Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/0192(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0045/2019

Esitatud tekstid :

A9-0045/2019

Arutelud :

PV 16/12/2019 - 18
CRE 16/12/2019 - 18

Hääletused :

PV 17/12/2019 - 4.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0085

Vastuvõetud tekstid
PDF 117kWORD 43k
Teisipäev, 17. detsember 2019 - Strasbourg
Jordaaniale antav makromajanduslik finantsabi ***I
P9_TA(2019)0085A9-0045/2019
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile (COM(2019)0411 – C9‑0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0411),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 212 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9‑0116/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisdeklaratsiooni, mis võeti vastu koos Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. augusti 2013. aasta otsusega nr 778/2013/EL täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni ja väliskomisjoni kirju,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A9‑0045/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 218, 14.8.2013, lk 15.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 17. detsembril 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2019/… täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile
P9_TC1-COD(2019)0192

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (otsus (EL) 2020/33) lõplikule kujule).

Viimane päevakajastamine: 4. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika