Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/0192(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0045/2019

Teksty złożone :

A9-0045/2019

Debaty :

PV 16/12/2019 - 18
CRE 16/12/2019 - 18

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0085

Teksty przyjęte
PDF 133kWORD 43k
Wtorek, 17 grudnia 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Pomoc makrofinansowa dla Jordanii ***I
P9_TA(2019)0085A9-0045/2019
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu (COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2019)0411),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 212 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0116/2019),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego i Rady, przyjętą wraz z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 778/2013/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając pisma przesłane przez Komisję Budżetową i Komisję Spraw Zagranicznych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0045/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 218 z 14.8.2013, s. 15.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 grudnia 2019 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu
P9_TC1-COD(2019)0192

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (UE) 2020/33.)

Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności