Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0192(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0045/2019

Predkladané texty :

A9-0045/2019

Rozpravy :

PV 16/12/2019 - 18
CRE 16/12/2019 - 18

Hlasovanie :

PV 17/12/2019 - 4.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0085

Prijaté texty
PDF 130kWORD 42k
Utorok, 17. decembra 2019 - Štrasburg
Makrofinančná pomoc Jordánsku ***I
P9_TA(2019)0085A9-0045/2019
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2019 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu (COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0411),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0116/2019),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady prijaté spoločne s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 778/2013/EÚ z 12. augusta 2013 o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na listy Výboru pre rozpočet a Výboru pre zahraničné veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0045/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 15.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. decembra 2019 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/... o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu
P9_TC1-COD(2019)0192

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2020/33.)

Posledná úprava: 4. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia