Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/0192(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0045/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0045/2019

Viták :

PV 16/12/2019 - 18
CRE 16/12/2019 - 18

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0085

Elfogadott szövegek
PDF 129kWORD 44k
2019. december 17., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A Jordániának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***I
P9_TA(2019)0085A9-0045/2019
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2019. december 17-i jogalkotási állásfoglalása a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0411),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 212. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0116/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács közös nyilatkozatára(1), amelyet a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. augusztus 12-i 778/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozattal egy időben fogadtak el,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Külügyi Bizottság leveleire,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A9-0045/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 218., 2013.8.14., 15. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. december 17-én került elfogadásra a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló (EU) 2020/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2019)0192

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2020/33 határozattal.)

Utolsó frissítés: 2020. május 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat