Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/0192(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0045/2019

Texte depuse :

A9-0045/2019

Dezbateri :

PV 16/12/2019 - 18
CRE 16/12/2019 - 18

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0085

Texte adoptate
PDF 124kWORD 43k
Marţi, 17 decembrie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
Asistență macrofinanciară pentru Iordania ***I
P9_TA(2019)0085A9-0045/2019
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 decembrie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei (COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0411),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0116/2019),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului adoptată împreună cu Decizia nr. 778/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere scrisorile primite din partea Comisiei pentru bugete și a Comisiei pentru afaceri externe,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A9-0045/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO L 218, 14.8.2013, p. 15.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 decembrie 2019 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2020/... a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei
P9_TC1-COD(2019)0192

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2020/33.)

Ultima actualizare: 4 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate