestades, et Ameerika Ühendriigid takistavad alates 2017. aastast seitsmeliikmelise apellatsioonikogu liikmete väljavahetamist ning on tagasi lükanud arvukad vabade kohtade täitmise ettepanekud;

E.  arvestades, et apellatsioonikogusse on jäänud veel kolm liiget, kellest kahe volitused lõpevad 10. detsembril 2019, mis tähendab, et apellatsioonikogul ei ole enam võimalik uusi kaebusi läbi vaadata, sest selleks on vaja kolme liiget;

1.  peab äärmiselt murettekitavaks, et kui lahendust ei leita, lõpetab apellatsioonikogu 10. detsembrist 2019 tegevuse ja sellel võivad olla reeglitepõhise mitmepoolse kaubandussüsteemi jaoks väga tõsised tagajärjed;

2.  peab kahetsusväärseks, et WTO liikmete vahel käimas olevad arutelud ei ole veel positiivseid tulemusi andnud;

3.  toetab täielikult suursaadik David Walkeri vahendatud mitteametlikku protsessi ja peab tema ettepanekuid väga heaks aluseks, mille põhjalt leida rahuldav lahendus ühistele probleemidele, mis seonduvad apellatsioonikogu toimimise ja selle reformimise vajalikkusega; kutsub kõiki WTO liikmeid üles nendes aruteludes konstruktiivselt osalema, et täita võimalikult kiiresti vabad kohad ja tagada samal ajal WTO‑le vajalikud rahalised ja inimressursid;

4.  kutsub komisjoni üles jätkama koostööd kõigi WTO liikmetega, sealhulgas Ameerika Ühendriikidega, et lõpetada kiiremas korras ja kas või pärast 10. detsembrit 2019 vabade kohtade täitmisega seotud ummikseis;

5.  toetab ELi hiljutist algatust sõlmida provisoorsete lahenduste leidmiseks peamiste kaubanduspartneritega ajutised kokkulepped, et Euroopa Liidul säiliks õigus lahendada kaubandusvaidlusi WTO siduva kahetasandilise, sõltumatu ja erapooletu menetluse kaudu, kuid tuletab samal ajal meelde, et ELi strateegia põhieesmärk on siiski alaline apellatsioonikogu;

6.  tuletab meelde, et parlamentidevaheline dialoog on tähtis, sest aitab kaasa käimasolevatele aruteludele ja positiivse tulemuse saavutamisele;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, WTO liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning WTO peadirektorile.

Viimane päevakajastamine: 21. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika