Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0192(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0045/2019

Внесени текстове :

A9-0045/2019

Разисквания :

PV 16/12/2019 - 18
CRE 16/12/2019 - 18

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0085

Приети текстове
PDF 127kWORD 42k
Вторник, 17 декември 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Макрофинансова помощ за Йордания ***I
P9_TA(2019)0085A9-0045/2019
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2019 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0411),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0116/2019),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент и на Съвета, приета заедно с Решение № 778/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия(1),

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид писмата на комисията по бюджети и на комисията по външни работи,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A9-0045/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 15.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 декември 2019 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания
P9_TC1-COD(2019)0192

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2020/33.)

Последно осъвременяване: 4 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност