Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2918(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0181/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0181/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 28/11/2019 - 8.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0083

Hyväksytyt tekstit
PDF 112kWORD 39k
Torstai 28. marraskuuta 2019 - Strasbourg
WTO:n valituselimen kriisi
P9_TA(2019)0083B9-0181/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. marraskuuta 2019 WTO:n valituselimen kriisistä (2019/2918(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 15. huhtikuuta 1994 Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen,

–  ottaa huomioon riitojen ratkaisusta annettuja sääntöjä ja menettelyjä koskevan sopimuksen 17 artiklan, jolla perustetaan WTO:n riitojenratkaisuelimen pysyvä valituselin,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin, Kiinan, Kanadan, Intian, Norjan, Uuden-Seelannin, Sveitsin, Australian, Korean tasavallan, Islannin, Singaporen, Meksikon, Costa Rican ja Montenegron tiedonannon WTO:n yleisneuvostolle 11. joulukuuta 2018 (WT/GC/W/752/Rev.2) sekä Euroopan unionin, Kiinan, Intian ja Montenegron tiedonannon WTO:n yleisneuvostolle 11. joulukuuta 2018 (WT/GC/W/753/Rev.1),

–  ottaa huomioon riitojen ratkaisusta annettuja sääntöjä ja menettelyjä koskevan sopimuksen 25 artiklan nojalla EU:n ja Kanadan välillä 25. heinäkuuta 2019 sovitun valitusten välimiesmenettelyä koskevan väliaikaisjärjestelyn sekä Norjan kanssa 21. lokakuuta 2019 sovitun vastaavan järjestelyn,

–  ottaa huomioon valituselimen toimintaa käsittelevän, WTO:n yleisneuvoston alaisen epävirallisen prosessin ja Uuden-Seelannin suurlähettilään David Walkerin selonteot WTO:n yleisneuvostolle 28. helmikuuta 2019 (JOB/GC/215), 7. toukokuuta 2019 (JOB/GC/217), 23. heinäkuuta 2019 (JOB/GC/220) ja 15. lokakuuta 2019 (JOB/GC/222) sekä suurlähettiläs Walkerin yleisneuvostolle 15. lokakuuta 2019 esittämän ehdotuksen valituselimen toimintaa koskevaksi yleisneuvoston päätökseksi, joka on hänen antamansa selonteon liitteenä,

–  ottaa huomioon komission 26. marraskuuta 2019 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

A.  ottaa huomioon, että WTO perustettiin vahvistamaan monenvälisyyttä sekä edistämään osallistavaa maailmantaloutta ja avointa, sääntöihin perustuvaa ja syrjimätöntä monenvälistä kauppajärjestelmää;

B.  ottaa huomioon, että WTO:n riitojenratkaisujärjestelmä, joka on luonteeltaan sitova, kaksivaiheinen ja riippumaton ja jonka sovittelijat ovat puolueettomia, on menestyksekkäästi edistänyt WTO:n sääntöjen noudattamista sekä monenvälisen kauppajärjestelmän turvallisuutta ja ennustettavuutta, minkä ansiosta on vältetty yksipuolisia toimenpiteitä;

C.  ottaa huomioon, että WTO:n valituselimellä on keskeinen rooli WTO:n riitojenratkaisujärjestelmässä;

D.  ottaa huomioon, että Yhdysvallat on vuodesta 2017 estänyt seitsenjäsenisen valituselimen jäsenten uusimisen ja hylännyt useita ehdotuksia käynnistää valintaprosessi jäljellä olevien avoimien toimien täyttämiseksi;

E.  ottaa huomioon, että valituselimen kolmesta jäljellä olevasta jäsenestä kahden toimikausi päättyy 10. joulukuuta 2019 eikä valituselin voi sen jälkeen enää käsitellä mahdollisia uusia valituksia, koska siihen tarvitaan kolme jäsentä;

1.  pitää erittäin huolestuttavana sitä, että jos ratkaisua ei löydetä, valituselin ei voi enää toimia 10. joulukuuta 2019 jälkeen, millä voi olla erittäin vakavia seurauksia sääntöihin perustuvalle monenväliselle kauppajärjestelmälle;

2.  pitää valitettavana, että käynnissä olevat WTO:n jäsenten väliset keskustelut eivät ole vielä tuottaneet myönteisiä tuloksia;

3.  antaa täyden tukensa suurlähettiläs Walkerin vetämälle epäviralliselle prosessille ja katsoo hänen ehdotustensa tarjoavan erittäin hyvän perustan löytää tyydyttävä ratkaisu, jossa ratkaistaan valituselimen toimintaa ja sen uudistamistarvetta koskevat yhteiset huolenaiheet; kehottaa kaikkia WTO:n jäseniä osallistumaan rakentavasti näihin keskusteluihin, jotta voidaan mahdollisimman pian täyttää avoimet toimet ja varmistaa samalla, että WTO:lla on tarpeidensa mukaiset taloudelliset ja henkilöresurssit;

4.  kehottaa komissiota jatkamaan yhteydenpitoa kaikkiin WTO:n jäseniin, Yhdysvallat mukaan lukien, jotta nimitysmenettely voidaan käynnistää uudelleen ensi tilassa, tarvittaessa myös 10. joulukuuta 2019 jälkeen;

5.  tukee EU:n viimeaikaisia aloitteita tehdä EU:n tärkeimpien kauppakumppaneiden kanssa väliaikaisjärjestelyitä sellaisten ratkaisujen löytämiseksi, jotka säilyttävät EU:lla oikeuden ratkaista kauppakiistat WTO:n sitovan, kaksivaiheisen, riippumattoman ja puolueettoman menettelyn avulla, ja toteaa samalla, että pysyvä valituselin on edelleen EU:n strategian keskeinen tavoite;

6.  muistuttaa parlamenttien välisen vuoropuhelun olevan tärkeä keino edistää käynnissä olevia keskusteluja ja saavuttaa myönteinen lopputulos;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, WTO:n jäsenten hallituksille ja parlamenteille sekä WTO:n pääjohtajalle.

Päivitetty viimeksi: 5. maaliskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö