Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2918(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0181/2019

Predkladané texty :

B9-0181/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/11/2019 - 8.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0083

Prijaté texty
PDF 125kWORD 43k
Štvrtok, 28. novembra 2019 - Štrasburg
Kríza Odvolacieho orgánu WTO
P9_TA(2019)0083B9-0181/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. novembra 2019 o kríze odvolacieho orgánu WTO (2019/2918(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu z Marrákešu z 15. apríla 1994 o založení Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“),

–  so zreteľom na článok 17 Dohovoru o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov, ktorým sa zriaďuje Stály odvolací orgán orgánu WTO na urovnávanie sporov,

–  so zreteľom na oznámenie Európskej únie, Číny, Kanady, Indie, Nórska, Nového Zélandu, Švajčiarska, Austrálie, Kórejskej republiky, Islandu, Singapuru, Mexika, Kostariky a Čiernej Hory Generálnej rade WTO z 11. decembra 2018 (WT/GC/W/752/Rev. 2) a na oznámenie Európskej únie, Číny, Indie a Čiernej Hory Generálnej rade WTO z 11. decembra 2018 (WT/GC/W/753/Rev.1),

–  so zreteľom na dočasnú arbitrážnu dohodu medzi EÚ a Kanadou podľa článku 25 Dohovoru o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov z 25. júla 2019, ako aj podobnú dohodu s Nórskom z 21. októbra 2019,

–  so zreteľom na neformálny proces týkajúci sa fungovania odvolacieho orgánu pod záštitou Generálnej rady a na správy, ktoré Generálnej rade WTO poskytol veľvyslanec Nového Zélandu David Walker 28. februára 2019 (JOB/GC/215), 7. mája 2019 (JOB/GC/217), 23. júla 2019 (JOB/GC/220) a 15. októbra 2019 (JOB/GC/222), ako aj na návrh rozhodnutia Generálnej rady o fungovaní odvolacieho orgánu, ktorý Generálnej rade WTO predložil veľvyslanec Walker 15. októbra 2019 v znení pripojenom k svojej správe,

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 26. novembra 2019,

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre medzinárodný obchod,

A.  keďže WTO bola vytvorená s cieľom posilniť multilateralizmus, presadzovať inkluzívny svetový hospodársky poriadok a podporovať otvorený a nediskriminačný multilaterálny systém obchodovania založený na pravidlách;

B.  keďže systém urovnávania sporov v rámci WTO svojou záväznou povahou, dvoma úrovňami rozhodovania a nezávislosťou a nestrannosťou rozhodcov úspešne prispieva k zabezpečeniu dodržiavania pravidiel WTO a k bezpečnosti a predvídateľnosti multilaterálneho systému obchodovania, čím sa predchádza zavádzaniu jednostranných opatrení;

C.  keďže odvolací orgán WTO zohráva zásadnú úlohu v systéme urovnávania sporov v rámci WTO;

D.  keďže od roku 2017 Spojené štáty blokujú výmenu členov v sedemčlennom odvolacom orgáne a zamietli početné návrhy na začatie výberového konania s cieľom obsadiť zostávajúce voľné miesta;

E.  keďže 10. decembra 2019 sa končí platnosť mandátu dvom z troch zostávajúcich členov odvolacieho orgánu a odvolací orgán potom už nebude môcť pojednávať o nových odvolaniach, pretože na to sú potrební traja členovia;

1.  je hlboko znepokojený tým, že bez riešenia prestane odvolací orgán po 10. decembri 2019 fungovať, čo by mohlo mať veľmi vážne dôsledky pre multilaterálny systém obchodovania založený na pravidlách;

2.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že prebiehajúce rokovania členov WTO zatiaľ nepriniesli pozitívne výsledky;

3.  plne podporuje neformálny proces, ktorého sprostredkovateľom je veľvyslanec Walker a ktorého návrhy považuje za veľmi dobrý základ pre hľadanie uspokojivého riešenia problémov fungovania odvolacieho orgánu, ktoré členovia pociťujú, a potreby jeho reformy; vyzýva všetkých členov WTO na konštruktívnu účasť na týchto rokovaniach tak, aby bolo možné čo najskôr obsadiť voľné miesta a zároveň zabezpečiť, aby WTO mala k dispozícii finančné a ľudské zdroje v súlade so svojimi potrebami;

4.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v spolupráci so všetkými členmi WTO vrátane Spojených štátov s cieľom čo najskôr odblokovať postup menovania, a to v prípade potreby aj po 10. decembri 2019;

5.  podporuje nedávne iniciatívy EÚ na uzavretie dočasných opatrení pre predbežné riešenia s jej hlavnými obchodnými partnermi, čo by zachovalo právo EÚ na riešenie obchodných sporov v rámci WTO prostredníctvom záväzného dvojúrovňového, nezávislého a nestranného rozhodovania, pričom pripomína, že Stály odvolací orgán zostáva hlavným cieľom stratégie EÚ;

6.  pripomína význam medziparlamentného dialógu ako spôsobu, akým možno prispieť k prebiehajúcim rokovaniam a dosiahnuť pozitívny výsledok;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov WTO a generálnemu riaditeľovi WTO.

Posledná úprava: 5. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia