Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/0192(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0045/2019

Pateikti tekstai :

A9-0045/2019

Debatai :

PV 16/12/2019 - 18
CRE 16/12/2019 - 18

Balsavimas :

PV 17/12/2019 - 4.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0085

Priimti tekstai
PDF 128kWORD 42k
Antradienis, 2019 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras
Makrofinansinė parama Jordanijai ***I
P9_TA(2019)0085A9-0045/2019
Rezoliucija
 Tekstas

2019 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Jordanijos Hašimitų Karalystei suteikiama papildoma makrofinansinė parama (COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0411),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 212 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0116/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos bendrą pareiškimą, priimtą kartu su 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 778/2013/ES, kuriuo Gruzijai suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Užsienio reikalų komiteto nuomones,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A9-0045/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 218, 2013 8 14, p. 15.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. gruodžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2020/..., kuriuo Jordanijos Hašimitų Karalystei suteikiama papildoma makrofinansinė parama
P9_TC1-COD(2019)0192

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą (ES) 2020/33.)

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika