Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0192(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0045/2019

Ingivna texter :

A9-0045/2019

Debatter :

PV 16/12/2019 - 18
CRE 16/12/2019 - 18

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0085

Antagna texter
PDF 116kWORD 43k
Tisdagen den 17 december 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Makroekonomiskt stöd till Jordanien ***I
P9_TA(2019)0085A9-0045/2019
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 december 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien (COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0411),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 212.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0116/2019),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets gemensamma förklaring som antogs tillsammans med Europaparlamentets och rådets beslut nr 778/2013/EU av den 12 augusti 2013 om ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandena från budgetutskottet och utskottet för utrikesfrågor,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A9-0045/2019).

1.  Europaparlamentet antar sin nedanstående ståndpunkt.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT L 218, 14.8.2013, s. 15.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 december 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/… om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien
P9_TC1-COD(2019)0192

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2020/33.)

Senaste uppdatering: 4 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy