Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0013(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0043/2019

Ingivna texter :

A9-0043/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2019 - 4.3

Antagna texter :

P9_TA(2019)0086

Antagna texter
PDF 115kWORD 41k
Tisdagen den 17 december 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Avtal mellan EU och Schweiz om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet ***
P9_TA(2019)0086A9-0043/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 december 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet (08730/2019 – C9-0018/2019 – 2019/0013(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (08730/2019),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet (08744/2019 och 10510/2019),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 82.1 andra stycket d och artikel 87.2 a, jämförda med artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0018/2019),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0043/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Schweiziska edsförbundet.

Senaste uppdatering: 4 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy